ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Bezpečná cena - monitoring médií 4. 9. až 5. 10.

Verze pro tiskVerze pro tisk

Zbyněk Fiala: Projekty a důvěra - 8. 9. 2012 (parlamentnilisty.cz)


Projektanti závidí lékařům, protože nedokázali najít efektivní způsob, jak upozornit na své mizerné příjmy. Mají také stávkovat? Jenže není práce, a tak si toho možná nikdo nevšimne. Všeobecná nedůvěra, kterou plodí zkorumpované prostředí, tvoří zásadní překážky pro projekty, které mají smysl.
“Objevují se cenové nabídky na zpracování projektu ve výši pouhých 10 až 30 procent doporučené ceny,“ říká Josef Panna, předseda České komory architektů, v průzkumu Studie projekčních společností 2012, připravenou společností CEEC.
Chybějící peníze z evropských dotací masakrují projektové organizace, které nemají, do čeho píchnout a musí se podbízet při sbírání drobků. Každá druhá projekční firma (44 procent oproti 23 procentům v roce 2011) už je připravena přijmout zakázku s nulovou nebo zápornou marží, jen aby se udržela na trhu.
Dva z pěti ředitelů uvádějí, že jejich firma řeší pokles cen nižší kvalitou práce. Svěří to někomu, kdo tu cenu unese. Jak potom mohou přilákat talentované absolventy z vysokých škol, když jim nemají co nabídnout?
V zemi prolezlé korupcí je i neviditelná ruka trhu zmatená. Narazí-li stavebník ve veřejné soutěži na podezřele levnou nabídku projektu, může se bát odmítnout. Je tu sice riziko, že jejím přijetím si zadělá na pokleslou kvalitu práce a příští vysoké energetické náklady budovy. Ale víc by mu ublížilo podezření, že se chce dělit o nějaké peníze navíc, zaznělo na Konferenci ředitelů projekčních společností 2012.
Další tlak na ceny je způsobem nekonečným schvalováním staveb, kdy čas ujídá z připravených investic a stavebník se tomu snaží vyhnout jednoduchostí projektu za minimální cenu. To je zhoubná spirála, která maří veřejné peníze a zároveň i ničí tvůrčí projektantský obor.
Je přitom pozoruhodné, zaznělo dále na konferenci, že výchozí evropská směrnice, které se novela zákona o veřejných zakázkách přizpůsobovala, je poměrně jednoduchý, ale český předpis je složitý a nepřehledný. Možná to někomu vyhovuje, narůstá podezření, že nejsilnější hráči našeho mafiánského kapitalismu dokážou vstupovat už do tvorby předpis, aby jim byly šity na míru. Ostatní se však topí v paragrafech a schvalování netrvá měsíce, ale roky.
Navíc trvalo dalších tři čtvrtě roku, než ministerstvo pro místní rozvoj vydalo tři navazující vyhlášky. Poslední byla vydána v těchto dnech, ale dlouho asi platit nebude. Už v době, kdy se čerstvá novela připravovala, byl předán k diskusi do členských států návrh nové evropské směrnice o výběrových řízeních, která bude zřejmě zapracována do zcela nového zákona - možná už v příštím roce. Pro nová výběrová řízení by pak měla být klíčovým ukazatelem kvalita.
Předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pavel Křeček informoval o společném pokusu s komorou architektů prosadit “bezpečnou cenu“ projektových prací. Argumentuje tím, že na projekt je nabalena řada povinností ze zákona, povinného obsahu dokumentace, jak je stanoven ve vyhláškách a přílohách stavebního zákona.
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků před časem vydala Výkonný a honorářový řád, jako doporučenou pomůcku. Ten však byl Úřadem na ochranu hospodářské soutěže označen za kartel. “Závidím kolegům v Německu, kde Spolkový sněm pro vybrané stavby zavedl povinnost používat honorářový řád s odchylkou plus mínus 10 procent,“ posteskl si Křeček a nabízí úvahu:
NERV nezná žádné jiné kriterium, než kriterium nejnižší ceny, ale nikdo z nich si nekoupí nejlevnější auto čínské provincience, nikdo si nevybere nejlevnějšího chirurga pro svou operaci.
Stav dospěl tak daleko, že když někdo z výběrové komise na veřejnou zakázku odsoudí výběr dle nejnižší ceny, tak je obviněn z korupčního jednání. Proto si myslím, že je nutné zavést cenu bezpečnou pro kreativní část. Vždyť návrh stavby ovlivní především její užitnou hodnotu, kvalita projektu je rozhodující pro využití a provoz stavby.


