ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Webinář - Bezpečnost práce na staveništi z pohledu soudního znalce

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přednášející:
Mgr. et Mgr. Josef Senčík – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., koordinátor BOZP
  
Anotace:Staveniště patří k nejrizikovějším pracovištím. To dokládají také statistiky pracovní úrazovosti, kdy na staveniště připadá značný podíl pracovních úrazů, včetně smrtelných. Na tomto nepříznivém faktu má podíl celá řada subjektů. Jedná se především jak o zadavatele a zhotovitele, jako právní subjekty, tak o projektanty, stavbyvedoucí a koordinátory, včetně zaměstnanců zhotovitele, jako konkrétní fyzické osoby. Na příkladu několika (smrtelných) pracovních úrazů budou demonstrovány převažující nedostatky, které mají vliv na bezpečnost práce na staveništi.
  
Program:
1) 14:00-15:00 – Obecný úvod
2) 15:00-17:00 – Pracovní úrazovost a příklady z praxe
3) 17:00-18:00 – Diskuze
 
Datum konání:27.11.2019
Čas konání:14.00 – 18.00 hod.
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
 
27.11.2019

Přihlášení

Seznam přihlášených osob
1. 0101848 Ing. Pavel Vyskočil
2. 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
3. 0013390 Ing. Ondřej Machek
4. 1006820 Ing. Martin Kužela
5. 0501177 Martin Cimburek
6. 1202265 Ing. Tomáš Valenta
7. 0301170 Emil Ečer
8. 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
9. 1103405 Ing. Petr Chroboček
10. 0013145 Ing. Petr Kubišta
11. 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
12. 0012652 Ing. Pavel Rek
13. 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
14. 0011146 Ing. Lubor Sedlák
15. 0013219 Ing. Mária Vaňková
16. 0012566 Ing. Jan Prokop
17. 0010055 Ing. Václav Kvasnička
18. 0010293 Petr Pospíchal
19. 0012490 Ing. Petr Duník
20. 0008264 Ing. Jan Čapek
21. 0008209 Ing. Jana Břicháčová
22. 0009000 Ing. František Rulík
23. 0013022 Ing. Jakub Vaněk
24. 0013886 Ing. Zdeněk Hošna
25. 0007062 Ing. Tomáš Zeidler
26. 0007313 Ing. Stanislav Müller
27. 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
28. 0013134 Ing.arch. Lenka David
29. 0005027 Marie Vilímová
30. 0008447 Ing. Luboš Šustr
31. 0013610 Ing. Vladimír Starý
32. 1104222 Ing. Martin Křivák
33. 0007649 Ing. Václav Kosinka
34. 1400187 Ing. František Komínek
35. 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
36. 0002071 Ing. Martin Vlk
37. 1004229 Ing. Milan Štukavec MSc., Ph.D. MBA
38. 1103597 Ing. Milan Činčala
39. 1102625 Ing. Jana Grygerová Hellebrandová
40. 0004326 Ing. Josef Spour
41. 0007492 Ing. Petr Lukáš
42. 0013675 Ing. Pavel Pokrupa
43. 0102029 Ing. Martin Votápek
44. 0000863 Ing. Josef Prošek
45. 1400374 Ing. Milan Pokorný
46. 0007041 Ing. Jiří Procházka
47. 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
48. 0102188 Jiří Jokl
49. 0701247 Ing. Štěpán Havlas
50. 0010401 Igor Stařecký
51. 1103340 Ing. Pavel Vasilenko
52. 1104100 Ing. Jiří Němec
53. 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
54. 1005252 Bc. Marek Gerec
55. 1302415 Jaromír Šašinka
56. 1006333 Bc. Miloš Vlček
57. 3000170 Zdeněk Fabiánek
58. 1004424 Ing. Milan Pokorný
59. 1103689 Ing. Zdeněk Kostka
60. 0602504 Ing. Martin Hynek
61. 0402338 Ing. Jakub Šilhán
62. 0402092 Marek Güttner
63. 0602712 Ing. Karel Hausvater
64. 1005267 Zdeněk Zbořil
