ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce a Zkoušení a diagnostika (S,M,Z)

Zápis z jednání 10:00, 12. 09. 2016, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
Přítomni:    V. Mach, M. Trnka, K. Jung, L. Bukovský, D. Lemák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, M. Drahorád, P. Bek, V. Zima, (viz prezenční listina)1) Finalizace materiálu "Zatížení větrem" - ing. TrnkaV rámci jednání M.Trnka shrnul stav v jakém se dokument nachází (materiál byl zkrácen a doplněn závěry ohledně vývoje zatížení, výpočetních postupů a doporučení pro praktické výpočty). Následně informoval, že materiál je již připraven k vydání a bude otištěn v časopisu Stavebnictví.

Zápis z jednání 10:00, 01. 02. 2016, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, K. Jung, J. Kozák, D. Lemák, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, J. Vrba, B. Gregor, M. Drahorád, P. Rybár, P. Bek, L. Bukovský, R. Loukota(viz prezenční listina) 1) Projednání materiálu předloženého ing. Trnkou (konstrukcí zatížení větrem) - viz přílohaM. Trnka zpracoval a před jednáním rozeslal materiál týkající se zatížení větrem a konkrétních ze změn plynoucích ze zavedení ČSN EN 1991-1-4.

Zápis z jednání 10:00, 7. 9. 2015

Kancelář Komory
Přítomni: V. Mach, D. Gregor, J. Chaloupský, T. Novotný, M. Pánek, L. Vejvara, D. Lemák, V. Honzík, M. Drahorád (MDr), P. Rybár, J. Vrba (viz prezenční listina) Kontrola zápisu minulého jednání Aktivu

Zápis z jednání 10:00, 23. 11. 2015, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Kancelář Komory
Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, K. Jung, T. Novotný, J. Kozák, D. Lemák, V. Zima, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, J. Vrba, M. Pánek, M. Drahorád, P. Rybár(viz prezenční listina) 1) Návrh úpravy znění usnesení Autorizační rady ze dne 17.9.2015Na jednání Autorizační rady dne 17. 9. 2015 předložil Ing. Najdekr podnět předsedy aktivu geotechnika Ing. Říčici. Autorizační rada doplnila (a následně toto doplnění schválila) pro obor geotechnika § 18, písm.

Zápis z jednání 25. 5. 2015

Kancelář Komory
Přítomni: V. Mach, M. Trnka, D. Gregor, K. Jung, T. Novotný, R. Loukota, V. Zima, J. Pokorný, M. Pánek, L. Vejvara, D. Lemák, V. Honzík, M. Drahorád, P. Rybár, P. Bek(viz prezenční listina) 1) Stanovisko Aktivu statika k problematice autorizování statické části projektů pozemních staveb

Zápis z jednání 2. 3. 2015

Kancelář Komory
Přítomni: V. Mach, M. Trnka, D. Gregor, K. Jung, R. Loukota, V. Zima, L. Bukovský, M. Pánek, L. Vejvara, D. Lemák, J. Chaloupský, V. Honzík, J. Vrba, M. Drahorád1) Změna stavu Komise a vznik Aktivů + sloučení aktivů Statika a Zkušebnictví
Syndikovat obsah