Chceme bezpečné ceny! vzkazují státu projektanti - 6. 9. 2012 (konstrukce.cz)


Rok 2012 podle ředitelů projekčních a inženýringových společností přinese další pokles objemu realizovaných prací i tržeb, vyplývá to ze Studie projekčních společností 2012, kterou dnes zveřejnila analytická společnost CEEC Research. Ceny už jsou tak nízko, že projekční firmy otevřeně přiznávají snížení kvality odevzdané práce s cílem obstát v boji s konkurencí v tendrech. Aby nově vybudované objekty nepadaly, vyzvali dnes na Konferenci ředitelů projekčních společností 2012 stát k zavedení tzv. bezpečné ceny.
Situace na trhu projekčních a inženýringových společností se meziročně zhoršuje, ještě před rokem ředitelé těchto firem odhadovali, že letos trh nepoklesne o více než 2 procenta, teď věří, že v roce 2012 trh poklesne o 5,2 procenta. Hlavními překážkami růstu trhu jsou pro projekční společnosti byrokracie ze strany státu a nedostatečná poptávka. „Problém je v tom, že nových projektů, které by mohly případný růst trhu nastartovat, je stále málo. Soukromí investoři se zdráhají v této době rozjíždět nové projekty a veřejné rozpočty se stále zeštíhlují, což tvrdě dopadá zejména na projekční firmy aktivní v inženýrském stavitelství,“ komentuje výsledky Studie projekčních společností 2012 Jiří Vacek, ředitel CEEC Research. V souladu s očekávaným poklesem výkonu sektoru předpokládají ředitelé firem v roce 2012 i pokles svých tržeb, a to o 3,4 procenta.
Výrazně roste podíl společností ochotných přijmout zakázku s nulovou nebo i zápornou marží. Z důvodu omezeného množství zakázek na trhu je aktuálně téměř každá druhá společnost (44 % oproti 23 % v 2011) ochotna přijmout zakázku s nulovou nebo zápornou marží. Zejména ve veřejných soutěží projekční a inženýringové firmy čím dál častěji neváhají v zoufalé snaze „zachránit se“ bojovat ryze dumpingovými cenami. ,,Když se například podíváme na veřejné zakázky na projekční a inženýrské práce vypsané a vysoutěžené v období od srpna 2011 do srpna 2012 a porovnáme původní předpokládanou cenu zakázky s vítěznou, dojdeme k tomu, že v průměru firma vyhraje, když nabídne 53 % z původní ceny. Trh je tak veřejnými zakázkami naprosto cenově deformovaný,“ říká Jiří Vacek ze CEEC Research.
Výrazný tlak na cenu se projevil už i ve zhoršení kvality práce. Dnes 40 % ředitelů uvádí, že jeho firma realizuje méně kvalitně než dříve. „Objevují se cenové nabídky na zpracování projektů i ve výši pouhých 10 až 30 % doporučené ceny. Za takto nízký honorář ale není reálné odvést solidní práci odpovídající závažnosti úkolu. Tento postup často vede k nedostatečným projektům a následnému navyšování nákladů stavby i jejího provozu,“ říká Josef Panna, předseda České komory architektů. Podle něj je vhodné, aby stát místo nejnižší ceny ve výběrových řízení zohledňoval tzv. bezpečnou cenu. „Vzhledem ke stávající situaci navrhuji důsledně začít používat termín bezpečná cena projektu, nikoliv cena obvyklá, jak je nyní běžné. Bezpečná cena projektové dokumentace znamená takovou cenu, která zaručeně přinese kvalitní, neohrožující stavbu či územní plán,“ vysvětluje Josef Panna. A s ČKA je zajedno i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). ,,Nikdo nechce nejlevnější auto čínské provenience, nikdo si nevybere nejlevnějšího chirurga pro svou operaci, ale projekt na dům ano? Stav dospěl tak daleko, že když někdo z výběrové komise na veřejnou zakázku odsoudí výběr dle nejnižší ceny, tak je obviněn z korupčního jednání. Proto si myslím, že je nutné zavést cenu bezpečnou pro kreativní část,“ připojuje se Pavel Křeček, předseda ČKAIT. Na Konferenci projekčních společností 2012 pak společně zástupci ČKA a ČKAIT vyzvali ostatní projektanty, aby se zapojily do aktivního prosazování tohoto požadavku na státu.
Generálním partnerem Studie projekčních společností 2012 jakož i Konference ředitelů projekčních společností 2012 je společnost Deltek, zlatými partnery jsou společnosti Benchcom, Copy General a Nemetschek, stříbrným partnerem společnost Weber Terranova a výhradním právním partnerem kancelář Vilímková, Dudák & Partners.
V plné verzii je Studie projekčních společností 2012 k bezplatnému stáhnutí na internetových stránkach společnosti CEEC Research www.ceec.eu.


