ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Jihlava

Pro okresy

Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč

Telefon

+420 567 331 315

Návštěvní hodiny

PO 7:00-11:00, 12:00-16:30
ST 7:00-11:00, 12:00-16:30

Předseda výboru

Ing. Karel Vaverka

Zástupce

Libor Honzárek

Ředitel

Administrativa

Lenka Zemanová

Členové výboru

Ing. Jaroslava Lorencová
Ing. Slavomír Langmajer
Ing. Pavel Hořejší
Ing. Leoš Pohanka
Ing. Monika Vavřínková

Delegáti

0000518
Ing. Pavel Hořejší
0700017
Libor Honzárek
1000063
Ing. Karel Vaverka
1000637
Ing. Leoš Pohanka
1000696
Ing. Jaroslava Lorencová
1400283
Ing. Monika Vavřínková

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Jihlava

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 19.3.2014 proběhlo na OK ČKAIT Jihlava jednání výboru oblastní kanceláře Jihlava. Druhé části zasedání se zúčastnili zájemci o práci v Komoře. Přítomni: Ing. Vaverka, Ing. Bolcek, Ing. Pohanka, Ing. Hořejší, Ing. Musil, p. Honzárek Omluveni: p. Pertl - SPS Hosté: Ing. Necidová, Ing. Dvořák, Ing. Janda, p. Kaisler, p. Vochyán Zpráva předsedy výboru OK Ing. Vaverky: Jednání mezi Krajem Vysočina,HZS a OK ČKAIT Ji – proběhlo na HZS Jihlava za účasti 17 členů OK ČKAIT Jihlava.

Zpráva o činnosti OK Jihlava přednesená na VHO

Oblastní kancelář Jihlava
Na Valné hromadě oblasti Jihlava, která se konala dne 8.1.2014 v Gotické síni Magistrátu Jihlava, byli účastníci mimo jiné seznámeni s činností oblasti v r.2013 a plánem práce na rok 2014. Kompletní Zprávu o činnosti najdete v příloze, stejně jako Plán činnosti na rok 2014 a Usnesení z Valné hromady. Děkujeme všem účastníkům Valné hromady za podněty a náměty k další práci - výbor oblasti OK Jihlava.

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava

Oblastní kancelář Jihlava
Dne 4.12.2013 se konala schůze výboru OK ČKAIT Jihlava. Výbor si na svém zasedání zvolil nového předsedu (za zemřelého Ing. Jana Konicara) a místopředsedu výboru. Předsedou byl jednohlasně zvolen Ing. Karel Vaverka a místopředsedou Libor Honzárek. Dále výbor projednal přípravu Valné hromady oblasti Jihlava, plán činnosti na rok 2014, přípravu odborných exkurzí v roce 2014. Podrobný zápis z jednání je uveden v příloze.

Smutná zpráva

Oblastní kancelář Jihlava
Oznamujeme všem, že naše řady opustil po těžké nemoci dne 26.10.2013 dlouholetý člen ČKAIT a zakládající člen Oblastní kanceláře v Jihlavě a její dlouholetý předseda - pan Ing. Jan Konicar. Poslední rozloučení se koná v pátek dne 1. listopadu 2013 ve 12.00 hodin v kapli na Ústředním hřbitově v Jihlavě.

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 9.10.2013.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 9. 10. 2013 se uskutečnilo jednání výboru OK ČKAIT Jihlava. Členové výboru projednali přípravu odborných seminářů, exkurze a Valné hromady oblasti Jihlava v lednu 2014. Podrobný program zasedání je níže a v příloze. Přítomni: Ing. Konicar, Ing. Vaverka, Ing. Hořejší, Ing. Musil, Ing. Pohanka, Ing. Bolcek Omluven: p. Honzárek Host: p. Pertl - oblastní manažer SPS oblast Vysočina Úvod – Ing. Konicar: Podepsána Smlouva o spolupráci s Krajem Vysočina

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 19.6.2013

Oblastní kancelář Jihlava
Přítomni:Ing.Vaverka,Ing. Bolcek, Ing. Musil,Ing.Hořejší,Ing.Pohanka, Omluven: Ing.Konicar-část jednání přítomen, p.Honzárek Příprava odborných seminářů a exkurzí: Odborný seminář Zelená úsporám – dne 10.7.2013 od 10.00 hod. v Dělnickém domě v Jihlavě (přísálí Společenského sálu), přednášející Ing.Karel Vaverka, pozvánka bude zveřejněna na web.stránkách OK ČKAIT a zaslána e-mailem členům (odsouhlaseno – pro 5, proti 0)

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava

Oblastní kancelář Jihlava
Přítomni:Ing.Vaverka,Ing.Bolcek,Ing.Pohanka,Ing.Hořejší,Ing.Musil, p.Honzárek Omluveni: Ing. Konicar – část jednání přítomen Host. p.Pertl - SPS Zhodnocení Valné hromady: organizace a program jednání bylo bezproblémové, kladně hodnocena prohlídka jihlavské radnice s Ing.arch.Huňáčkem, konání Valné hromady oblasti v roce 2014 opět v Gotickém sále Radnice Jihlava Odborné semináře – odsouhlaseno-6 pro, 0 proti seminář Zelená úsporám II. se bude konat v červnu 2013

Certifikáty odbornosti CŽV na OK Jihlava

Oblastní kancelář Jihlava
Certifikáty odbornosti za r. 2010 - 2012 jsou k vyzvednutí po předchozí telefonické domluvě - tel. 567 331 315, 731 670 259 na OK ČKAIT Jihlava, Seifertova 43.

Usnesení VHO Jihlava

Oblastní kancelář Jihlava
Dne 9.1.2013 proběhla v Gotickém sále Radnice Jihlava Valná hromada oblasti Jihlava. Mezi hosty jsme mohli přivítat jak představitele města a Kraje Vysočina, tak i představitele ČKAIT v čele s předsedou Ing. Pavlem Křečkem a místopředsedou prof.Ing.Aloisem Maternou, CSc.,MBA. Účastníci byli seznámeni s činnosti OK Jihlava za rok 2012 a byl jim předložen plán činnosti na rok 2013. V rámci jednání byli zvoleni delegáti na Shromáždění delegátů 2013. Podrobné informace najdete níže a v příloze. Usnesení valné hromady ČKAIT – oblasti Jihlava konané dne 9.1.2013

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava

Oblastní kancelář Jihlava
Dne 19.12.2012 se konala schůze výboru oblasti Jihlava. Za přítomnosti hosta - člena Stavebního sdružení Vysočina - se jednalo o další spolupráci mezi oběma subjekty - mimo jiné příprava Stavby Vysočiny. Výbor oblasti také jednal o přípravě Valné hromady. Podrobné informace jsou v příloze.