ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

KONFERENCE: Fórum dřevěných konstrukcí - Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům

Verze pro tiskVerze pro tisk

ČKAIT pořádá v rámci veletrhu Střechy Praha 2019, který se koná 7. – 9. února 2019, tradiční konferenci Fórum dřevěných konstrukcí s podtitulem Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům.

 
Obce staví díky dotačním programům dřevěné rozhledny, lávky, dětská hřiště apod. Nevhodně navrženým a neudržovaným konstrukcím hrozí degradace, která je životu nebezpečná. Narušená stavba může být neopravitelná, a v takovém případě je nutné ji odstranit i po krátké době jejího provozu. Součástí programů a rozpočtů obcí na výstavbu dřevěných konstrukcí proto musí být i pravidelná kontrola, údržba a opravy. Této problematice se věnuje Fórum dřevěných konstrukcí 2019.
 
Kvalita a odolnost dřevěných konstrukcí, zejména vystaveným povětrnostním vlivům, má dvě základní hlediska, a to výběr vhodného dřeva a odolnost konstrukce. Vhodnost dřeva pro konstrukce vystavené povětrnostním vlivům je dána výběrem vhodného druhu dřeviny, jejím pěstováním, způsobem těžení a ošetřování. Prof. Hruška přiblíží ve své přednášce vliv pěstování dřevin v lese s ohledem na udržitelnost kvality lesů, tím na zlepšování životního prostředí a zároveň zvyšování kvality dřeva jako výchozí suroviny pro její další použití. V přednášce o "měsíčním dřevě" bude připomenuta moudrost našich předků, kteří těžili dřevo v příhodném ročním období, a postupovali při jeho vysušování tak, aby zvýšili přirozenou odolnost dřeva. Přednáška vychází ze zkušeností rakouského lesníka a stavitele dřevěných domů Erwina Thomy (ThomaHolz100). Odolnost dřevěných konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům je také dána správným návrhem, údržbou a ošetřováním konstrukce. Těmto zásadám se bude ve své přednášce věnovat Ing. Fojtík, spoluautor publikace Dřevěné lávky a mosty (vydavatel Informační centrum ČKAIT, 2018).
 
PROGRAM:
Prezence účastníků: 9:30 - 10:00 hod.
10:00 – 10:30
Ing. Michal Pánek
FA ČVUT, ČKAIT
Úvod – dřevěné stavby odolávající povětrnostním vlivům
10:30 – 11:00
Prof. RNDr. Jakub Hruška, Ph.D.
Česká geologická služba PF Karlovy Univerzity
Co ovlivňuje kvalitu dřeva v lese
klimatická změna, chemismus atmosféry, lesnické hospodaření, anebo vše dohromady?
11:00 – 11:40
Ing. Karel Vlček
CANNIS GROUP s.r.o.
Měsíční dřevo – znovuobjevená moudrost
Co je měsíční dřevo a jak se uplatňuje v současných dřevostavbách
11:40 – 12:25
Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Dřevěné mosty, lávky a rozhledny
Součástí prezentace knihy přednášejícího Dřevěné mosty a lávky

12:25 – 12:55

Doc. Ing. Milan Vašek, CSc.
Fsv ČVUT Praha
Dřevěné konstrukce, jejich údržba a rekonstrukce
12:55 – 13:35
Radek Ondruch
Taros Nova s.r.o.
Teorie versus realita, aneb není tak zle
Nejenom o Stezce v oblacích
13:35 – 13:55
Diskuse

 

Změna programu vyhrazena.
 
--------------
REGISTRACE: pouze e-mailem u pí Lucie Zábelkové – lzabelkova@ckait.cz
Prosíme, uveďte do e-mailu: jméno, příjmení a název společnosti. Autorizované osoby také číslo autorizačního razítka.
 
Poznámka:
Registrovaní účastníci mají vstup na veletrh zdarma. PDF voucher, opravňující ke vstupu do areálu před jeho otevřením, bude zaslán přihlášeným e-mailem cca týden před konáním akce.
--------------
 
Konference je zařazena do projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a akreditována 1 bodem.
--------------
 
08.02.2019