ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Průběh aktivu Požární bezpečnost staveb v 01-08/2017

Verze pro tiskVerze pro tisk

 

  • 2.aktiv oboru Požární bezpečnost staveb se konal 21.3.2017.

Zúčastnilo 32 osob, převážně z řad projektantů v daném oboru, ale i členové TNK 27 
a zkušební komise ČKAIT.

  • Proběhla diskuze o stavu přijímání norem v rámci ÚNMZ a o možnostech připomínkování norem v procesu jejich tvorby, dále diskuze o zkušenostech s aplikací novely ČSN 73 08 10 z 07/2016 a o kolizích některých článků této ČSN s články ostatních ČSN kodexu PBS. 

Byla vysvětlena zásada určení priority při více současně platících předpisech, předseda TNK 27 informoval o chystaných novelách kodexu norem PBS.

  •  Zápis byl začátkem května poslán přítomným účastníkům a osobám, které se omluvily, dále byl vyvěšen na webu ČKAIT. Informace o průběhu aktivu PBS byla zveřejněna také 

jako článek v časopise Z+I. 

  • V dubnu a červnu byly členům Aktivu předávány výtah z norem týkajících se PBS (zajišťuje Ing.Král).
  • V průběhu července byla vedoucí aktivu zapojena do připomínkování příloh novely vyhlášky 499/2006 Sb., kde řešila zejména části týkající se obsahu PBŘ v dokumentaci staveb v různých stupních.

Další aktiv PBS se bude konat od 14hod 25.10.2017 v zasedací místnosti ČKAIT v Praze, v současné době je upřesňován program ve spolupráci s předsedou TNK. Pozvánky s programem budou rozeslány začátkem září.
  
Ing.Vladimíra Špačková, vedoucí aktivu PBS
člen představenstva ČKAIT,  
člen výboru oblasti pro Prahu a Středočeský kraj