ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Pardubice

Pro okresy

Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí

Telefon

+420 466 512 241

Návštěvní hodiny

9.8., 12.8., 15.8. dovolená
pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 16:00
středa 8:00 - 11:00 a 12:00 - 16:00

Předseda výboru

Ing. Radim Loukota

Zástupce

Ing. Drahomír Ježek

Ředitel

Tajemník

Michaela Brožková

Administrativa

Členové výboru

Pavel Čížek
Ing. Jiří Musil
Ing. Miroslav Němec
Ing. Pavel Vacek

Delegáti


Delegáti

0600760
Ing. Pavel Vacek
0600974
Ing. Jiří Musil
0601080
Ing. Miroslav Němec
0700194
Ing. Drahomír Ježek
0700298
Ing. Ladislav Burša
0700702
Pavel Čížek
0701086
Ing. Radim Loukota

Webinář - Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů

Přednášející:JUDr. Eva Kuzmová  Anotace:Seminář/webinář poskytne komplexní přehled dané problematiky, a to od zahájení řízení u stavebního úřadu, přes jeho průběh, až po vydání konečného rozhodnutí včetně možnosti obrany.

FOR ARCH 2016

Oblastní kancelář Pardubice
V oblastní kanceláři Pardubice jsou k dispozici čestné vstupenky na 27. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, který se koná 20. - 24.9.2016. OK Pardubice

Publikace "Technologie stavby vozovek" pro ID, TD, SD ZDARMA

Oblastní kancelář Pardubice
Pro osoby autorizované v oboru Dopravní stavby je publikace zdarma k vyzvednutí v oblastní kanceláři Pardubice.

Dopravní stavby - Systém jakosti XIII.

Oblastní kancelář Pardubice
DVD pro vybrané obory autorizace (dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, geotechnika a městské inženýrství) zdarma k dispozici v oblastní kanceláři v Pardubicích.

Valná hromada 2014 oblasti Pardubice

Oblastní kancelář Pardubice
U S N E S E N Í valné hromady ČKAIT oblasti Pardubice konané dne 13.1.2014 Valná hromada schvaluje: zprávu o činnosti výboru a hospodaření za rok 2013 oblasti Pardubice a plán činnosti pro rok 2014, kterou přednesl předseda ing. Radim Loukota. Valná hromada zvolila: 7 delegátů a 2 náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT, který se bude konat v Praze dne 29.3.2014 v Národním domě na Smíchově. Valná hromada bere na vědomí:

Zápis ze schůze výboru ČKAIT OK Pardubice dne 25.11.2013

Oblastní kancelář Pardubice
Zápis ze schůze výboru ČKAIT OK Pardubice dne 25.11.2013 Přítomni: Musil, Vacek, Loukota, Čížek, Ježek, Němec Dále: Burša Program: Informace předsedy výboru CŽV na 1. pololetí 2014 Pojištění AO – připojištění na vyšší částku nebo životní pojištění Příprava VH oslovit pro vystoupení hostů: hejtman Netolický, 1. náměstek hejtmana Línek, děkan Culek, radní Navrátilová, náměstek primátorky Koláček

Zápis z jednání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice 21.10.2013

Oblastní kancelář Pardubice
Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice Datum konání: 21.10.2013 od 13,00 hodin (učebna PPP, spol. s r.o., 1. Patro, dveře č. 121) Přítomni: Loukota, Moucha, Čížek, Zima, Burša, Boruchová, Musil, Novotný, Vacek, Ježek, Pokorný, Němec Program: Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pce. Návrhy odborných akcí v rámci CŽV ČKAIT Pardubice pro 1. pololetí 2014, diskuze. Různé. K bodu 1) Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pardubice

Zápis z jednání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice 25.4.2013

Oblastní kancelář Pardubice
Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice Datum konání: 25.4.2013 od 13,00 hodin (zasedací místnost PPP, spol. s r.o., 5. patro) Přítomni: Loukota, Moucha, Čížek, Zima, Burša, Boruchová, Musil, Novotný, Vacek, Ježek Omluveni: Pokorný, Němec Program: Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pardubice Návrhy odborných akcí v rámci CŽV ČKAIT Pardubice pro 2. pololetí 2013, diskuze. Různé K bodu 1) Aktuální informace předsedy výboru OK ČKAIT Pardubice