65. 0501252 Ing. Filip Kučera
66. 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
67. 0002488 Ing. Jan Duška
68. 0102436 Tomáš Ungerman
69. 1301485 Ing. Martin Jiříček
70. 1302295 Stanislav Jurášek
71. 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
72. 0013141 Ing. Zdeněk Krajča
73. 1201169 Miloslav Svozil
74. 1200720 Ing. Miroslav Novák
75. 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
76. 1001618 Ing. Miroslav Dobrovolný
77. 0100368 Ing. Vladimír Soukup
78. 0008931 Josef Brejl
79. 1200973 Ing. Jindřich Hlaváč
80. 1104018 Ing. Robin Humelič
81. 1004081 Ing. Martin Hlavoň
82. 0701336 Ing. Miroslav Kubeš
83. 1103814 Ing. Magda Kopecká
84. 0700198 Ing. Milan Nágl
85. 0701088 Josef Smolař
86. 1201052 Ing. Peter Melicherík
87. 0700390 Ing. Vladimír Nepivoda
88. 0700975 Milan Formánek
89. 1006059 Ing. Jiří Štverák
90. 0500347 Ing. Jiří Vaněk
91. 1005300 Dita Mohelníková
92. 1005839 Ing. Jana Pražáková
93. 0401649 Miloslav Chalupníček
94. 0602464 Ing. Jiří Matouš
95. 1006232 Ing. Jiří David
96. 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
97. 1301607 Ing. Pavel Krampla
98. 1006257 Ing. Luděk Matyáš
99. 1006023 Jitka Bartošová
100. 0700376 Ing. František Pechanec
101. 0401015 Ing. Mikuláš Havrlík
102. 1005283 Ing. Ruben Pippal
103. 0102379 Radek Veselý
104. 0402463 Pavel Bumba
105. 0301515 Rudolf Thám
106. 0301431 Josef Opatřil
107. 1100740 Ing. Marcela Vaverková
108. 0301530 Ing. Zdenka Jureková
109. 0101839 Ing. Petr Papoušek
110. 0102276 Ing. Karel Štádlík
111. 0400384 Ing. Ladislav Homola
112. 1101187 Ing. Radim David
113. 1300814 Ing. Tomáš Formánek
114. 1000392 Ing. Miloš Černý
115. 0700445 Ing. Tomáš Zvolánek
116. 1006573 Ing. Jakub Holásek
117. 1006574 Ing. Tomáš Holásek
118. 0602490 Ing. Miloš Vondřejc
119. 1201920 Ing. Patrik Zdařil
120. 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
121. 0102350 Ing. Jitka Holečková Ph.D.
122. 0402185 Pavel Šnejdar
123. 1300564 Ing. Jaroslav Stuchlík
124. 1005023 Ing. Petr Hajduk
125. 0701203 Jaroslav Ševčík
126. 1202031 Ing. Miroslav Chládek
127. 1202304 Ing. Rostislav Havránek
128. 0007695 Ing. Marie Wolfová
129. 1201593 Ing. Ivo Vzatek
130. 1300055 Ing. Karol Harár
131. 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
132. 1301848 Jaroslav Baránek
133. 1101640 Ing. Jan Dvořák
134. 0700399 Ing. Michal Kokula
135. 0101137 Ing. Pavel Jakeš
136. 1201887 Ing. Marek Rýznar
137. 0700492 Ing. Miroslav Novotný
138. 0701196 Ing. František Eliáš
139. 1201960 Ing. Otakar Spáčil
140. 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
141. 1301425 Ing. Radek Bartošík
142. 0101211 Ing. Iva Kálalová
143. 0008160 Jiří Hyka
144. 0602461 Daniel Jerie DiS.
145. 0100005 Ing. Jan Jelínek
146. 0500504 Ing. Jiří Morávek
147. 0102458 Ing. Ondřej Vlk
148. 0401680 Martin Kyselovič
149. 1006551 Ing. Petr Málek
150. 0602723 Ing. Tomáš Pánek
151. 1006389 Ing. Vladimír Montag
152. 0101474 Ing. Zdeněk Bláha
153. 0401213 František Hoffmann
154. 0013541 Marek Vaněk DiS.
155. 0010373 Ing. Jaroslav Hovorka
156. 0401319 Václav Hrstka
157. 0301528 Bc. Jitka Pavlasová
158. 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
159. 0602324 Ing. Jiří Havrda
160. 1201976 Ing. Jan Langer
161. 0013603 Ing. Václav Novák
162. 0013351 Ing. Ondřej Vít
163. 0301540 Ing. arch. Irena Klingorová