ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Jihlava

Pro okresy

Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč

Telefon

+420 567 331 315

Návštěvní hodiny

PO 7:00-11:00, 12:00-16:30
ST 7:00-11:00, 12:00-16:30

Předseda výboru

Ing. Karel Vaverka

Zástupce

Libor Honzárek

Ředitel

Administrativa

Lenka Zemanová

Členové výboru

Ing. Jaroslava Lorencová
Ing. Slavomír Langmajer
Ing. Pavel Hořejší
Ing. Leoš Pohanka
Ing. Monika Vavřínková

Delegáti

0000518
Ing. Pavel Hořejší
0700017
Libor Honzárek
1000063
Ing. Karel Vaverka
1000637
Ing. Leoš Pohanka
1000696
Ing. Jaroslava Lorencová
1400283
Ing. Monika Vavřínková

Valná hromada OK ČKAIT Jihlava 2017

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 4.1.2017 proběhla v Gotickém sále Radnice Jihlava Valná hromada OK ČKAIT Jihlava. I přes velkou nepřízeň počasí a chřipkovou epidemii v Kraji Vysočina se dostavilo 75 členů, což je 7,73 % celkového počtu členů OK Jihlava. Na programu byla zpráva o činnosti, volba delegátů na SD, plán činnosti na rok 2017. Podrobné dokumenty najdete v příloze.

Valná hromada oblasti Jihlava 2017.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 4.1.2017 od 15.00 hod. se koná Valná hromada České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě oblast Jihlava v Gotickém sále Radnice Jihlava. Přihlášky přijímá OK ČKAIT Jihlava na e-mail: jihlava@ckait.cz do 2.1.2017. Podrobný program najdete v příloze.

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 29.11.2016.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 29.11.2016 se konalo zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava. Na programu jednání byla hlavně příprava VHO 2017 a program činnosti na r.2017. Podrobný zápis najdete v příloze.

Zápis ze zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 18.10.2016 v Třebíči.

Oblastní kancelář Jihlava
Dne 18.10.2016 se uskutečnilo výjezdní zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava na radnici v Třebíči. V první části jednání se členové výboru zabývali hodnocením odborných akcí a přípravou seminářů a exkurzí na rok 2017. V druhé části se sešli členové výboru se zástupci SÚ Třebíč, HZS, KHS a členy ČKAIT na Třebíčsku. Podrobný zápis z jednání najdete v příloze.

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 7.9.2016 se uskutečnilo zasedání výboru OK Jihlava. Členové vzali na vědomí žádosti o příspěvky na odborné exkurze, zabývali se přípravou seminářů na rok 2017. Byl změněn termín společného jednání členů výboru a autorizovaných osob v okrese Třebíč - nový termín 18.10.2016 v prostorách radnice v Třebíči. Podrobný program jednání naleznete v příloze.

Zápis z jednání výboru dne 12.5.2016 v Jihlavě.

Oblastní kancelář Jihlava
Výbor oblasti Jihlava se na svém zasedání dne 12.5.2016 zabýval přípravou odborných seminářů a exkurzí. Pro malý zájem členů byla zrušena exkurze do Holandska, semináře ve II.pololetí 2016 jsou zajištěny, pozvánky budou zaslány členům e-mailem a zveřejněny na webu. Dále se výbor zabýval přípravou vyhodnocení soutěže Stavba Vysočiny. Podrobný zápis z jednání najdete níže. Přítomni: Ing. Vaverka, Bc. Honzárek, Ing. Pohanka, Ing. Hořejší, Ing. Lorencová, Ing. Vavřínková, Ing. Langmajer Hosté: p. Pertl

Konference "Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu" - Havlíčkův Brod, 24.-25.5.2016.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve dnech 24.-25.5.2016 již podruhé proběhne v Havlíčkově Brodě, pod záštitou Ministerstva kultury, za podpory ČKAIT a dalších partnerů, již druhý ročník konference o památkách, památkářích, projektantech a investorech. Podrobné informace najdete v příloze společně s přihláškou na konferenci.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 9.3.2016.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 9.3.2016 proběhlo zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava. Na svém jednání se řešila hlavně příprava odborných akcí - semináře, exkurze na oblasti Jihlava. Dále se členové výboru seznámili s přípravou Stavby Vysočina - zprávu podal host p. Pertl. Podrobný zápis z jednání následuje. Přítomni: Ing. Vaverka, Ing. Hořejší, Bc. Honzárek, Ing. Vavřínková, Ing. Lorencová Omluven: Ing. Pohanka, Ing. Langmajer Host: p. Pertl - SPS

Celoživotní vzdělávání - předání podkladů za období 2013-2015.

Oblastní kancelář Jihlava
Na oblastní kancelář Jihlava byly doručeny podklady pro vystavení Certifikátu odbornosti o absolvování V.běhu CŽV ČKAIT za období 2013-2015 od 62 autorizovaných osob. Seznam najdete v příloze.

Zápis ze zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 20.1.2016.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 20.1.2016 se konalo zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava. Členové výboru zhodnotili Valnou hromadu, zabývali se přípravou seminářů a odborných exkurzí v r. 2016 a zkontrolovali zaslané formuláře od AO k vykázání účasti na CŽV. Podrobný zápis najdete v příloze.