ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Jihlava

Pro okresy

Jihlava, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč

Telefon

+420 567 331 315, 731670259

Návštěvní hodiny

PO 8:00-10:30, 12:00-16:00
ST 8:00-10:30, 12:00-16:00

Předseda výboru

Ing. Karel Vaverka

Zástupce

Libor Honzárek

Ředitel

Administrativa

Lenka Zemanová

Členové výboru

Ing. Jaroslava Lorencová
Ing. Slavomír Langmajer
Ing. Pavel Hořejší
Ing. Leoš Pohanka
Ing. Monika Vavřínková

Delegáti


Delegáti

0000518
Ing. Pavel Hořejší
0700017
Libor Honzárek
1000063
Ing. Karel Vaverka
1000637
Ing. Leoš Pohanka
1000696
Ing. Jaroslava Lorencová
1400283
Ing. Monika Vavřínková

Valná hromada oblasti Jihlava

Oblastní kancelář Jihlava
Upozorňujeme všechny členy oblasti Jihlava, že ve středu 7. ledna 2015 se koná Valná hromada oblasti Jihlava. Valná hromada bude probíhat od 15.00 hod. v prostorách Gotické síně Radnice Jihlava, Masarykovo nám. 1. Podrobnou pozvánku obdrží všichni členové oblasti Jihlava a najdete ji společně s kandidátní listinou v příloze. Ještě jednou upozorňujeme na začátek Valné hromady - od 15.00 hod. - prosíme o dochvilnost, aby mohl být dodržen časový harmonogram jednání. Srdečně zve - výbor OK ČKAIT Jihlava.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Jihlava 24.11.2014

Oblastní kancelář Jihlava
Na svém zasedání dne 24.11.2014 se výbor oblasti Jihlava zabýval především přípravou volební valné hromady. Termín konání je ve středu 7.1.2015 od 15.00 hod. v Gotické síni Radnice v Jihlavě na Masarykově náměstí. Organizačně je VHO připravena. Dále se výbor zabýval seznamem kandidátů do voleb výboru OK. Dále projednali členové výboru přípravu odborných akcí na rok 2015. Podrobné informace z jednání najdete níže. Zápis z jednání výboru oblasti Jihlava konané dne 24.11.2014 Přítomni:Ing.Vaverka,Ing.Bolcek,Ing.Pohanka,Ing.Hořejší,Ing.Musil, p.Honzárek

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Jihlava

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 15.10.2014 se uskutečnilo zasedání výboru OK ČKAIT Jihlava. Na programu jednání bylo zhodnocení seminářů a odborné exkurze na Slovensku, příprava seminářů, které proběhnou do konce roku 2014. Výbor oblasti se také zabýval tématy odborných akcí na rok 2015 a přípravou Valné hromady v lednu 2015. Druhé části jednání se zúčastnili ředitelé stavebních škol na Vysočině. Podrobný zápis je níže. Přítomni: Ing. Vaverka, p. Honzárek, Ing. Hořejší, Ing. Musil, Ing. Bolcek Omluven: Ing. Pohanka

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Jihlava konané dne 11.9.2014.

Oblastní kancelář Jihlava
Výbor oblasti Jihlava se na svém zasedání zabýval kontrolou přípravy odborných akcí, které OK Jihlava bude pořádat v měsících září-prosinec 2014 v Jihlavě. Výbor zhodnotil odbornou konferenci v Havl.Brodě - kladně hodnocena ze stran přednášejících i účastníků. Na odbornou exkurzi do Spišské Nové Vsi se přihlásilo méně účastníků než se čekalo - doprava bude vyřešena operativně po dohodě s CK. Další odborné semináře jsou organizačně zajištěny. Jako host vystoupil pan Pertl - manažer SPS a seznámil výbor s přípravou Stavby Vysočiny na příští rok a ostatními novinkami ze stavebnictví.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Jihlava

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 11.6.2014 proběhlo jednání výboru OK ČKAIT Jihlava v Počátkách. Členové výboru se sešli před slavnostním vyhlášením Stavby Vysočina v prostorách knihovny v Počátkách. Na programu bylo zhodnocení odborných akcí v I.pol. 2014 a příprava na druhou polovinu roku. Během II.pol.2014 proběhnou tři odborné semináře a také odborná exkurze do Spišské Nové Vsi. Podrobný zápis je níže. Po skončení jednání se výbor oblasti přesunul na slavnostní vyhlášení Stavby Vysočina do moderních prostor kina v Počátkách.

