ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis ze zasedání Profesního aktivu „Městské inženýrství“ ČKAIT konaného dne 21 .03.2019

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přítomni: dle prezenční listiny (11 členů)
Zahájení (F. Kuda)
Přivítání přítomných
Schválen
Zápis byl schválen bez připomínek.
 
Program zasedání:
1.Tvorba a aktualizace pomůcek pro obor MI v roce 2019
2. Informace z jednání RPRP ČKAIT, které proběhlo 9.-10.10. v Ostravě
3.  Upřesnění plánu činnosti profesního aktivu MI v I. pololetí 2019
4. 24. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019
5. Organizační záležitosti
6. Aktuální témata MI (BIM v ČKAIT)
7. Diskuse
Závěr
 
 
Ad 1) aktualizace pomůcek v IS Profesis
 
Č.
Kód
Název
Kontrola provedená garantem
Nutná aktualizace
Rozsah aktualizace
Termín předání textu SVI
ano / ne
ano / ne
%
 
1
2
3
4
5
6
7
1
A 3.14
Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb.
ano
ano
10%
30.9.2018
2
MP 1.8.2
Městské inženýrství. Územní plánování v městském inženýrství
 
 
 
 
3
PS 10.4
Provozování a udržování budov
 
 
 
 
4
PS 10.5
Facility management a technicko ekonomická zpráva majetku
ano
ano
10%
31.8.2018
5
TP 1.4
Bezbariérové užívání staveb. Základní principy přístupnosti
ano
ano
10%
30.8.2018
6
TP 1.5
Odstraňování bariér v městském inženýrství
ano
ano
10%
30.8.2018
 
 
Metodická pracovní pomůcka s názvem „Úloha MI při tvorbě územních plánů“
změna názvu na „Úloha městského inženýra ve struktuře samosprávy“
součástí IS Profesis 2016 je pomůcka
MP1.8.2. "Územní plánování v městském inženýrství"(vznikla v roce 2007). Pomůck MP 1.8.2. byla rozeslána všem čelnům PA eamilem.
Na zasedání profesního aktivu MI dne 13.12.2016 jsme se dohodli že v roce 2017 bude zpracována nová pomůcka s názvem  Úloha MI při tvorbě územních plánů ( autorky: R. Burgermeisterová, Z. Lhotáková a kol.).
 
Současný stav:
- je zpracována nová pomůcka s názvem "Úloha městského inženýra ve struktuře samosprávy" ( autorky: R. Burgermeisterová, Z. Lhotáková a kol.).
- aktualizovat stávající MP 1.8.2. ano  x  ne.
 ( autorky: R. Burgermeisterová, Z. Lhotáková a kol.).
Záležitost nebyla uzavřena. 
         
 
 1. Informace z jednání vedoucích profesních aktivů ČKAIT – byla podána informace o zasedání RPRP, které proběhlo v říjnu 2018 v Ostravě
 
 
 1. Upřesnění plánu činnosti profesního aktivu v roce 2019
V roce 2019 proběhnou tři zasedání PA (březen, červen, říjen)
Rozšířit počet členů aktivu MI. Kontakty na nové členy přes emailové adresy za-   
jistí SVI (p. J. Muller) a znovu rozešle pozvánky na práci v Aktivu.              
                 
Zpracovat:
            Náměty na vyzvané přednášky
                  Náměty na exkurze
                  Spolupráce s aktivem VHS, je to přirozený partner aktivu MI.
 
 
 
 1. 24. mezinárodní konference MI KV 2019
 
            Termín konání konference je stanoven na pátek 7. 6. 2019. Podrobnou informaci po
            dal Ing. S. Zídek. Téma konference je „Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní
            terénu“.
 
