ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis výboru 2018.12.03

Verze pro tiskVerze pro tisk

1. Kontrola úkolů u minulého jednání
15.11.2018 Povodňové a havarijní plány staveb a objektů v záplavových územích + Aktuální stav dotací na úspory energie a obnovitelné zdroje – seminář pro malou účast odvolán. Prezentace zaslána na vyžádání.
29. a 30.11.2018 Defekty budov – akce proběhla úspěšně, zhodnocení bude ve Zpravodaji.

2. Informace z představenstva a jednání předsedů: na programu obou jednání bylo:
- Příprava VH a SD
- Plnění finančního plánu 2018
- Návrh plánu 2019 a rozpočet oblastí pro r. 2019
- Organizační záležitosti (řády Komory)

3. Organizační zajištění valné hromady 2019
Datum: 16.1.2019 (středa), místo: Clarion Congress Hotelu České Budějovice, čas: 14-19 hod., odsouhlasen program a organizační zajištění.
Pozvánky budou zaslány e-mailem i poštou v termínu min. 3 týdny před termínem.
Návrh výroční zprávy za r. 2018 bude členům výboru rozeslán k připomínkám.

4. Různé
Ukončení VI. cyklu CŽV – připomínka
Předseda informoval o své účasti na VH ZT v Linci, bylo dojednáno konání putovní výstavy PRESTA v sídle ZT.
Byli schváleni členové poroty PRESTA: Hladík, Lukeš, Otruba (jednání poroty 1.-3.3.2019)
Ing. Konečný byl požádán o domluvení účasti pana primátora na naší VH.

PřílohaVelikost
ckait2018.12.03.pdf541.8 KB