Zápis z Ediční rady ČKAIT 9. 5. 2017 | ČKAIT
ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis z Ediční rady ČKAIT 9. 5. 2017

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přítomni:
Ing. Jindřich Pater, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Renata Karasová, doc. Ing. František Kulhánek, CSc., doc. Ing. arch. Jiří Mojžíš, Ing. Dominika Hejduková, Ing. Vladimír Smrž, Ing. Svatopluk Zídek
Omluveni:
doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., Ing. Pavel Křeček
 
 
Program
 1. Kontrola zápisu z 23.11.2016
  1. Hotové publikace
 • Smluvní vzory ve výstavbě
Autor: Mgr. Dvořák, Ing. Serafín, JUDr. Grulich
Oponent: Ing. Horák, členové RPRP
 
Praktické informace ke smluvní problematice přípravy a realizace staveb vč. vzorů smluv.
 
Stav k 9. 5. 2017: HOTOVO.
 
 • Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování
Autor: Ing. Fialová MMR, doc. Ing. arch. Mojžíš
 
Aktuální stav právní úpravy územního plánování, praktické uplatňování stavebního zákona, odpovědi na časté dotazy.
 
Stav k 9. 5. 2017: HOTOVO.
 
 • Historie předpjatého betonu
Autor: Ing. Vítek
 
Počátky a historie předpjatého betonu.
 
Stav k 9. 5. 2017: HOTOVO.
 
 • Stavební kniha 2017 – Návrat života do historických center měst
Autor: Kolektiv autorů
Garant: Ing. Zídek, Ing. Janoušková
 
Publikace vydávána a představena každoročně v rámci SV Brno.
 
Stav k 9. 5. 2017: HOTOVO.
 
 • Almanach soutěže SPZ
Autor: Kolektiv autorů
 
Almanach soutěže.
 
Stav k 9. 5. 2017: HOTOVO.
 
 • Koordinátor BOZP při práci na staveništi
Autor: Ing. Pater
 
Dotisk aktualizace MP 2.6.2 po změnách v oblasti BOZP v r. 2016.
 
Stav k 9. 5. 2017: HOTOVO.
 
 
  1. Ostatní publikace
 
 
 1. Geoenvironmentální průzkum brownfieldů: Doporučení pro zadání, provedení a vyhodnocení průzkumných prací
Autor: Kolektiv autorů
Garant: Mgr. Mráz, MD.
 
Základní informace a praktická doporučení pro široké spektrum účastníků výstavby, zájmové organizace i odbornou veřejnost, bude zařazeno do systému PROFESIS.
 
Stav k 9. 5. 2017: Rukopis by měl být hotový v 7-8/2017. Autoři o vydání mají zájem, ale nebyli schopní dokončit v původním termínu (1. pololetí).
 
Závěr: ER doporučuje pokračovat; nebude-li dodáno do 8/2017, vyřadit z edičního plánu.
 
 1. Příručka pro stavbyvedoucí
Garant: Ing. Zídek
 
Praktická pomůcka.
 
Stav k 9. 5. 2017: Stav dlouhodobě nezměněn; nutno sestavit autorský kolektiv.
 
Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě a realizovat po novele SZ; zahrnout aktualizaci autorizačního zákona; vydat ve vyšším nákladu v r. 2018.
 
 1. Informační příručka k panelovým domům
Autor: Kolektiv autorů
 
Nové vydání praktické příručky z r. 2002 - přehled jednotlivých soustav panelových domů.
 
Stav k 9. 5. 2017: Beze změny.
 
Závěr: Ing. Janoušková osloví Ing. Vrbu, zda chce být garantem, příp. jedním z autorů. V případě nezájmu oslovit Jana Bořka (člen OK Praha). Vydat v r. 2017/2018.
 
 
 1. Zásady BOZP v tabulkách
Autor: Bc. Mílek, Ing. Vlčková, Ing. Pater
 
Návrh praktické příručky z oblasti výkopových prací: právní předpis, normová hodnota, špatný a dobrý příklad aplikace v praxi ve fotografiích.
 
Stav k 9. 5. 2017: Výsledek projednání s autorským kolektivem bude v 6/2017.
 
Závěr: ER doporučuje připravit na rok 2017.
 
 1. Rukověť AO – pro nové členy
Autor: Kolektiv autorů
Garant: Ing. Zimová
 
Praktická pomůcka pro nové členy vstupující do ČKAIT; informace o CŽV, pojištění, razítku, deníku AO, řádech ČKAIT, právní poradně, slevách publikací, seminářích, způsobu výkonu činnosti, PROFESIS apod.
 
