ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Pardubice

Pro okresy

Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí

Telefon

+420 466 512 241

Návštěvní hodiny

9.8., 12.8., 15.8. dovolená
pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 16:00
středa 8:00 - 11:00 a 12:00 - 16:00

Předseda výboru

Ing. Radim Loukota

Zástupce

Ing. Drahomír Ježek

Ředitel

Tajemník

Michaela Brožková

Administrativa

Členové výboru

Pavel Čížek
Ing. Jiří Musil
Ing. Miroslav Němec
Ing. Pavel Vacek

Delegáti


Delegáti

0600760
Ing. Pavel Vacek
0600974
Ing. Jiří Musil
0601080
Ing. Miroslav Němec
0700194
Ing. Drahomír Ježek
0700298
Ing. Ladislav Burša
0700702
Pavel Čížek
0701086
Ing. Radim Loukota

Zápis z jednání výboru ČKAIT OK Pardubice dne 29.11.2011

Oblastní kancelář Pardubice
Přítomni: Loukota, Ježek, Musil, Čížek Dále: Burša Omluveni: Vacek, Němec Program: I. Informace předsedy výboru - důraz na přípravy VH oblastí - ekonomické informace - 20. výročí ČKAIT - ocenění – čestné členství – Ing. František Kulhavý, CSc., Ing. Pavel Čížek - medaile – Ing. Jiří Požár, Ing. Roman Línek II. Příprava volební VH : - oslovit pro vystoupení hostů: hejtman Martínek, primátorka Fraňková, děkan Culek - volba komisí – aklamací - volba výboru – tajná, 1 urna, přerušení schůze na 10 minut, upravené lístky každý individuálně do urny

Změna v termínu konání semináře!!!

Oblastní kancelář Pardubice
Seminář "Prokazování požární odolnosti pomocí eurokódů v požárně bezpečnostním řešení a problematika související" je přesunut z původně plánovaného data 8.3.2012 na den 22.3.2012. Místo konání: učebna HZS Pardubického kraje Čas začátku: 9:00 hodin OK Pardubice

Valná hromada oblasti Pardubice

Oblastní kancelář Pardubice
se koná v pondělí 16.1.2012 od 15:00 hodin v Domě Techniky, náměstí Republiky 2686. OK Pardubice

U P O Z O R N Ě N Í NA ZMĚNU V ČASE KONÁNÍ SEMINÁŘE

Oblastní kancelář Pardubice
ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH č.137/2006 Sb. v platném znění. Seminář, pořádaný OK ČKAIT Pardubice dne 6.12.2011 v Kongresovém sále hotelu Labe v Pardubicích, má oproti distribuovanému letáčku "Plán akcí na II. pololetí 2011" a zároveň oproti informaci otištěné v publikaci "Přehled akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT - na období 1.7.2011 - 31.12.2011" (str.47) posunutý začátek konání na 13:00 hodin (12:30 prezence). OK ČKAIT Pardubice

Zápis z podzimního zasedání výboru a grémia oblasti Pardubice (27.10.2011)

Oblastní kancelář Pardubice
Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice Datum konání: 27.10.2011 od 13,00 hodin (zasedací místnost PPP, spol. s r.o., 5. patro) Přítomni: Loukota, Moucha, Čížek, Zima, Burša, Boruchová, Musil, Novotný, Vacek, Ježek Omluveni: Němec, Pokorný Program: 1) Aktuální informace předsedy výboru oblasti Pardubice 2) Návrhy odborných akcí v rámci CŽV ČKAIT Pardubice pro 1. pololetí 2012, diskuse 3) Diskuse o přípravě volební valné hromady 2012 4) Různé K bodu 1)

Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice - 26.4.2011

Oblastní kancelář Pardubice
Zápis ze zasedání výboru a grémia OK ČKAIT Pardubice Datum konání: 26.4.2011 od 13,00 hodin (zasedací místnost PPP, spol. s r.o., 5. patro) Přítomni: Loukota, Moucha, Čížek, Zima, Burša, Pokorný, Boruchová, Musil, Němec Omluveni: Ježek, Novotný, Vacek Program: 1) Aktuální informace přednosty OK ČKAIT Pardubice 2) Návrhy odborných akcí v rámci CŽV ČKAIT Pardubice pro 2. pololetí 2011, diskuse. 3) Diskuse a stanovisko k současným problémům v technickém vzdělávání a učňovském školství 4) Jiné K bodu 1)

USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2011 OBLASTI PARDUBICE

Oblastní kancelář Pardubice
U S N E S E N Í valné hromady ČKAIT oblasti Pardubice konané dne 17.1.2011 1. Valná hromada v rámci působnosti OK ČKAIT Pardubice schvaluje dle § 16 Organizačního řádu ČKAIT zprávu o činnosti oblastní kanceláře ČKAIT a zprávu o hospodaření za rok 2010, kterou přednesl přednosta ing. Radim Loukota. 2. Valná hromada bere na vědomí: - zprávu Dozorčí komise ČKAIT, kterou přednesl Ing. Vlastimil Klazar, člen DR ČKAIT - vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka. - provedenou volbu delegátů na Shromáždění delegátů ČKAIT, který se bude konat v Praze dne 19.3.2011.

Navrhování konstrukcí.....

Oblastní kancelář Pardubice
V OK ČKAIT Pardubice jsou k zakoupení publikace, uvedené v příloze. Pro osoby s autorizací statika a dynamika staveb a mosty a inženýrské konstrukce jsou publikace k vyzvednutí zdarma.