ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

ČKAIT z titulu oficiálního připomínkového místa Legislativní rady vlády (čl. 5 odst. 1 písm. f) zaslala v roku 2019 do 30.4.2019 připomínky ke čtyřem legislativním návrhům.

Verze pro tiskVerze pro tisk
  1. K návrhu Akčního  plánu boje s korupcí na rok 2019 (mezirezortní připomínkovací řízení proběhlo v období  4.1.2019 – 28.1.2019) Komora 28.1.2019 odeslala jednu zásadní připomínku. Připomínka nebyla akceptována.

Návrh a připomínka ČKAIT.

  1. Mezirezortní připomínkovací řízení k návrhu Věcného záměru stavebního zákona probíhalo v období 6.2.2019 – 27.2.2019. Komora 27.2.2019 odeslala 113 zásadních a 44 doporučujících připomínek. Dokumenty k tomu legislativnímu předpisu jsou zveřejněny na http://www.ckait.cz/content/rekodifikace-prava . Oficiální tabulku vypořádání připomínek jsme neobdrželi.
  1. K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů (mezirezortní připomínkovací řízení proběhlo v období  8.2.2019 – 8.3.2019) Komora odeslala 8.3.2019 pět zásadních připomínek. Jedna připomínka byla akceptována, 4 byly vysvětleny.

Návrh a Přípomínky ČKAIT.

  1. K Analýze na úseku územního plánování a stavebního řádu - Analýza 2015-2017 (mezirezortní připomínkovací řízení proběhlo v období  2.4.2019 – 16.4.2019) Komora odeslala 15.4.2019 čtyři doporučující připomínky.

Vypořádání připomínek zatím neproběhlo.

 

Návrh naleznete

http://www.ckait.cz/sites/default/files/Analyza_-_priloha_A.docx

http://www.ckait.cz/sites/default/files/Analyza_-_priloha_B.docx

http://www.ckait.cz/sites/default/files/Analyza_2015-2017.docx

 

PřílohaVelikost
akcni_plan_boje_s_korupci_na_rok_2019.pdf524 KB
zasadni_pripominky_ckait_k_akcnimu_planu_boje_s_korupci_na_rok_2019.pdf520.12 KB
22-97_-_navrh_novely.pdf306.79 KB
zasadni_pripominky_ckait_k_navrhu_novely_zakona_c._22-1997.pdf447.24 KB
analyza_na_useku_up_a_sr_-_analyza_2015-2017.pdf805.77 KB