ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis č. 4/2019 z výjezdního zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT do Mělníku dne 24.4.2019

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přítomni:
Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Lenka Wiatrová
+ 18 AO okresu Mělník (7,2 %)
Omluveni:
Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Olgerd Pukl, Ing. Jan Bořek, Ing. Milan Komínek, Ing. Eva Patáková
 
Program jednání:
 
  1. Úvodní slovo předsedy oblasti Ing. Ladislava Bukovského
  2. O vlastnostech stavebních výrobků při navrhování, provádění staveb a jejich kontrole při výkonu dozorové činnosti AO, o české a evropské legislativě (normy), o výrobcích regulovaných v EU, o použití výrobku ve stavbě, o označení výrobku CE, o klasifikaci vlastností výrobku a o DoP/PoV (Osnova prohlášení o vlastnostech podle Nařízení EU č. 574/2014 platné od 07/2014) přednesl a dotazy zodpověděl Ing. Lubomír Keim, CSc.
  3. Informace o přípravě a zavádění BIM v ČR, o činnosti Agentury pro standardizaci, o IFC (Industry foundation classes – otevřený jednotný formát) a o nD modelu přednesl a dotazy zodpověděl Ing. Jaroslav Synek, Ph.D. (člen CzBIM)
  4. O rekodifikaci stavebního práva, o vadách projektových dokumentací a staveb, o zákonu o odpadech, o pojištění autorizovaných osob makléřskou společností GrECo JLT, o trestních řízeních s projektanty, o odpovědnostech projektantů, o možnostech použití razítka autorizované osoby pro jiný obor autorizace a o veřejné listině podal informace z pohledu soudního znalce Ing. Ladislav Bukovský
  5. O opravách pojížděných střešních plášťů po 12 letech přednesl a dotazy zodpověděl z pohledu soudního znalce Ing. Marek Novotný, Ph.D.
  6. Podnětná diskuze ze strany autorizovaných osob se týkala zejména:
  • stavebních výrobků
  • povinnosti zavedení BIM pro menší společnosti a subdodavatele
  • možností použití razítka autorizované osoby pro jiný obor autorizace – velkým problémem je nesprávné autorizování jiných oborů (pro které neplatí daná autorizace), nutnost použití originálu razítka AO na veřejnou listinu
  • chyb projektových dokumentací odevzdávaných na stavební úřad
 
    7. Další řádná jednání výboru oblasti byla stanovena na 13.5. od 16.30 hod. a 17.6. od 16.30 hod.
 
Zapsala: Ing. Wiatrová
Schválil: Ing. Bukovský