ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Tisková zpráva z tiskové konference 6. 12. 2017 Rychlá spojení v České republice z pohledu odborníků ČKAIT

Verze pro tiskVerze pro tisk

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) plně podporuje současné návrhy Ministerstva dopravy České republiky a Správy železniční dopravní cesty, s. o., směřující k systémové přípravě výstavby nových železničních tratí na našem území pro vyšší rychlosti jízdy od 200 do 300 (příp. 350) km/hod.

Dne 6. 12. 2017 se uskutečnila v budově ČKAIT tisková konference, která byla věnována tématu Rychlých spojení (Vysokorychlostním tratím – VRT). Jejími účastníky byli Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel odboru strategie MD ČR, Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., ředitel odboru strategie, Správa železniční dopravní cesty, s. o., generální ředitelství, doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., vedoucí Ústavu železničních konstrukcí a staveb Fakulty stavební, VUT v Brně a garantem této tiskové konference byl Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT. Úvodní a závěrečné slovo měl na tiskové konferenci Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT.

Tato nová generace železniční dopravy se buduje ve většině západních zemí Evropy a naše země měla již před desítkami let nejen jednat o zapojení nové vysokorychlostní sítě tratí na našem území do tohoto sytému, ale připravit varianty tras, projednat je v území a zpracovávat projekty. V tomto ohledu jsme ztratili drahocenné roky zejména s ohledem na složitost projednávání každé trasy.

Odborníci z řad ČKAIT sledují dění v této oblasti dopravy a jsou připraveni pomoci s ohledem na zkušenosti, které mnozí získali v zahraničí při přípravě a budování nových železničních tratí na vysoké rychlosti. Komora v letošním roce vytvoří expertní skupinu pro oblast vysokorychlostních tratí, která je připravena asistovat institucím veřejné správy ve všech fázích přípravy a realizace rychlých spojení. Předsedou této skupiny je Ing. František Mráz, který mimo jiné spolupracoval již při prvních návrzích VRT na našem území a sledoval výstavbu VRT na území Belgie.

Jsme schopni přispět odbornými radami, posudky a přímým zpracováním částí týkajících se norem, vzorových listů a také změn v zákonech. Můžeme naše odborníky doporučit i při řešení zapojení nových železničních tratí do železničních uzlů, které budou součástí
systému rychlých spojení na našem území. Rovněž můžeme přispět při návrzích vedení tras územím a zejména jejich projednání, což bude nejnáročnější a časově nejdelší část přípravy.

Důležitým prvkem celé přípravy je však osvěta vůči veřejnosti, a to zejména se zdůrazněním potřeby připojit se k síti rychlých spojení v Evropě, a také následné zlepšení kultury cestování i na přípojných tratích a stanicích. Proto ČKAIT myšlenku podporuje a propaguje.

Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT

PřílohaVelikost
tz_ckait_6.12.2017.pdf569.53 KB