 
čtvrtek 6. června 2019
 
 • 13,00     check-in v hotelích v Chebu a Františkových Lázních
                          příjezd + ubytování, volný program
 • 19,00 -  Společenská večeře za účasti představitelů Karlovarského kraje, města Cheb
             a města Františkovy Lázně v INGO CASINU ve Františkových Lázních.
 
pátek 7. června 2019
 
 •   7,00 - 8,00 snídaně formou bufetu v hotelové restauraci
 •   8,15 - odjezd z hotelu Tři Lilie do Kulturního centra Svoboda v Chebu,
            účastníci bydlící v Chebu se pěšky přesunou do Kulturního centra Svoboda
 •   9,00 - zahájení konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 v Kulturním centru
            Svoboda
 • 12,00 - přestávka na kávu
 • 14,00 - oběd v Kulturním centru Svoboda
 • 15,30 - odjezd do hotelu ve Františkových Lázních
 • 16,30 - odjezd do Karlových Varů, volná prohlídka města
 • 20,00 - možnost účasti na Slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury
           V Lázních č.3  Karlovy Vary
 • 22,30 - odjezd z dolního autobusového nádraží do hotelů v Chebu a Františkových
            Lázních
 
 
Sobota 9. června 2018
 
Pro účastníky, kteří nemají zájem účastnit se odborné exkurze na vlastní náklad
 • 7:30 - 10:00  snídaně formou bufetu v hotelové restauraci
 • 11:00  check out
 
Pro zájemce o odbornou exkurzi na vlastní náklad
 • 07:30 -  snídaně formou bufetu v hotelové restauraci
 • 08,30 -  odjezd z hotelu Tři Lilie ve Františkových Lázních a z hotelu v Chebu do     
             Waldsassenu, prohlídka Trojické kaple, klášterní knihovny a klášterní
             Basiliky, poté odjezd na prohlídku poutního místa Maria Loreta u Hroznatova
             (CZ)
 • 13,00 -  oběd na hradě Vildtštejn ve Skalné
 • 14 00 -  odjezd do kláštera Chlum sv. Máří (blízko Sokolova)
 • 17,00 -  večeře v pivovaru „Zajíc“ v Kynšperku
 • 19,00 - (případně i dříve neb později dle přání) odjezd do hotelů ve Františkových
            Lázních a v Chebu
 
Tematické okruhy odborných příspěvků na konferenci
 
Téma letošní konference zahrnuje problematiku integrovaného přístupu k rozvoji měst a obcí a souvisí s udržitelným rozvojem v evropských zemích (viz Strategie Europa 2020):
 • územně technické koncepce rozvoje měst a obcí ve veřejném prostoru pod úrovní terénu,
 • technické aspekty rozvoje ve vztahu k veřejnému prostoru pod úrovní terénu
 • územně technické a kulturní vazby rozvoje obcí a měst a sociální vazba k mladé generaci, životnímu prostředí a kulturní krajině (zákonitosti tzv. sociální ekologie, která se zabývá vztahem člověka k místu jeho života, apod.
 
     
Počty příspěvků za jednotlivé zahraniční inženýrské organizace
Slovenská – 1 referát
Saská –        1 referát
Bavorská –   1 referát
Durynská –   1 referát
VBI –            1 referát
Bulharská     1 referát (bude přednesen německy)
 
 1. Organizační záležitosti
            Cestovní náhrady budou vyřešeny pracovníkem SVI p. J. Mullerem.
 
 
 1. Aktuální témata
            Smart City včetně uplatnění BIM, FM atd.
            Bezvýkopové technologie
           
 
 1. Diskuse
Probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.
 
 
 
 Závěr (ukončení aktivu v 15,00 hodin)
Poděkování  všem za aktivní účast.
            Nové úkoly jsou vyspecifikovány v jednotlivých bodech zápisu.
            Další zasedání PA MI proběhne dne 7.6.2019 v Chebu v rámci konference MI.
 
 
 
V Ostravě dne 29.4.2019
 
                                                                                        Doc. Ing. František Kuda, CSc.
                                                                                         vedoucí profesního aktivu MI