ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

seminář CŽV: Střešní a fasádní produkty

Verze pro tiskVerze pro tisk

Název akce: PREFA Aluminiumprodukte – střešní a fasádní produkty
Termín konání: pátek 8. listopadu 2019 v 9 h
Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, areál ulice Veveří 95, budova A, posluchárna A138 (za vrátnicí vpravo, v prostorách bufetu)
Přednášející: Ing. Jiří Fiala, Ing. Michal Trefil, Ing. Jiří Slapnička, PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
Počet kreditů: 1
Přihlášky:
termínová listina Brno na www.ckait.cz
e-m: brno@ckait.cz
tel.: 545 574 310

08.11.2019
Celková kapacita: 
60

Přihlášení

Seznam přihlášených osob - počet volných míst 48
1. 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
2. 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
3. 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
4. 1003541 Ing. Barbora Kopecká
5. 0012059 Ing. Vít Dolejší
6. 1006706 Ing. Martin Trčka
7. 1006688 Ing. Jakub Mravec
8. 1006539 Ing. Radek Partika
9. 1002502 Ing. Hynek Grünwald
10. 1002874 Ing. Vladimír Wolf
11. 1003151 Milan Kohoutek
12. 1003391 Ing. Roman Kulíšek