ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

správný název stupně projektové dokumentace

Verze pro tiskVerze pro tisk

Mám tento dotaz, týkající se správného názvu stupně projektové dokumentace.

Dle výkonového a honorářového řádu je uváděn název "Dokumentace pro stavební povolení", "Dokumentace pro provedení stavby".

Dle vyhl. č. 499/2006 Sb. jsou v paragrafu 1 uvádšěny názvy: projektová dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby.

Jak správně má být v projektu uváděn název stupně projektové dokumentace "Projekt pro stavebnní řízení" nebo "Dokumementace pro stavební řízení" popř. "Dokumentace pro stavební povolení".
Obdobně "Dokumentace pro provedení stavby" nebo "Dokumentace pro provádění stavby.
" popř. "Projekt pro realizaci stavby".
Děkuji za odpověď.
S pozdravem Ing. Pavel Široký, a.č. 1101946

Dobrý den, v projektu má být

Dobrý den,

v projektu má být uveden termín použitý v novém stavebním zákonu nebo vyhlášce. To znamená:
- projektová dokumentace pro ohlášení stavby
- projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení
- projektová dokumentace pro provádění stavby
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby

Termíny dle platné legislativy ve Výkonovém a honorářovém řádu ještě nebyly změněny.