ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

STANOVISKA a METODIKY

Verze pro tiskVerze pro tisk

Důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-s...