ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Novela stavebního zákona zveřejněna ve Sbírce zákonů 31. 7. 2017

Verze pro tiskVerze pro tisk

Novela stavebního zákona byla ve Sbírce zákonů zveřejněna v částce č. 82 pod zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Příloha - http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ nebo viz níže.

Konsolidované (úplné znění) bude autorizovaným osobám přístupné na PROFESIS on line od 7. 8. 2017.

PřílohaVelikost
sz_ve_sbirce.pdf384.47 KB