ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

PŘEDNÁŠKA: Realizace Evy Jiřičné

Verze pro tiskVerze pro tisk

56 let inspirací a realizací Evy Jiřičné!

Celosvětově uznávaná architektka provází průřezem své celoživotní tvorby od inspirací, imaginací po realizace, s respektem ke konstrukcím a statice, kde často využívá nové průkopnické technologie. Šířka její tvorby je rozsáhlá od interiérů, přes obytné, občanské a veřejné stavby až po inženýrské stavby – mosty. Její dílo se nachází v České republice (ve Zlíně, Praze), ale zejména ve Velké Británii.

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE

MÍSTO KONÁNÍ: Lékařský dům, přednáškový sál, 2. suterén, Sokolská 31/490, Praha 2

DATUM A ČAS KONÁNÍ: 24. října 2017, od 13 hod.

 

Přednáška je zařazena do projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT.

24.10.2017
Celková kapacita: 
100

Přihlášení

Seznam přihlášených osob - počet volných míst 11
1. 0008518 Jan Rochl
2. 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
3. 0000019 Ing. Pavel Křeček
4. 0005958 Jiřina Tomasová
5. 1001259 Ing. Jaromír Bartoněk
6. 0003735 Jaroslav Sysel
7. 0002887 Ing. Jaroslav Volek
8. 0001437 Ing. Jan Březina
9. 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
10. 0003331 Ing. Eva Kosnarová
11. 0003972 Ing. Vilém Bečka
12. 0008933 Věra Dokulilová
13. 0005631 Vilém Novák
14. 0012074 Ing.arch. Michal Pexidr Ph.D.
15. 0013370 Ing. Michal Vosáhlo
16. 0300801 Ing. Pavel Korima
17. 0003482 Ing. Přemysl Zeman
18. 0005857 Ing. Jiřina Hájíčková
19. 0003500 Josef Vodička
20. 0401779 Ing. Petr Novák
21. 0002943 Ing. Alena Kultová
22. 0013074 Ing. Jan Fleischman
23. 0004898 Ing. Ladislav Dytrych
24. 0008689 Ing. Zuzana Hlavová
25. 0013063 Ing. Stanislav Kozák
26. 0000304 Ing. Bedřiška Vaňková
27. 1000588 Ing. Jan Prosr
28. 0010574 Ing. Jiří Jelínek
29. 0005142 Jindřich Kotek
30. 0006159 Irena Kotková
31. 0011860 Ing. Radka Voráčová
32. 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
33. 0012035 Ing. Pavel Koudelka
34. 0012866 Ing. Daniel Poláček
35. 0012432 Ing.arch. Tamara Pokorná
36. 0012813 Ing. Pavel Havlena
37. 0011537 Ing. Jaroslav Berka Ph.D.
38. 0013119 Ing. Zdeňka Červenková
39. 0002494 Ing. Pavel Sýkora
40. 0006873 Ing. Petr Danielovský
41. 0009867 Blanka Krupičková
42. 0010130 Ing. Jitka Brzoňová
43. 0013197 Ing. Jana Křivánková
44. 0013015 Renata Urbanová
45. 0003427 Ing. Karel Horner
46. 0007044 Ing. Zuzana Hádková
47. 0012883 Ing. Tereza Rysová
48. 0012080 Ing. Jan Krátký
49. 0001416 Ing. Jaroslav Hádek
50. 0011688 Ing. Věra Čermáková
51. 0006688 Ing. Karel Škorpil
52. 0007806 Ing. Jitka Doubková
53. 0012738 Ing.arch. Iveta Klabíková Ramešová
54. 0012964 Ing. Viktor Křížek
55. 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
56. 0000313 Ing. Jaroslav Krejčík CSc.
57. 0011500 Ing. Zdeněk Vacek
58. 0011827 Ing. Veronika Svobodová
59. 0009423 Ing. Lenka Tomanová
60. 0004178 Ing. Jiří Parpel
61. 0002430 Ing. Božena Parpelová
62. 0001019 Ing. Jan Dlabač
63. 0004224 Zdeněk Špaček
64. 0008742 Ing. Karel Košek
65. 0001098 Ing. Eva Rosová
66. 0000252 Ing. Petr Šácha
67. 0004359 Ing. Jaroslava Hnyková
68. 0009533 Ing. Ladislav Svoboda
69. 0012024 Ing. Tomáš Faltus
70. 0004078 Ing. Petr Jalůvka
71. 0003945 Ing. Věra Řežábková
72. 0005881 Ing. Richard Motyčka
73. 0401049 Ing. Renáta Formánková
74. 0008200 Ing. Veronika Marešová
75. 0008199 Ing. Kateřina Ducháčová
76. 0006602 Ing. Sylvie Hájková
77. 0007514 Ing. Lenka Adámková
78. 0011158 Ing. Pavel Trnka
79. 0008706 Ing. Markéta Hamplová
80. 0004049 Ing. Hana Krausová
81. 0007178 Ing. Ilona Líkařová
82. 1001944 Ing. Dagmar Bartoňková
83. 0101948 Ing. Barbora Sládková
84. 0002069 Zdeňka Fialová
85. 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
86. 0009393 Ing.Bc. Světlana Sladká
87. 0000769 Ing. Jan Vinař
88. 0401131 Ing. Hana Antošová
89. 0001081 Ing. Milan Sahánek