ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Vyhlášení vítězů XV. ročníku Ceny Inženýrské komory

Verze pro tiskVerze pro tisk

 

Tisková zpráva

3/2019

Praha, 01. 04. 2019

Vyhlášení vítězů XV. ročníku Ceny Inženýrské komory
 
Dne 30. 3. 2019 proběhlo vyhlášení XV. ročníku Ceny Inženýrské komory. Slavnostní ceremoniál je součástí Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), který se uskutečnil v hotelu Pyramida v Praze 6.
 
Představenstvo ČKAIT dne 14. 2. 2019 vzalo na vědomí rozhodnutí hodnotící komise o udělení tří inženýrských návrhů na Cenu Inženýrské komory za rok 2018 a jedno zvláštní ocenění poroty. V čele hodnotící komise byl Ing. Pavel Pejchal, CSc. Dalšími členy komise byli Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Petr Chytil, Ing. Radek Lukeš, Ing. Čestmír Novotný, Ing. Jindřich Pater, Ing. Karel Vaverka. 
 
Cena Inženýrské komory za rok 2018 byla udělena těmto inženýrským návrhům:
  • Ing. Karel Sehyl, Ing. Jan Haspra, ARCH TECH – Ing. Karel Sehyl
Revitalizace statku v Horoměřicích č.p. 1
  • Ing. Jan Procházka, Ing. Luděk Oberhofner, Ing. Marcel Zoufálek, Ing. Jakub Rudolský,  PONTIKA s.r.o., Ing. Juraj Nosko, BÖGL a KRÝSL, k.s.
Lávka přes Horní nádraží v Karlových Varech
  • Ing. Jaromír Zlámal, Ing. Václav Ráček, Ph.D., Ing. Jiří Kolda, Ing. Ondřej Horák, Ing. Daniel Švec, INGUTIS, spol. s r.o.
Stavba č. 8615 „Kolektor Hlávkův most“
  • Zvláštní ocenění poroty za rok 2018 a zároveň i Cenu veřejnosti Inženýrské komory 2018, při které laická veřejnost dává svůj hlas jednomu z přihlášených inženýrských návrhů, získali:
Ing. Adolf Herman, René Růžička, Ing. Josef Janíček, Tomáš Kirschner, ULAS s.r.o.
Přesun kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie v Ivančicích–Letkovicích
 
Přesun kaple sv. Jana Nepomucké a Panny Marie v Ivančicích-Letkovicích – byl rovněž oceněn laickou veřejností a dostal Cenu veřejnosti 2018.
 
Ceny Inženýrské komory včetně finančního ohodnocení předávali Ing. Pavel Křeček, FEeng., předseda ČKAIT, Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, a Ing. Pavel Pejchal, CSc., předseda komise.
 
Cenu veřejnosti 2018 sponzorovanou pojišťovacím makléřem firmou GrECo JLT Czech Republic s.r.o. předala zástupkyně makléře Ing. Petra Bartoníčková.
 
Ing. Jaromír Zlámal sdělil své dojmy z udělení Ceny Inženýrské komory za Stavbu č. 8615 „Kolektor Hlávkův most“: „Nejprve bych rád poblahopřál všem autorům oceněných projektů. Každý projekt a realizace stavby představuje obrovské množství práce mnoha lidí. Stejně tak tomu bylo i v případě kolektoru Hlávkův most. V současné době je absence tunelových projektů a nově vybudovaný kolektor představoval v uplynulém období jednu z mála realizovaných podzemních staveb v České republice. Od provedení první studie vypracované firmou INGUTIS, spol. s r.o., na níž mají zásluhu především známé osobnosti pražské kolektorové sítě Ing. František Dvořák, Ing. Jan Sochůrek a Jiří Středa, až po kolaudaci stavby uplynulo 14 let. S ohledem na legislativní změny a nové normy bylo nutné projektovou dokumentaci postupně výrazně upravovat. Společně se zhotovitelem stavby
(HOCHTIEF CZ a.s. a Subterra a.s.) se podařilo na stavbě aplikovat neobvyklé technologie doposud na kolektorech nepoužité. Jedná se např. o kontinuální betonáž šachet či nasazení rakouské automatické bednicí formy pro definitivní ostění hlavní kolektorové trasy. Bez vzájemné spolupráce, pochopení a velkého osobního nasazení všech účastníků výstavby by tato stavba nevznikla v takové kvalitě. Za to chci všem zúčastněným poděkovat. Stavba Kolektoru Hlávkův most a zkušenosti z ní získané se tak mohou stát novým směrem, jakým se bude ubírat nejen výstavba kolektorů v Praze, ale obecně výstavba podzemních děl malých profilů v ČR.“
 
Díla oceněných autorů budou prezentována v publikacích ČKAIT, včetně internetových stránek, v ročence INŽENÝRSKÁ KOMORA, v časopise Stavebnictví, Z+i a v dalším odborném tisku.
Novináři mají v příloze č. 2, tj. v Informacích k oceněným stavbám XV. ročníku Cen Inženýrské komory, anotace; je uveden telefonický a e-mailový kontakt na osoby, které novinářům poskytnou podrobnější podklady k oceněným stavbám. Pokud budete potřebovat fotografie ve vyšším rozlišení, prosím, abyste se obraceli na Mgr. Soňa Rafajová, 731 503 285, srafajova@ckait.cz
 
Od roku 2004 do roku 2018 bylo podáno 227 přihlášek do soutěže Cena Inženýrské komory.
 
Současně s vyhodnocením XV. ročníku soutěže byl na Shromáždění delegátů ČKAIT vyhlášen
XVI. ročník Ceny Inženýrské komory 2019. Přihlášky, podrobné informace a podmínky soutěže jsou k dispozici v oblastních kancelářích ČKAIT, kde jsou autorizovaní inženýři registrováni, a na oficiálních stránkách Komory – www.ckait.cz. Podmínky soutěže Ceny Inženýrské komory byly odsouhlaseny účastníky Shromáždění delegátů 2019 a budou platné pro ty účastníky, kteří odevzdají své přihlášky do Ceny Inženýrské komory za rok 2019.