Stav k 9. 5. 2017: Verze z 10/2017 od Ing. Zimové doplněna Ing. Janouškovou.
 
Závěr: ER doporučuje vydání v podobě bookletu (dtto leták Komory). Do 14 dnů se členové ER vyjádří k podkladu, který zašle Ing. Janoušková. Pak se urychleně vydá.
 
 1. Přehled skeletových konstrukcí
Autor: Ing. Václav Vimmr, CSc.
 
Základní technické parametry skeletových soustav, které se vyráběly a realizovaly v ČR v letech 1960-1990.
 
Stav k 9. 5. 2017: Beze změny. Rukopis měl být původně do v 9/2016; nově přislíbený termín konec r. 2017.
 
Závěr: S vydáním se zatím počítá v rozpočtu r. 2017.
 
 1. Nové krovy
Autor: Ing. Jelínek, Ing. Červený, Ing. Řaha
 
Řešení krovů novými přístupy.
 
Stav k 9. 5. 2017: Je rozpracováno.
 
Závěr: Vydat po korekci do 7/2017.
 
 
 1. Mariánské lázně – velká obnova kolonády
Autor: Ing. Janeček, prof. Drdácký
Návrh: Ing. Zídek
 
Problematika obnovy lázeňských objektů.
 
Stav k 9. 5. 2017: Je rozpracováno. Vhodné představení publikace konec 8/2017 na slavnosti přímo v ML. Na publikaci jsou dotace (cca 5 firem a města).
 
Závěr: Urychleně předat do tisku.
 1. Zemědělské stavby
Autor: Kolektiv autorů
Garant: Ing. Vaverka
 
Problematika návrh, projekční přípravy, realizace a provozování zemědělských staveb.
 
Stav k 9. 5. 2017: Beze změny.
 
Závěr: Nutno zaurgovat u Ing. Vaverky - vedoucí pracovní skupiny ZS; vyžádat stanovisko (autoři, obsah, termín), popř. vyřadit z plánu.
 
 1. Standardy služeb architektů a inženýrů PS a TZS
Autor: Ing. Štěpán, Ing. Pater a kol.
 
Standardní a nadstandardní výkony a činnosti v praxi projektanta vč. návrhu kalkulačky.
 
Stav k 9. 5. 2017: Stále není finální verze. Ing. Štěpán se vyjádří na RPRP dne 11. 5. 2017.
 
Závěr: Vydat před novelou SZ. Po dokončení finální verze, nahradit pomůcku A 4.1 v PROFESIS.
 1. Stavitelství do kapsy II – práce PSV
Autor: Kolektiv autorů
Garant: Ing. Janoušková, Ing. Zídek
 
Stav k 9. 5. 2017: Je rozpracováno. U dílu I bude vydán ještě letos dotisk.
 
Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě a vydat v úzkém formátu pro všechny AO v r. 2018.
 
 1. Technologie prací na železničním svršku
Autor: Ing. Dubský a kol.
 
300 - 400 stran
 
Stav k 9. 5. 2017: Na rukopisu se pracuje; publikace by měla obsahovat text, fotografie, obrázky, tabulky a grafy a svým zaměřením se přibližuje k publikaci Technologie stavby vozovek; rukopis přislíben k 30. 6. 2017; probíhají přípravné práce. Pro AO oboru DS zdarma.
 
Závěr: Ing. Pavlíček prověří stav.
 
 1. Geometrická přesnost budov
Autor: Ing. Václav Šanda (fa GEFOS)
 
Aktualizace původního vydání z r. 2016, které je již rozebráno.
 
Stav k 9. 5. 2017: Rukopis by měl přijít do konce 6/2017.
 
Závěr: IC ČKAIT bude autora urgovat.
 
 1. Navrhování betonových konstrukcí
Autor: Prof. Procházka
 
Problematika vhodných postupů při navrhování betonových konstrukcí ve vazbě na eurokódy.
 
Stav k 9. 5. 2017: Přislíbeno na rok 2018.
 
Závěr: ER bere na vědomí.
 
 1. Zděné konstrukce - podklad předán členům ER
Autor: Ing. Vejvara, Ing. Honzík
 
Stav k 9. 5. 2017: Je rozpracováno, téměř hotovo. Mohlo by být k vydání ještě v r. 2017.
 