Pokles ve stavebnictví povede k horší kvalitě, varují odborníci - 4. 9. 2012 (ct24.cz)


Praha – Ředitelé projekčních a inženýrských společností letos kvůli propadu tuzemského stavebnictví očekávají pokles výkonu odvětví asi o pět procent. Firmy připravující stavební projekty v takové situaci často soutěží o zakázky dumpingovými cenami, což ve svém důsledku způsobuje pokles kvality staveb. Vyplývá to ze studie společnosti CEEC Research, podle které má horší kvalitu než dřív asi 40 procent projektů. Před snahou získat co nejnižší cenu varují i stavební firmy. Snaha ušetřit se podle nich může odrazit v kratší životnosti - jako příklad uvádějí třeba opravu dálnice D1 mezi Prahou a Brnem.
Ředitel CEEC Research Jiří Vacek očekává, že oboru může pomoci jen nový růst zakázek nebo odchod části firem z trhu. "Bohužel druhá varianta je pravděpodobnější," poznamenal šéf firmy, která se dlouhodobě zabývá výzkumem stavebnictví. Podle ředitelky společnosti Stopro Vladimíry Štíchové bude další vývoj kritický hlavně pro malé a střední projektové firmy. Pokles tržeb letos očekává zhruba polovina společností v oboru.
Tlak na cenu vede podle odborníků ke zhoršení kvality odváděné práce. "Objevují se cenové nabídky na zpracování projektů i ve výši pouhých deset až 30 procent doporučené ceny. Za takto nízký honorář ale není reálné odvést solidní práci," řekl předseda České komory architektů (ČKA) Josef Panna. Zároveň se domnívá, že pokračující pokles v oboru stavebnictví povede v příštím roce ke krachu 10 až 12 procent projektových firem.
Stát by měl nakupovat za "bezpečnou cenu"
Komora architektů proto s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě požadují, aby stát v tendrech místo nejnižší cenové nabídky zohledňoval takzvanou bezpečnou cenu. "Bezpečná cena projektové dokumentace znamená takovou cenu, která zaručeně přinese kvalitní, neohrožující stavbu," dodal šéf ČKA. Stavby provedené podle nedostatečně zpracované dokumentace navíc následně prodražují další vícepráce.
Institut bezpečné ceny by mohl přijít vhod i při modernizaci dálnice D1, která začne v říjnu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) sice počítá s tím, že by s ohledem na zostřenou konkurenci mezi stavebními firmami mohlo vysoutěžit výrazně nižší cenu, takový přístup má ale řadu rizik (viz rámeček).
Odborník na veřejné zakázky z ministerstva pro místní rozvoj Vlastimil Fidler na odborné konferenci debatu o zavedení institutu bezpečných cen nevyloučil. Otázkou prý jen je, jestli by něco takového měla řešit vyhláška, či zda by vymezení cen měla obsahovat jiná norma.
Studie CEEC Research vychází z rozhovorů s řediteli stovky vybraných firem, které se uskutečnily v červnu a červenci 2012.


