ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2017 – veřejná neanonymní soutěž

Verze pro tiskVerze pro tisk

Soutěž je vypsána pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Do soutěže se mohou hlásit stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní stavby – bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby – stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby a realizované prvky Smart cities.

Soutěž je určena pro stavby na území Středočeského kraje bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do června 2017.

Do soutěže se mohou přihlásit pouze stavby, které nebyly oceněny v předchozích ročnících soutěže.

Jedná-li se o stavbu z veřejných prostředků (vč. fondů EU), musí přihlašovatel prokázat, že byla realizována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která stavební dílo prováděla nebo se podílela na jeho financování, projekci nebo realizaci, či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby, a která zdokumentuje zrealizované dílo a uhradí prezentační poplatek a pokud přihlašovaná stavba nebyla posuzována v minulých ročnících.

Informace o soutěži a přihlášku naleznete na www.stavbaroku.cz – odkaz na Stavba roku Středočeského kraje 2017.

NOVÝ TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK je 31. 7. 2017!

Přihlášku včetně kompletní požadované dokumentace je nutno doručit na adresu:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Václavské nám. 31/833, 110 00 Praha 1

Petra Miškejová, tel.: 224 229 617, mob.: 605 230 731

e-mail: miskejova@abf-nadace.cz

PřílohaVelikost
tiskova_zprava-prihlasky_do_souteze_o_stavbu_roku_stredoceskeho_kraje.pdf194.98 KB
podminky_prihlaska_a_registrace_do_souteze_2017.pdf1.89 MB
novy_termin_uzaverky_prihlasek_je_31.7.2017.pdf470.02 KB
tiskova_zprava-novy_termin_uzaverky_prihlasek_je_31.7.2017.pdf344.62 KB