ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Valná hromada ČKAIT oblasti Ostrava

Verze pro tiskVerze pro tisk

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
oblasti Ostrava, která se bude konat

v pondělí dne 21. ledna 2019 ve 14,30 hodin

v Domě kultury města Ostravy, ul. 28. října 124 ve Společenském sále

Program:

1. Zahájení a uvítání hostů
2. Schválení programu jednání
3. Volba komisí: mandátová, návrhová, volební
4. Zpráva o činnosti výboru oblasti v roce 2018, plán činnosti na rok 2019
5. Informace předsedy ČKAIT
6. Vystoupení hostů
7. Zpráva dozorčí rady regionu
8. Zpráva mandátové komise
9. Volba delegátů na Shromáždění delegátů v roce 2019
10. Zpráva volební komise
11. Diskuse
12. Usnesení valné hromady
13. Závěr
14. Občerstvení účastníků valné hromady

Prezence účastníků valné hromady od 14.00 hod.

V Ostravě dne 8. prosince 2018

Ing. Svatopluk Bijok
předseda výboru oblasti ČKAIT
Ostrava

V lednu 2019 bude místo papírové složenky na zaplacení členského poplatku odeslána faktura k platbě členského poplatku na vaši e-mailovou adresu, v případě, že došlo ke změně e-mailové adresy, sdělte ji obratem do oblastní kanceláře Ostrava.

Na valné hromadě bude příležitost koupit odborné publikace IC ČKAIT s výraznou slevou.

Informujeme tímto, že z akce budou pořízeny dokumentační fotografie, které mohou být zveřejněny
na webu ČKAIT, ve vydávaných časopisech, popř. jinde a to vč. jmen a funkcí některých účastníků (zejména vystupujících řečníků). Fotografie pro zveřejnění budou vybrány tak, aby v žádném případě nesnižovaly důstojnost zde zachycených osob. Pro zpracování fotografií nevyžadujeme souhlas, v souladu s GDPR to považujeme za oprávněný zájem ukázat názorně činnost naší Komory.“

Výbor oblasti přeje všem svým členům pevné zdraví a úspěchy v roce 2019

21.01.2019
Celková kapacita: 
280

Přihlášení

Seznam přihlášených osob - počet volných míst 275
1. 1100249 Jaroslav Vojíř
2. 1102915 Milan Rybovič
3. 1103715 Ladislav Kašuba
4. 1102959 Ing. Marek Kawulok
5. 1102303 Ing. Libor Knop