ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

SEMINÁŘ SVI: Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu?

Verze pro tiskVerze pro tisk
Aktuálně - seminář a webinář!!!!
Informace o existujících systémech panelových domů navrhovaných a realizovaných na území České republiky od začátku 60. let do konce minulého století, rozbor jednotlivých konstrukčních nosných prvků a jejich styků, vady a poruchy na panelových domech, jejich příčiny a statická závažnost. Dalším tématem jsou teoretické předpoklady, návrhové modely a numerické analýzy nosné panelové stěny oslabené dveřními otvory, praktické rady a návod na posuzovaní stěnové konstrukce panelových malorozponových soustav při návrzích dodatečně zřizovaných otvorů.
 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.; prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek CSc.; Ing. Jaromír Vrba, CSc.; Ing. Václav Honzík
 
PROGRAM:
  1. Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav, Ing. Jaromír Vrba, CSc.
  2. Doporučený postup zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů v malorozponových soustavách, Ing. Václav Honzík
  3. Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov, prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
  4. Zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov, prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
  5. Zřizování otvorů v nosných stěnách, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek CSc.
--------
Seminář bude přenášen i formou WEBINÁŘE!!!!!!
 
--------
ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212
MÍSTO KONÁNÍ: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
TERMÍN KONÁNÍ: 22. 1. 2019, od 9 hod.
--------
Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
 
Poznámka: Svou neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
--------
22.01.2019
Celková kapacita: 
63

Přihlášení

Seznam přihlášených osob - počet volných míst 5
1. 0012164 Lubomír Mrštný
2. 0000836 Pavel Jenčík
3. 0007371 Ing. Pavel Kuděj
4. 0003617 Ing. Milan Nácovský
5. 0005863 Ing. Jiří Kříž
6. 0006975 Ing. Miroslav Prachař
7. 0011671 Ing. Roman Franěk
8. 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
9. 0002869 Ing. Václav Sekyra
10. 0000879 Ing. Jiří Šárka
11. 0001333 Ing. Jaroslav Obermajer
12. 0012763 Ing. Ctibor Havlík
13. 0004188 Ing. Vladimír Valter
14. 0007249 Petr Mačica
15. 0012703 Marek Trávníček
16. 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
17. 0012075 Ing. Josef Beneš
18. 0001352 Ing. Jiří Bulis
19. 0013385 Ing. Miroslav Drázský
20. 0601978 Ing. Radek Brandejs Ph.D.
21. 0005857 Ing. Jiřina Hájíčková
22. 0004919 Ing. Petr Unger
23. 0013694 Ing. arch. David Bartoš
24. 0000129 Ing. Libor Pokorný
25. 0013505 Ing. Jakub Göringer Ph.D.
26. 0000849 Ing. Tomáš Dvořák
27. 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
28. 0008518 Jan Rochl
29. 0004150 Ing. Stanislav Sobota
30. 0007696 Ing. Roman Kučera
31. 0013016 Ing. Jan Lahoda
32. 0003408 Ing. Jaroslav Beránek
33. 0010574 Ing. Jiří Jelínek
34. 0008878 Zuzana Šmirousová
35. 0012977 Ing. Jan Weigl
36. 0012952 Ing. Václav Forman
37. 0001605 Ing. Jaroslav Macoun
38. 0013106 Ing. Marian Faktor
39. 0008111 Ing. Jan Vejrych
40. 0013129 Ing. Dušan Drahoš
41. 0011324 Ing. Václav Beránek
42. 0010373 Ing. Jaroslav Hovorka
43. 0013541 Marek Vaněk DiS.
44. 0009308 Ing. Sylva Chmelová
45. 0004396 Ing. Jaroslav Němeček
46. 0000815 Ing. Aleš Prause
47. 0007514 Ing. Lenka Adámková
48. 0003176 Dr.Ing. Milan Kubín
49. 0010443 Vladimír Vacek
50. 0008772 Ing. Jan Šilhavý
51. 0009926 Ing. Václav Stříbrský
52. 0010118 Ing. Jaromír Bukovský
53. 0013015 Renata Urbanová
54. 0008173 Ing. Jan Frantl
55. 0004267 Ing. Antonín Macháček
56. 0004898 Ing. Ladislav Dytrych
57. 0009143 Ing. Petr Lorenz CSc.
58. 0000487 Ing. Emil Wichs