ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Oblastní kancelář Zlín

Pro okresy

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

Telefon

+420 577 431 318

Návštěvní hodiny

PO 10.00-14.00
ST 13.00-17.00


Předseda výboru

Ing. Ladislav Alster

Zástupce

Ing. Petr Chytil

Ředitel

Tajemník

Ing. Romana Zahnašová

Administrativa

Členové výboru

Ing. Rostislav Bajza
Ing. Marta Banotová
Ing. Věra Řehůřková
Ing. Stanislav Sigmund
Ing. Ladislav Smola

Delegáti


Delegáti

1300173
Ing. Ladislav Alster
1301255
Ing. Rostislav Bajza
1100658
Ing. Marta Banotová
1300003
Ing. Petr Chytil
1300199
Josef Krchňák
1301724
Ing. Věra Řehůřková
1300607
Ing. Stanislav Sigmund
1300171
Ing. Ladislav Smola
1300047
Ing. Jaroslav Valkovič

Soutěž Stavba roku Zlínského kraje 2008 zahájena

Oblastní kancelář Zlín
Další ročník soutěže Stavba roku Zlínského kraje oficiálně vyhlásili pořadatelé ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví, ČKAIT a ČKA na svém listopadovém zasedání. Soutěž si za svých šest ročníků získala zvučné jméno mezi stavební veřejností. A tak je předpoklad, že i do toho sedmého, který byl oficiálně zahájen 1. prosince, bude přihlášeno velké množství staveb Sedmý ročník pořadatelé.

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Oblastní kancelář Zlín
Všem členům, kteří mají autorizaci v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské kce, je v kanceláři k dispozici nové vydání CD Pozemní komunikace VIII.

USNESENÍ

Oblastní kancelář Zlín
USNESENÍ Valné hromady ČKAIT – oblasti Zlín, konané dne 30.1. 2008 v budově Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Oblastní kancelář Zlín
ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ OBLAST ZLÍN V ROCE 2007 A PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2008 Poslední Valná hromada oblasti se uskutečnila dne 24.1.2007 a mimo jiné přijala plán činnosti OK ČKAIT Zlín pro rok 2007, který je součástí přílohy této zprávy. Přehled a bilance činnosti v roce 2007 Výbor oblasti se v uplynulém roce sešel celkem 5 krát. Byl seznámen s projednávanými úkoly na představenstvu Komory a regionální sekci Brno a byly řešeny dotazy a požadavky ze strany členské základny.

Stavba roku 2007 - Zlínský kraj (uzávěrka přihlášek je 15.3.2008)

Oblastní kancelář Zlín
Poslání soutěže: Hlavním cílem je prezentace a zviditelněni kvalitních projektů v oblasti stavebnictví ve Zlínském kraji a přiblížení takových dél a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelské subjekty, mající sídlo ve Zlínském kraji, které realizují zajímavé stavby i mimo území kraje. Kriteria hodnocení - porota: Stavby přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota, která je složena ze zástupců jednotlivých vyhlašovatelů.

DOTAZNÍK UNIVERZITY TOMÁŠE BATI

Oblastní kancelář Zlín
Vážené dámy, vážení panové. S cílem zjistit, jaká je uplatnitelnost absolventů UTB i jiných vysokých škol a jaká je jejich připravenost pro praxi, se obracíme na zaměstnavatele s prosbou o spolupráci. Máme připravený dotazník, který obsahuje otázky, vztahující se k jednomu konkrétnímu absolventovi a hodnocení jeho připravenosti. Dotazník stačí vyplnit a odeslat velmi jednoduše - přímo on-line na adrese http://lua.utb.cz/absolventi/zam. Pokud máte v zaměstnání absolventů více, uvítáme od Vás i více odpovědí.

CERTIFIKÁT ODBORNOSTI

Oblastní kancelář Zlín
Členové ČKAIT, kteří odevzdali čestné prohlášení o splnění podmínek-počtu kreditů, k II.běhu CŽV si mohou v oblastní kanceláři vyzvednout CERTIFIKÁTY ODBORNOSTI.

CERTIFIKÁTY POJIŠTĚNÍ

Oblastní kancelář Zlín
Členové ČKAIT si mohou v oblastní kanceláři vyzvednout Certifikát o pojištění.