ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Ing. Pavel Křeček, předseda (ČKAIT), MUDr. Pavel Chrz, prezident a MUDr. Robert Houba, Ph.D., viceprezident (ČSK) - zleva