ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Webinář - Průzkumné práce a jejich vliv na projektovou přípravu stavebních úprav RD

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přednášející:
Ing. Martin Perlík, autorizovaný stavební inženýr a odborný poradce pro úpravy domů, 1. místo Živnostník roku hl. m. Prahy 2016
  
Anotace:Stavební úpravy a rozšiřování stávajících rodinných domů se v poslední době stávají stále významnější částí projektových prací. Jaké průzkumné práce a v jakém rozsahu jsou nutné pro získání dostatečných informací pro volbu koncepce úprav a pro jejich návrh? Co vše je možné zjistit z veřejně dostupných informací a zdrojů a co při podrobné prohlídce objektu? A hlavně, co to vše bude znamenat pro přípravu a realizaci opravy objektu? To vše bude obsahem tohoto semináře.
  
Program:
1) Původní dokumentace jako neocenitelný zdroj informací
2) Zdroje z internetu – mapy, katastr, územní plán a další
3) Pozemek domu, dům zvenčí, připojovací místa technické infrastruktury
4) Časté typy domů a co od nich můžete čekat
5) Rodinný dům od sklepa po půdu, jaké informace zjistíte prostým okem
6) Konstrukce nosné, nenosné a částečně nosné
7) Požadavky investora x možnosti starého domu
8) Sondy, průzkumy a jejich využití pro projekt
9) Vnitřní rozvody, co jde zachovat a co se musí vyměnit
10) Stavební úřad a úpravy starých domů
11) Diskuze
 
Datum konání:8.10.2019
Čas konání:14:00 – 18:00 hod.
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
 