Závěr: IC-ČKAIT bude autory urgovat.
 
 1. Almanach ke 25. výročí vzniku ČKAIT
Autor: Kolektiv autorů
 
Almanach se shrnutím problematik řešených v ČKAIT, vyjádření firem a osobností ke spolupráci s ČKAIT apod.
 
Stav k 9. 5. 2017: Příspěvky by měly být do 19. 5. 2017. V původním termínu nedorazily všechny. Do tisku v 8/2017. Ing. Janoušková pošle osnovu Almanachu členům ER.
 
Závěr: ER doporučuje představit na veletrhu FOR ARCH Praha 2017.
 
 
 1. Nové náměty
 1. Stavební kniha 2018
Autor: Kolektiv autorů
Garant: Ing. Zídek, Ing. Janoušková
 
Publikace vydávána a představena každoročně v rámci SV Brno.
Návrh tématu: Parkovací domy, veřejná doprava
 
Závěr: ER doporučuje.
 
 1. Stavební zákon po novele
Autor úvodu: Ing. Serafín (původní), příp. Mgr. Macháčková (poslední aktualizace)
 
Závěr: ER doporučuje vydání pro všechny AO. Ideálně rozeslat se Z+i 5/2017 v prosinci r. 2017.
 
 1. Vybrané předpisy stavebního práva
Závěr: ER doporučuje vydání pro všechny AO. Ideálně rozeslat se Z+i 5/2017 v prosinci r. 2017.
 
 1. Autorizační zákon
Závěr: ER doporučuje vydání v počtu 1000 ks. Pro úvod/komentář oslovit Ing. Najdekra.
 
 1. Dřevěné lávky a mosty - podklad předán členům ER
Návrh: Ing. Drahorád (doporučeno aktivem statiky …)
 
Přislíbena inzerce. Rukopis by měl být k 6/2017.
 
Závěr: ER bere na vědomí.
 
 1. Sborník městského inženýrství 2017
Návrh: Ing. Zídek
 
Již ve zpracování. Vyjde 6/2017 u příležitosti mezinárodní konference MI KV.
 
Závěr: ER bere na vědomí.
 
 1. Stoleté mosty - 2. díl
Návrh: Ing. Janoušková
 
Závěr: ER doporučuje.
 
 1. New York - viz seriál ve Stavebnictví
Návrh: Ing. Janoušková
 
Publikace o New Yorku založená na seriálu, který vychází ve Stavebnictví. V případě vydání musí Komora garantovat odběr 200 ks.
 
Závěr: Ing. Zídek a Ing. Pater vznesou dotaz na představenstvu. Ing. Janoušková kontaktuje s dotazem autora seriálu.
 
 1. Opevnění
Návrh: Ing. Janoušková
Garant: Ing. Loutocký (musí potvrdit, zda má ještě zájem); nutno navrhnout autory
 
Samostatná publikace k 100 -letému výročí vzniku republiky.
 
Závěr: ER doporučuje řešit v r. 2018.
 
 
 1. Různé
 • IC a SVI předvedlo členům ER nově vydané publikace: Stavební knihu 2017, Historie předpjatého betonu, Územní plánování, Smluvní vzory, Koordinátor BOZP při práci na staveništi atd.
 • Ing. Hejduková a Ing. Pater podali informace o způsobu zveřejnění publikace Smluvní vztahy ve výstavbě na webu PROFESIS ve vazbě na stávající MP 4.1 a 4.4.
 • Ing. Pater potvrdil souhlas JUDr. Adámkové ohledně převzetí pomůcek JUDr. Vaňouse - MP 3.1 Autorizovaná osoba ve funkci odpovědného zástupce a MP 3.2 Autorizovaná osoba v pozici zaměstnance s termínem aktualizace do 9/2017.
 • Ing. Pater zpracoval Historii ER od jejího založení pro Almanach (viz bod 2/16).
 • Vyúčtování za činnost v ER ve I. pol. 2017 nutno provést až po vyzvání předsedy ER.
 • Do stávajících publikací při potřebě aktualizace jsou vkládány vložky (Deník AO, Řády ČKAIT apod.).
 • Další zasedání ER se předpokládá 8. 8. 2017 od 13.00 hod. (bude s předstihem potvrzeno nebo změněno).
 
 
 
Praha, 9. 5. 2017
Ing. Jindřich Pater, předseda ER
Ing. Dominika Hejduková, SVI ČKAIT