ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Ustavující aktiv oboru Požární bezpečnost staveb konaný dne 18. 2. 2016 v Praze

Verze pro tiskVerze pro tisk
Program:
  •                      zakládající setkání členů aktivu
  •                      činnost TNK 27 – subkomise 1, seznámení se zástupci ČKAIT v této komisi
 

Přítomní:    

  •                     původně pověřený vedoucí aktivu Ing. Chuděj, dále Ing. Janoušková, Ing.  Špačková
  •                     autorizované osoby v oboru PBS (prezence včetně kontaktů u Ing. Janouškové)
 
Proběhla diskuze o problémech autorizovaných osob v PBS:
  •            přítomní členové ocenili, že se sešli; byli přítomní i mimopražští členové oboru PBS,
  •            problémy mezi projektanty a HZS,
  •            přístup k ČSN,
  •            špatný překlad EN,
  •            málo informací o činnosti TNK 27 (kde jsou zápisy, aktuální informace?),
  •            Ing.Chuděj: -  navrhl konání dalšího aktivu v průběhu měsíce 06/2016; přesné datum nestanovil, vyzval členy aktivu, aby se na příštím aktivu zabývali vždy konkrétním problémem, ke kterému si všichni připraví podklady (např.: požární voda, rozpory v ČSN, parametr Fo).

   

Zapsala:  Ing. Špačková
Poznámka předsedy RPRP PROFESIS a mpř ČKAIT Ing. Jindřicha Patera z 9. 12. 2016:
 
Vzhledem k tomu, že se profesní aktiv nepodařilo rozvinout do pracovní polohy, byla od 24. 11. 2016, po projednání na představenstvu ČKAIT, pověřena vedením profesního aktivu PBS členka představenstva, členka výboru RK ČKAIT Praha, AI PS a PBS kolegyně Ing. Vlaďka Špačková, 603 254 376, spackovavl@volny.cz.
Nová vedoucí svolá aktiv počátkem r. 2017, zapojí stávající spolupracující AO z oboru PBS, osloví a doplní nové zájemce a bude pokračovat podle instrukcí podaných na schůzce s vedoucími aktivů ze dne 23. 11. 2016.