Projektanty a architekty ničí cenový tlak - 4. 9. 2012 (e15.cz)


Ředitelé projekčních a inženýrských společností letos kvůli propadu tuzemského stavebnictví očekávají pokles výkonu odvětví asi o pět procent.Firmy připravující stavební projekty v této situaci často soutěží o zakázky dumpingovými cenami. Vyplývá to ze studie společnosti CEEC Research, kterou dnes představila na konferenci za účasti špiček oboru.
Ředitel CEEC Research Jiří Vacek očekává, že oboru může pomoci jen nový růst zakázek, nebo odchod části firem z trhu. „Bohužel druhá varianta je pravděpodobnější,“ poznamenal šéf firmy, které se dlouhodobě zabývá výzkumem stavebnictví. Podle ředitelky společnosti Stopro Vladimíry Štíchové bude další vývoj kritický hlavně pro malé a střední projektové firmy. Pokles tržeb letos v oboru očekává zhruba polovina společností.
Tlak na cenu vede podle odborníků ke zhoršení kvality odváděné práce. „Objevují se cenové nabídky na zpracování projektů i ve výši pouhých deset až 30 procent doporučené ceny. Za takto nízký honorář ale není reálné odvést solidní práci odpovídající závažnosti úkolu,“ řekl předseda České komory architektů (ČKA) Josef Panna.
Komora architektů proto s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě požadují, aby stát v tendrech místo nejnižší cenové nabídky zohledňoval takzvanou bezpečnou cenu. „Bezpečná cena projektové dokumentace znamená takovou cenu, která zaručeně přinese kvalitní, neohrožující stavbu či územní plán,“ dodal šéf ČKA.
Studie CEEC Research vychází z rozhovorů s řediteli stovky vybraných firem, které se uskutečnily v červnu a červenci 2012.


Polovina projektantů jde s cenami pod své náklady - 4. 9. 2012 (stavitel.ihned.cz)


