ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Přehled seminářů CŽV RK Praha ‒ podzim 2019

Verze pro tiskVerze pro tisk
semináře CŽV podzim 2019 – oblast Praha ČKAIT
P.č.SeminářTermínPřednášejícíModeruje
1.Bezpečnost práce na staveništi z pohledu soudního znalce - ZRUŠENO !27.11.Mgr. et Mgr. Josef Senčík 
2.Novela stavebního zákona11.9.Ing. Žanet HadžićPukl
3.Patologie hydroizolačních materiálů a hydroizolačních systémů obecně23.9.Ing. Marek Novotný, Ph.D.Novotný
4.Nesprávně určený rozsah revize i revizní zprávy elektroinstalací24.9. Ing. Miloslav ValenaPatáková
5.Systémová integrita požárně bezpečnostních zařízení v projektové dokumentaci a praxi25.9.Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBAŠpačková
6.Umisťování, povolování a kolaudace staveb podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění25.9.Mgr. Ilona Šupejová 
7.Zděné konstrukce – navrhování zděných staveb v prostředí Eurokódu 6 26.9.Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.Bořek
8.Vyhrazená technická zařízení z pohledu státního odborného dozoru7.10.Ing. Oldřich KüchlerJelínek
9.Průzkumné práce a jejich vliv na projektovou přípravu stavebních úprav RD 8.10.Ing. Martin PerlíkBořek
10.Impregnace konstrukčního dřeva – chemická ochrana (Bochemie – komerční)9.10.Ing. Jaroslav Strnadel, Ph.D., Eduard Chalupa, DiS. 
11.Požární bezpečnost staveb 10.10.plk. Ing. Michal Valouch,doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPAŠpačková
12.Exkurze - Státní zámek Hluboká nad Vltavou a Třeboň12.10.Ing. Monika Jirásková, Mgr. Martin Slaba, Bc. Vít PávekJelínek
13.Navrhování drenáží pozemních staveb podle směrnice ČHIS 06     4.11.Ing. Antonín Žák, Ph.D.,Ing. Luboš Káně, Ph.D.Synek
14.Dekorativní řešení omítek v praktických ukázkách – Weber (exkurze u výrobce)17.10.Ing. Tomáš Pošta,Miroslav Trojan, DiS.----------
15.Co je nutné pro úspěch BIM projektu21.10.Ing. Tomáš Minka, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.,Ing. Roman VoráčSynek
16.Dozory ve výstavbě22.10.Ing. Jindřich PaterŠpačková
17.Práva, povinnosti a odpovědnosti účastníků výstavby – projektant, stavbyvedoucí, TDS, stavební dozor, koordinátor BOZP23.10.Ing. Jindřich Pater 
18.Výjezdní zasedání výboru do Berouna - ZRUŠENO23.10.Marie Báčová, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.Bukovský
19.Požární bezpečnost staveb – požární modely24.10.prof. Ing. František Wald, CSc., Ing. Lucie Hasalová, Ph.D., Ing. Libor Ševčík, doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., Ing. Kamila Cábová, Ph.D., doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Špačková
20.Novela stavebního zákona5.11.Ing. Žanet Hadžić 
21.Umisťování, povolování a kolaudace staveb podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění6.11.Mgr. Ilona ŠupejováSynek
22.Poznatky z rozhodovací praxe na úseku územního rozhodování a stavebního řádu7.11. Ing. Ivana JakoubkováPatáková
23.BOZP ve výstavbě – výtahy povinností ze zákonů a prováděcích předpisů13.11.Ing. Jindřich Pater 
24.Zasklívání balkónů, lodžií a teras finským systémem Lumon (komerční)18.11.František Poloprudský 
25.Navrhování plochých střešních plášťů, včetně provozních, včetně úprav19.11.Ing. Marek Novotný, Ph.D.Novotný
26.Základní požadavky na stavby a jejich naplňování v právních předpisech ČR20.11.Ing. Jindřich PaterKeim
27.Ochrana staveb proti radonu21.11.Ing. Jaroslav Slovák, Mgr. Aleš Froňka, Ph.D., prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. 
28.Sítě elektronických komunikací a aktuální právní předpisy3.12.Ing. Jiří KlinerJelínek
29.Rizika při určování vnějších vlivů elektroinstalací v praxi projektanta, montéra a revizního technika4.12.Ing. Miloslav ValenaPatáková
30.Zatížení strojním a technologickým vybavením staveb5.12.Ing. Jan BořekKomínek