ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Pardubice

Pro okresy

Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí

Telefon

+420 466 512 241

Návštěvní hodiny

9.8., 12.8., 15.8. dovolená
pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 16:00
středa 8:00 - 11:00 a 12:00 - 16:00

Předseda výboru

Ing. Radim Loukota

Zástupce

Ing. Drahomír Ježek

Ředitel

Tajemník

Michaela Brožková

Administrativa

Členové výboru

Pavel Čížek
Ing. Jiří Musil
Ing. Miroslav Němec
Ing. Pavel Vacek

Delegáti


Delegáti

0600760
Ing. Pavel Vacek
0600974
Ing. Jiří Musil
0601080
Ing. Miroslav Němec
0700194
Ing. Drahomír Ježek
0700298
Ing. Ladislav Burša
0700702
Pavel Čížek
0701086
Ing. Radim Loukota

CD Dopravní stavby XII/2013 - Pardubice

Oblastní kancelář Pardubice
CD pro autorizované osoby v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, geotechnika a městské inženýrství je k vyzvednutí v oblastní kanceláři v Pardubicích zdarma.

Energetika ČR - přednášky

Oblastní kancelář Pardubice
Přednášky k II. bloku konference "ENEGRETIKA ČR", konané 27.3.2013 v Domě techniky v Pardubicích a k seminářům Energetická náročnost budov 2013 naleznete na www.profesis.cz po přihlášení v "Profesis - menu/Různé/Seminář Energetická náročnost budov 2013". Přednáška prof. Ing. Pavla Noskieviče, CSc. - viz příloha. Ke zveřejnění prezentace přednášky Ing. Gogy ze SFŽP Pardubice jsme nedostali v tuto dobu svolení.

Valná hromada oblasti Pardubice 2013

Oblastní kancelář Pardubice
Usnesení valné hromady ČKAIT oblasti Pardubice konané dne 14.1.2013 Valná hromada v rámci působnosti OK ČKAIT Pardubice schvaluje zprávu o činnosti oblastní kanceláře ČKAIT a zprávu o hospodaření za rok 2012, kterou přednesl předseda ing. Radim Loukota. Valná hromada bere na vědomí: zprávu Dozorčí Rady ČKAIT, kterou přednesl Ing. Vlastimil Klazar, člen DR ČKAIT vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka. Valná hromada zvolila:

Navrhování základových a pažicích konstrukcí

Oblastní kancelář Pardubice
Autorizované osoby v oborech "statika a dynamika staveb", "mosty a inženýrské konstrukce" a "geotechnika" si mohou vyzvednout na OK Pardubice publikaci NAVRHOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH A PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ. Zdarma.

Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy - prezentace

Oblastní kancelář Pardubice
17.4. 2012 se v hotelu Labe v Pardubicích konal seminář na výše uvedené téma. Přednášející Ing. Zuzana Mathauserová ze Státního zdravotního ústavu Praha

CD ROM DOPRAVNÍ STAVBY SYSTÉM JAKOSTI XI

Oblastní kancelář Pardubice
si mohou osoby autorizované v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, geotechnika a městské inženýrství vyzvednout v oblastní kanceláři Pardubice.

Mezinárodní soutěž hledá náměty na proměnu vltavského nábřeží v Praze

Oblastní kancelář Pardubice
Chceme od rozmanité skupiny soutěžících získat architektonickou vizi pro budoucnost Vltavy. Porotci se ve svém hodnocení zaměří na interdisciplinární přístup, který bude spojovat krajinářství, urbanismus, architekturu, umění, městskou ekologii a další obory. Moderní projekt pro město by totiž měl být právě takový,“ tvrdí Martin Barry, stipendista Fulbrightovy nadace a ředitel festivalu reSITE. Rektorka ARCHIP Regina Loukotová dodává: „Ideová soutěž i profesionály má Praze přinést to zásadní – nové koncepce a strategie.

ZMĚNA Č. 2 !!

Oblastní kancelář Pardubice
Seminář "Prokazování požární odolnosti pomocí eurokódů v požárně bezpečnostním řešení a problematika související" je přesunut z původně plánovaného data 8.3.2012 na den 5.4.2012. Místo konání: učebna HZS Pardubického kraje Čas začátku: 9:00 hodin Kontaktní osoba pro přihlášení: Mjr. Ing. Kateřina Shejbalová e-mail: katerina.shejbalova@pak.izscr.cz telefon: 950 570 154 OK Pardubice

Zápis z 1. zasedání výboru ČKAIT OK Pardubice dne 6.2.2012

Oblastní kancelář Pardubice
Hlasovali: Čížek, Ježek, Loukota, Musil, Němec, Vacek Program: