ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

SEMINÁŘ SVI: Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu?

Verze pro tiskVerze pro tisk
Aktuálně - seminář a webinář!!!!
Informace o existujících systémech panelových domů navrhovaných a realizovaných na území České republiky od začátku 60. let do konce minulého století, rozbor jednotlivých konstrukčních nosných prvků a jejich styků, vady a poruchy na panelových domech, jejich příčiny a statická závažnost. Dalším tématem jsou teoretické předpoklady, návrhové modely a numerické analýzy nosné panelové stěny oslabené dveřními otvory, praktické rady a návod na posuzovaní stěnové konstrukce panelových malorozponových soustav při návrzích dodatečně zřizovaných otvorů.
 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.; prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek CSc.; Ing. Jaromír Vrba, CSc.; Ing. Václav Honzík
 
PROGRAM:
  1. Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav, Ing. Jaromír Vrba, CSc.
  2. Doporučený postup zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů v malorozponových soustavách, Ing. Václav Honzík
  3. Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov, prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
  4. Zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov, prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
  5. Zřizování otvorů v nosných stěnách, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek CSc.
--------
Seminář bude přenášen i formou WEBINÁŘE!!!!!!
 
--------
ORGANIZACE: Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212
MÍSTO KONÁNÍ: posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
TERMÍN KONÁNÍ: 22. 1. 2019, od 9 hod.
--------
Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
 
Poznámka: Svou neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
--------
22.01.2019
Celková kapacita: 
64

Přihlášení

1. 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
2. 0012164 Lubomír Mrštný
3. 0000836 Pavel Jenčík
4. 0007371 Ing. Pavel Kuděj
5. 0003617 Ing. Milan Nácovský
6. 0005863 Ing. Jiří Kříž
7. 0006975 Ing. Miroslav Prachař
8. 0011671 Ing. Roman Franěk
9. 0007758 Ing. Miloš Karpíšek
10. 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
11. 0002869 Ing. Václav Sekyra
12. 0000879 Ing. Jiří Šárka
13. 0001333 Ing. Jaroslav Obermajer
14. 0012763 Ing. Ctibor Havlík
15. 0004188 Ing. Vladimír Valter
16. 0007249 Petr Mačica
17. 0012703 Marek Trávníček
18. 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
19. 0012075 Ing. Josef Beneš
20. 0001352 Ing. Jiří Bulis
21. 0013385 Ing. Miroslav Drázský
22. 0601978 Ing. Radek Brandejs Ph.D.
23. 0005857 Ing. Jiřina Hájíčková
24. 0004919 Ing. Petr Unger
25. 0013694 Ing. arch. David Bartoš
26. 0000129 Ing. Libor Pokorný
27. 0013505 Ing. Jakub Göringer Ph.D.
28. 0000849 Ing. Tomáš Dvořák
29. 0007069 Ing. Libor Hrdoušek
30. 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
31. 0008518 Jan Rochl
32. 0004150 Ing. Stanislav Sobota
33. 0007696 Ing. Roman Kučera
34. 0013016 Ing. Jan Lahoda
35. 0003408 Ing. Jaroslav Beránek
36. 0011530 Ing. Maxmilián Schmidt
37. 0010574 Ing. Jiří Jelínek
38. 0008878 Zuzana Šmirousová
39. 0011285 Ing. Jan Čadílek
40. 0012977 Ing. Jan Weigl
41. 0012952 Ing. Václav Forman
42. 0001605 Ing. Jaroslav Macoun
43. 0013106 Ing. Marian Faktor
44. 0008111 Ing. Jan Vejrych
45. 0013129 Ing. Dušan Drahoš
46. 0011324 Ing. Václav Beránek
47. 0011838 Ing. Štěpán Thöndel
48. 0010373 Ing. Jaroslav Hovorka
49. 0013541 Marek Vaněk DiS.
50. 0009308 Ing. Sylva Chmelová
51. 0004396 Ing. Jaroslav Němeček
52. 0000815 Ing. Aleš Prause
53. 0007514 Ing. Lenka Adámková
54. 0003176 Dr.Ing. Milan Kubín
55. 0010443 Vladimír Vacek
56. 0008772 Ing. Jan Šilhavý
57. 0009926 Ing. Václav Stříbrský
58. 0006941 Ing. Jaroslav Čech
59. 0010118 Ing. Jaromír Bukovský
60. 0013096 Ing. Michal Kubalík
61. 0013015 Renata Urbanová
62. 0008173 Ing. Jan Frantl
63. 0004267 Ing. Antonín Macháček
64. 0004898 Ing. Ladislav Dytrych