Rok 2012 podle ředitelů projekčních a inženýringových společností přinese další pokles objemu realizovaných prací i tržeb, vyplývá to ze Studie projekčních společností 2012, kterou dnes zveřejnila analytická společnost CEEC Research.
Ceny už jsou tak nízko, že projekční firmy otevřeně přiznávají snížení kvality odevzdané práce s cílem obstát v boji s konkurencí v tendrech. Aby nově vybudované objekty nepadaly, vyzvali dnes na Konferenci ředitelů projekčních společností 2012 stát k zavedení tzv. bezpečné ceny.
Situace na trhu projekčních a inženýringových společností se meziročně zhoršuje, ještě před rokem ředitelé těchto firem odhadovali, že letos trh nepoklesne o více než 2 procenta, teď věří, že v roce 2012 trh poklesne o 5,2 procenta. Hlavními překážkami růstu trhu jsou pro projekční společnosti byrokracie ze strany státu a nedostatečná poptávka. “Problém je v tom, že nových projektů, které by mohly případný růst trhu nastartovat, je stále málo. Soukromí investoři se zdráhají v této době rozjíždět nové projekty a veřejné rozpočty se stále zeštíhlují, což tvrdě dopadá zejména na projekční firmy aktivní v inženýrském stavitelství,“ komentuje výsledky Studie projekčních společností 2012 Jiří Vacek, ředitel CEEC Research. V souladu s očekávaným poklesem výkonu sektoru předpokládají ředitelé firem v roce 2012 i pokles svých tržeb, a to o 3,4 procenta.
Výrazně roste podíl společností ochotných přijmout zakázku s nulovou nebo i zápornou marží. Z důvodu omezeného množství zakázek na trhu je aktuálně téměř každá druhá společnost (44 % oproti 23 % v 2011) ochotna přijmout zakázku s nulovou nebo zápornou marží. Zejména ve veřejných soutěží projekční a inženýringové firmy čím dál častěji neváhají v zoufalé snaze “zachránit se“ bojovat ryze dumpingovými cenami. ,,Když se například podíváme na veřejné zakázky na projekční a inženýrské práce vypsané a vysoutěžené v období od srpna 2011 do srpna 2012 a porovnáme původní předpokládanou cenu zakázky s vítěznou, dojdeme k tomu, že v průměru firma vyhraje, když nabídne 53 % z původní ceny. Trh je tak veřejnými zakázkami naprosto cenově deformovaný,“ říká Jiří Vacek ze CEEC Research.
Výrazný tlak na cenu se projevil už i ve zhoršení kvality práce. Dnes 40 % ředitelů uvádí, že jeho firma realizuje méně kvalitně než dříve. “Objevují se cenové nabídky na zpracování projektů i ve výši pouhých 10 až 30 % doporučené ceny. Za takto nízký honorář ale není reálné odvést solidní práci odpovídající závažnosti úkolu. Tento postup často vede k nedostatečným projektům a následnému navyšování nákladů stavby i jejího provozu,“ říká Josef Panna, předseda České komory architektů. Podle něj je vhodné, aby stát místo nejnižší ceny ve výběrových řízení zohledňoval tzv. bezpečnou cenu.
“Vzhledem ke stávající situaci navrhuji důsledně začít používat termín bezpečná cena projektu, nikoliv cena obvyklá, jak je nyní běžné. Bezpečná cena projektové dokumentace znamená takovou cenu, která zaručeně přinese kvalitní, neohrožující stavbu či územní plán,“ vysvětluje Josef Panna. A s ČKA je zajedno i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). ,,Nikdo nechce nejlevnější auto čínské provenience, nikdo si nevybere nejlevnějšího chirurga pro svou operaci, ale projekt na dům ano? Stav dospěl tak daleko, že když někdo z výběrové komise na veřejnou zakázku odsoudí výběr dle nejnižší ceny, tak je obviněn z korupčního jednání. Proto si myslím, že je nutné zavést cenu bezpečnou pro kreativní část,“ připojuje se Pavel Křeček, předseda ČKAIT. Na Konferenci projekčních společností 2012 pak společně zástupci ČKA a ČKAIT vyzvali ostatní projektanty, aby se zapojily do aktivního prosazování tohoto požadavku na státu.


Zbyněk Fiala: Projekty a důvěra - 4. 9. 2012 (vasevec.cz)


