ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Přehled seminářů CŽV OK Praha ‒ jaro 2019

Verze pro tiskVerze pro tisk
semináře CŽV jaro 2019 – oblast Praha
P.č.
Seminář
Termín
Přednášející
Moderuje
 
1.
28.1.
Mgr. Ilona Šupejová
Patáková
 
2.
29.1.
Ing. Radim Dvořák
 
 
3.
25.2.
Ing. Žanet Hadžić
Patáková
 
4.
31.1.
Ing. Jan Vinař
Jelínek
 
5.
11.2.
Mgr. Ilona Šupejová
 
 
6.
12.2.
Ing. Jindřich Pater
 
 
7.
13.2.
Ing. Jindřich Pater
Synek
 
8.
14.2.
Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
Bořek
 
9.
26.2.
Ing. Pavel Nádaský, Ph.D., Ing. Milan Sedláček, Ph.D.,
Ing. Matěj Hrubý,
Jaroslav Opavský, Ing. Gabriel Mihálek
 
 
10.
27.2.
Ing. Žanet Hadžić
Keim
 
11.
28.2.
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Novotný
 
12.
12.3.
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Novotný
 
13.
25.3. 
Ing. Žanet Hadžić
 
 
14.
26.3.
Ing. Miloslav Valena
Patáková
 
15.
27.3.
Mgr. Ilona Šupejová
Pukl
 
16.
28.3.
Ing. Jan Vinař, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Jaroslav Jelínek
Jelínek
 
17.     8.4.Ing. Žanet Hadžić  
18.
9.4.
prof. Ing. Milan Holický, DrSc., doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D., doc. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.
Komínek
 
19.Materiály pro udržitelnou rekonstrukci budov – Weber, Isover, Rigips (komerční)   10.4.

Ing. Richard Křístek, Ing. Tomáš Pošta, Tibor Matus, Ondřej Vítek, Ing. Karel Sedláček, Ph.D., Lukáš Bach, Mgr. Jiří Strnad,     Ing. Vladimír Weiss

  
20.
11.4.
Ing. Jindřich Pater
Špačková
 
21.Exkurze – zámek Dolní Břežany (****Chateau Clara Futura)   13.4.Ing. Vladimír Tylš, Jan LiebnerJelínek 
22.
16.4.
Ing. Michaela Fulíková, Ing. Jiří Fiala, Ing. Jiří Slapnička, Ing. Michal Trefil
--------------
 
23.Stavební zákon – stav k 31.12.2018 (základní instituty, přehled aktuálních změn)   24.4.Mgr. Ilona Šupejová  
24.Výjezdní zasedání výboru do Mělníku   24.4. Bukovský 
25.
25.4.
pplk. Ing. Michal Valouch, kpt. Ing. Tomáš Pavlík
Špačková
 
26.    20.5.Ing. Žanet Hadžić  
27.
Vady požárně bezpečnostních zařízení a konstrukcí
21.5.
Ing. Petr Bohuslav
Špačková
 
28.
Průzkumy a ověření spolehlivosti existujících konstrukcí
22.5.
Ing. Lukáš Balík, Ph.D.,
Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.,
Ing. Karel Jung, Ph.D.
Novotný
 

29.

 
Dozory a přejímka díla, kontrola stavby
23.5.
Ing. Čeněk Kadlec, Ing. Milan Kounovský, Ing. Václav Smetana
Synek
 
30.Stavební zákon – stav k 31.12.2018 (základní instituty, přehled aktuálních změn)   27.5.Mgr. Ilona Šupejová  
31.Stavební zákon – stav k 31.12.2018 (základní instituty, přehled aktuálních změn)    4.6.Mgr. Ilona Šupejová  
32.     6.6.Ing. Žanet Hadžić