ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis z 1. zasedání Profesního aktivu „Městské inženýrství“ ČKAIT konaného dne 24.9.2015

Verze pro tiskVerze pro tiskPřítomni: F. Kuda, P. Křeček, S. Zídek, P. Šrytr, J. Thomasová, R. Zdařilová,
R. Burgermeisterová, T. Chromý, J. Lodr, J. Šípek,

Program:

 1. Zahájení

 2. Nová koncepce profesních aktivů ČKAIT
  (financování aktivů, PROFESIS, tvorba a aktualizace pomůcek pro obor MI)

 3. Informace o ustavení profesního aktivu MI dne 5.6.2015 v Karlových Varech
  (zápis zaslán na ICE ČKAIT v červnu 2015) )

 4. Zaměření oboru autorizace MI ČKAIT a studijní obor Městské inženýrství na
  FAST VŠB-TU Ostrava a FAST VUT Brno (prezentace v *ppt viz příloha)

 5. Návrh plánu činnosti profesního aktivu MI a organizační záležitosti
  (zasedání min 2 x ročně, vyzvané přednášky odborníků v oboru MI a ÚP

 6. Aktuální témata MI
  (rozsah autorizace MI, uplatnění absolventů oboru MI, revize ČSN 73 60 05, spolupráce s
  AUÚP, ČKA a dalšími organizacemi)

 7. Diskuse – postupně se vyjádřili všichni přítomní k projednávaným otázkám

 8. Závěr
V Ostravě dne 30. září 2015

Doc. Ing. František Kuda, CSc.
vedoucí profesního aktivu MI