„Objevují se cenové nabídky na zpracování projektu ve výši pouhých 10 až 30 procent doporučené ceny,“ říká Josef Panna, předseda České komory architektů, v průzkumu Studie projekčních společností 2012, připravenou společností CEEC.
Chybějící peníze z evropských dotací masakrují projektové organizace, které nemají, do čeho píchnout a musí se podbízet při sbírání drobků. Každá druhá projekční firma (44 procent oproti 23 procentům v roce 2011) už je připravena přijmout zakázku s nulovou nebo zápornou marží, jen aby se udržela na trhu.
Dva z pěti ředitelů uvádějí, že jejich firma řeší pokles cen nižší kvalitou práce. Svěří to někomu, kdo tu cenu unese. Jak potom mohou přilákat talentované absolventy z vysokých škol, když jim nemají co nabídnout?
V zemi prolezlé korupcí je i neviditelná ruka trhu zmatená. Narazí-li stavebník ve veřejné soutěži na podezřele levnou nabídku projektu, může se bát odmítnout. Je tu sice riziko, že jejím přijetím si zadělá na pokleslou kvalitu práce a příští vysoké energetické náklady budovy. Ale víc by mu ublížilo podezření, že se chce dělit o nějaké peníze navíc, zaznělo na Konferenci ředitelů projekčních společností 2012.
Další tlak na ceny je způsobem nekonečným schvalováním staveb, kdy čas ujídá z připravených investic a stavebník se tomu snaží vyhnout jednoduchostí projektu za minimální cenu. To je zhoubná spirála, která maří veřejné peníze a zároveň i ničí tvůrčí projektantský obor.
Je přitom pozoruhodné, zaznělo dále na konferenci, že výchozí evropská směrnice, které se novela zákona o veřejných zakázkách přizpůsobovala, je poměrně jednoduchý, ale český předpis je složitý a nepřehledný. Možná to někomu vyhovuje, narůstá podezření, že nejsilnější hráči našeho mafiánského kapitalismu dokážou vstupovat už do tvorby předpis, aby jim byly šity na míru. Ostatní se však topí v paragrafech a schvalování netrvá měsíce, ale roky.
Navíc trvalo dalších tři čtvrtě roku, než ministerstvo pro místní rozvoj vydalo tři navazující vyhlášky. Poslední byla vydána v těchto dnech, ale dlouho asi platit nebude. Už v době, kdy se čerstvá novela připravovala, byl předán k diskusi do členských států návrh nové evropské směrnice o výběrových řízeních, která bude zřejmě zapracována do zcela nového zákona – možná už v příštím roce. Pro nová výběrová řízení by pak měla být klíčovým ukazatelem kvalita.
Předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pavel Křeček informoval o společném pokusu s komorou architektů prosadit „bezpečnou cenu“ projektových prací. Argumentuje tím, že na projekt je nabalena řada povinností ze zákona, povinného obsahu dokumentace, jak je stanoven ve vyhláškách a přílohách stavebního zákona.
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků před časem vydala Výkonný a honorářový řád, jako doporučenou pomůcku. Ten však byl Úřadem na ochranu hospodářské soutěže označen za kartel. „Závidím kolegům v Německu, kde Spolkový sněm pro vybrané stavby zavedl povinnost používat honorářový řád s odchylkou plus mínus 10 procent,“ posteskl si Křeček a nabízí úvahu:
NERV nezná žádné jiné kriterium, než kriterium nejnižší ceny, ale nikdo z nich si nekoupí nejlevnější auto čínské provincience, nikdo si nevybere nejlevnějšího chirurga pro svou operaci.
Stav dospěl tak daleko,že když někdo z výběrové komise na veřejnou zakázku odsoudí výběr dle nejnižší ceny, tak je obviněn z korupčního jednání. Proto si myslím, že je nutné zavést cenu bezpečnou pro kreativní část. Vždyť návrh stavby ovlivní především její užitnou hodnotu, kvalita projektu je rozhodující pro využití a provoz stavby.


CEEC: Projektanti očekávají pokles výkonu trhu o 5,2 pct - 4. 9. 2012 (webreporter.cz)


PRAHA (ČIA) - Ředitelé projekčních a inženýringových společností očekávají letos pokles objemu realizovaných prací i tržeb o 5,2 %. Hlavními překážkami růstu trhu jsou pro projekční firmy byrokracie ze strany státu a nedostatečná poptávka. Vyplývá to ze studie společnosti CEEC Research s tím, že firmy zejména v tendrech často soutěží s dumpingovými cenami. Projekční firmy také přiznávají snížení kvality odevzdané práce s cílem obstát v boji s konkurencí v tendrech. Společnosti proto chtějí po státu zavedení takzvaných bezpečných cen.


Robet Špalek: Ceny stavebních a projektových prací - 17. 9. 2012 (CasopisStavebnictvi.cz)