08.10.2019

Přihlášení

Seznam přihlášených osob
1. 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
2. 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
3. 0602021 Ing. Jiří Bajgar
4. 1006758 Ing. Petr Klimeš
5. 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
6. 0013390 Ing. Ondřej Machek
7. 1006041 Jiří Vaníček
8. 0401049 Ing. Renáta Formánková
9. 1102726 Ing. Iva Polochová
10. 1004979 Ing. Ilona Janíková
11. 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
12. 1101256 Ing. Božena Lusková
13. 0014134 Ing. Roman Skalický
14. 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
15. 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
16. 0012143 Ing. Roman Kliment
17. 1400329 Ing. Petr Satorie
18. 1103405 Ing. Petr Chroboček
19. 0013063 Ing. Stanislav Kozák
20. 0012232 Marek Varga
21. 0013219 Ing. Mária Vaňková
22. 0013068 Ing. Martin Schneider
23. 1302326 Ing. Radek Olšák
24. 0010294 Ing. Petr Škola
25. 0012532 Ing. Radek Hrma
26. 0010502 Ing. Jaroslav Jankovský
27. 0010459 Ing. Zdeněk Hrouda
28. 0014044 Ing. Jan Vecko
29. 0012490 Ing. Petr Duník
30. 0013465 Ing. Václav Luzar
31. 0008543 Ing. Stanislav Mareš
32. 0008772 Ing. Jan Šilhavý
33. 0008209 Ing. Jana Břicháčová
34. 0008881 Ing. Dušan Fürbacher
35. 0009672 Ing. Michal Rulc
36. 0010464 Ing. Ivana Matějková
37. 0009000 Ing. František Rulík
38. 0014198 Ing. Martin Jirsa
39. 0013022 Ing. Jakub Vaněk
40. 0012916 Ing. Petr Šandera
41. 0602166 Ing. Oldřich Kalvoda
42. 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
43. 0101559 Ing. Radek Falář
44. 1302453 Ing. Roman Jelínek
45. 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
46. 0012825 Ing. Jan Červenka
47. 0012355 Ing. Aleš Janoušek
48. 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
49. 0013429 Ing. Markéta Šedivá
50. 0013134 Ing.arch. Lenka David
51. 0005407 Květoslava Fuková
52. 0010371 Ing. Miroslav Voráček
53. 0005420 Ing. Pavel Melicher
54. 0007649 Ing. Václav Kosinka
55. 0012625 Ing. Filip Jiřičný
56. 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
57. 0004421 Ing. Kamil Seidl
58. 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
59. 0002742 Ing. Bohumil Ouda
60. 0002494 Ing. Pavel Sýkora
61. 0003745 Stanislav Kolář
62. 0003654 Ing. Zdeněk Levý
63. 0004326 Ing. Josef Spour
64. 0000599 Ing. Miloslav Bejda
65. 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
66. 0102032 Ing. Milan Vávra
67. 0003240 Ing. Antonín Perný
68. 0011016 Pavel Rozsypal
69. 0010760 Ing. Petr Bílek
70. 0001755 Ing. Jan Kašpar
71. 0009416 Ing. Jiří Herzman
72. 1300486 Ing. Marek Hasoň
73. 0000863 Ing. Josef Prošek
74. 0007041 Ing. Jiří Procházka
75. 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
76. 1201996 Ing. Vladimír Puda
77. 1006288 Ing. Tomáš Chovanec
78. 0009183 Ing. Pavel Minář
79. 0010633 Ing. Jan Vacík
80. 0004966 Ing. Radovan Barsa
81. 0301170 Emil Ečer
82. 0011251 Ing. Ivana Laštovková
83. 1005124 Pavel Prchal
84. 0009989 Ing. David Kupilík
85. 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
86. 1003856 Ing. Martin Koráb
87. 1103731 Ing. Dušan Halama
88. 1102183 Ing. Jiří Lacina
89. 1104100 Ing. Jiří Němec
90. 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
91. 1005887 Ing. Miloš Petr
92. 1004424 Ing. Milan Pokorný
93. 1006672 Ing. Radim Holub
94. 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
95. 1006000 Ing. Miroslav Sukup
96. 0602712 Ing. Karel Hausvater
97. 1005267 Zdeněk Zbořil
98. 1103744 Ing. Martin Chrástek
99. 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
100. 0010986 Ing. Petr Zelenka
101. 1005839 Ing. Jana Pražáková
102. 1103338 Ing. Ivo Masárech
103. 1201239 Ing. Michal Janík
104. 1200720 Ing. Miroslav Novák
105. 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
106. 0700505 Antonín Odvárka
107. 0100368 Ing. Vladimír Soukup
108. 0102560 Ing. Miroslav Veselý
109. 1201515 Ing. Kamil Skala
110. 1104018 Ing. Robin Humelič
111. 0701297 Ing. Monika Baráková
112. 1004081 Ing. Martin Hlavoň
113. 0700576 Ing. František Češka
114. 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
115. 0701532 Ing. Ladislav Roušar Ph.D.
116. 0701499 Ing. Jana Vogelová
117. 1003308 Ing. Petr Češka
118. 0701492 Ing. Jan Picpauer
119. 0700057 Ing. Vít Kolda
120. 0701612 Ing. Radek Pilař
121. 0701125 Ing. Jitka Kociánová
122. 1103689 Ing. Zdeněk Kostka
123. 1005441 Ing. Jiřina Dvořáková
124. 1002453 Ing. Eva Hebedová
125. 0013778 Ing. Jana Součková
126. 1003624 Ing. Eva Cimflová
127. 0602324 Ing. Jiří Havrda
128. 0012738 Ing.arch. Iveta Klabíková Ramešová
129. 1103544 Ing. Lukáš Kosub
130. 0102484 Roman Pivoňka
131. 1002855 Ing. Radoslav Král
132. 0500180 Ing. Jiří Žižka
133. 0202245 Ing. Pavel Janout
134. 0701011 Ing. Radka Kroutilová
135. 1003558 Libor Piták
136. 1006897 Bc. Josef Bayer
137. 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
138. 0009342 Karel Veith
139. 1003797 Ing. Pavel Hovorka
140. 1302467 Ing. Michal Křížek