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Jihlava dne 24.4.2014

Oblastní kancelář Jihlava
Výbor OK Jihlava se na svém zasedání zabýval především přípravou odborných akcí na II. pololetí 2014. Na začátku září to bude konference Památkový urbanismus v Havl. Brodě, v listopadu odborný seminář na Krajském úřadě Stavební zákon a v termínu 26. - 29. 9. 2014 odborná exkurze Spišská Nová Ves. Členové výboru byli také seznámeni s postupem při vyhodnocení Stavby Vysočina, jejíž slavnostní vyhlášení bude 11. 6. 2014 v Počátkách. Podrobný zápis z jednání najdete níže. Zápis z jednání výboru oblasti Jihlava konané dne 24.4.2014 v Jihlavě

Zápis z jednání výboru OK ČKAIT Jihlava

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 19.3.2014 proběhlo na OK ČKAIT Jihlava jednání výboru oblastní kanceláře Jihlava. Druhé části zasedání se zúčastnili zájemci o práci v Komoře. Přítomni: Ing. Vaverka, Ing. Bolcek, Ing. Pohanka, Ing. Hořejší, Ing. Musil, p. Honzárek Omluveni: p. Pertl - SPS Hosté: Ing. Necidová, Ing. Dvořák, Ing. Janda, p. Kaisler, p. Vochyán Zpráva předsedy výboru OK Ing. Vaverky: Jednání mezi Krajem Vysočina,HZS a OK ČKAIT Ji – proběhlo na HZS Jihlava za účasti 17 členů OK ČKAIT Jihlava.

Zpráva o činnosti OK Jihlava přednesená na VHO

Oblastní kancelář Jihlava
Na Valné hromadě oblasti Jihlava, která se konala dne 8.1.2014 v Gotické síni Magistrátu Jihlava, byli účastníci mimo jiné seznámeni s činností oblasti v r.2013 a plánem práce na rok 2014. Kompletní Zprávu o činnosti najdete v příloze, stejně jako Plán činnosti na rok 2014 a Usnesení z Valné hromady. Děkujeme všem účastníkům Valné hromady za podněty a náměty k další práci - výbor oblasti OK Jihlava.

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava

Oblastní kancelář Jihlava
Dne 4.12.2013 se konala schůze výboru OK ČKAIT Jihlava. Výbor si na svém zasedání zvolil nového předsedu (za zemřelého Ing. Jana Konicara) a místopředsedu výboru. Předsedou byl jednohlasně zvolen Ing. Karel Vaverka a místopředsedou Libor Honzárek. Dále výbor projednal přípravu Valné hromady oblasti Jihlava, plán činnosti na rok 2014, přípravu odborných exkurzí v roce 2014. Podrobný zápis z jednání je uveden v příloze.

Zápis ze schůze výboru OK ČKAIT Jihlava dne 9.10.2013.

Oblastní kancelář Jihlava
Ve středu dne 9. 10. 2013 se uskutečnilo jednání výboru OK ČKAIT Jihlava. Členové výboru projednali přípravu odborných seminářů, exkurze a Valné hromady oblasti Jihlava v lednu 2014. Podrobný program zasedání je níže a v příloze. Přítomni: Ing. Konicar, Ing. Vaverka, Ing. Hořejší, Ing. Musil, Ing. Pohanka, Ing. Bolcek Omluven: p. Honzárek Host: p. Pertl - oblastní manažer SPS oblast Vysočina Úvod – Ing. Konicar: Podepsána Smlouva o spolupráci s Krajem Vysočina