Od dubna letošního roku je v platnosti novelizovaný zákon o veřejných zakázkách (ZVZ). Jednou z nejpodstatnějších změn je snížení limitu pro vypsání veřejné zakázky, který se snížil u služeb z 2 mil. na 1 mil. Kč a u stavebních prací z 6 mil. na 3 mil. Kč, od roku 2014 pak i na 1 mil. Kč.
Důvodem je boj proti uplácení, což je jistě chvályhodné. O skutečném výsledku tohoto snažení však lze silně pochybovat. Odborná i laická veřejnost se prostřednictvím sdělovacích prostředků často dozvídá o podezřeních z korupce, nedávno jsme dokonce sledovali přistižení politika přímo s úplatkem v krabici. V naprosté většině těchto případů se však jedná o korupci při zakázkách, které byly zadávány podle ZVZ platného ve své době, a jde v nich o desítky či stovky miliónů Kč.
U podlimitních zakázek je pravděpodobnost uplácení nízká, protože výška úplatku je vzhledem k objemu díla a míře rizika nezajímavá. Na druhou stranu by mělo veřejnost zajímat, kolik bude uvedené snížení limitů stát. Počet zakázek by se měl údajně ročně zvýšit o cca 30 000 zadání. Jestliže je tento údaj pravdivý a předpoklad zní, že výběr dodavatele bude stát průměrně 50 000 Kč (což je asi velmi nízký odhad), bude úprava ZVZ stát ročně 1,5 miliardy Kč ze státního rozpočtu (od roku 2014 pak ještě mnohem více). Není to jistě málo, přičemž účelnost je značně nejistá. Jediným vítězem tohoto opatření jsou firmy, které výběrová řízení pro stát organizují a kterým to zvyšuje zisk. Další skutečností, která odborníky ve stavebnictví trápí, je kritérium nejnižší ceny. Toto kritérium staví stát do pozice sociálně slabého občana, jenž si za nejmenší peníz kupuje v supermarketu nejlevnější „buřty“ bez masa. Napadlo by někoho jít do nemocnice a požadovat pro svou léčbu lékaře s nejnižším platem? Jistěže ne. Ve stavebnictví však státní správa striktně požaduje toho nejlevnějšího. Následně se dozvídáme ze sdělovacích prostředků o tom, jak se ve stavební sféře nekvalitně pracuje a podvádí.
Určitě není pravidlem, že nejdražší nabídka automaticky znamená i nejkvalitnější dílo. Rozhodně však lze konstatovat, že nejlevnější nabídka bez závazného honorářového řádu nikdy nezaručí nejlepší práci. Předkové proto vyřazovali z výběru nejdražší a nejlevnější nabídku. V rámci připomínek k návrhu ZVZ jsem bezúspěšně navrhoval, aby při výběrovém řízení vytvořil interval ± 15 % od průměrné ceny a aby se nabídky mimo tento interval vyřazovaly. Zamezilo by to účelovému snižování ceny o 30 % i více proti obvyklým cenám a následným problémům v procesu výstavby.
Při takto nízkých cenách se lze setkat opakovaně s firmami, jež drasticky snižují kvalitu stavebních i projektových prací. Tyto firmy a často i OSVČ neinvestují do rozvoje svých firem, protože jim na to nezbývají prostředky. Opatřit si načerno software, ošidit své subdodavatele nebo neobnovovat strojní park je mnohem jednodušší. Setkal jsem se při výběru projektanta dokonce opakovaně s nabídkou pohybující se okolo sedminy obvyklé ceny. Je také běžné, že odhadovanou cenu díla v zadání soutěže zadavatelem předkládá běžně na polovině obvyklé částky. Takovému prostředí, kde se pohybuje kvalita někde až na chvostu požadavku veřejné sféry, zavedené a seriózní firmy opravdu nemohou konkurovat. Stát tak za malý obnos dostane většinou zmetek. Nelze se potom divit, že ve státní správě něco nefunguje. Slyšíme-li kritiku na nekvalitní stavební dodávky pro státní správu, je to přímý důsledek ZVZ a vzniklého tandemu: levná, ale špatná projektová příprava – levná, ale nekvalitní stavba. Jestliže platí kritérium nejnižší ceny pro zakázky ve státní správě, doporučuji podle stejné logiky vybírat úředníky pro státní správu podle toho, kdo bude příslušnou práci ochoten dělat za nejnižší mzdu při splnění kritéria vzdělání. Reference doporučuji zanedbat. Že je to postavené na hlavu? Vždyť z logiky věci se jedná o totéž. Důsledky nízkých cen u státních zakázek mají další nezanedbatelný dopad i u zakázek v soukromé sféře. Ta se přizpůsobuje úřednímu postupu, a tak ceny a úroveň i v ní velmi nezdravě klesají. Nezbývá než omezovat rozvoj firem a hledat úspory ve mzdách a vybavení. To vede opět ke snižování kvality i u zavedených společností. Stát by měl pochopit, že to pro něj není nejlepší řešení a nastoupená cesta bude stát mnohem více než příkladně u projektových prací oněch několik málo procent z ceny investice.