ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti celá ČR

Stavba roku 2017

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, jako organizátor soutěže, spolu s MPO, ČKAIT a SPS vyhlašuje 25. ročník soutěže Stavba roku. Soutěž se koná pod záštitou prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu České republiky, ministra životního prostředí, ministryně pro místní rozvoj, ministra dopravy, ministra kultury, primátorky hlavního města Prahy, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, Státního fondu rozvoje bydlení, Státního fondu životního prostředí ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury.

Valná hromada 2017

Oblastní kancelář Ostrava
Valná hromada ČKAIT oblasti Ostrava se konala 16. 1. 2017 v Domě kultury města Ostravy.

Publikace "Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi", 2. vyd., k prodeji v OK Plzeň

Oblastní kancelář Plzeň
OK Plzeň oznamuje, že má k prodeji metodickou pomůcku "Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi", Jindřich Pater, 2. vydání, Praha 2016. K prodeji je za cenu 85,- Kč pro autorizované osoby, 125,- Kč pro ostatní odbornou veřejnost.

Valná hromada OK Praha 10.1.2017

Oblastní kancelář Praha
Dne 10.1.2017 proběhla Valná hromada oblasti Praha ČKAIT.

ZPRAVODAJ 1/17

Oblastní kancelář Hradec Králové
ZPRAVODAJ pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje OBSAH  JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI  ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY OP ČSSI z.s. 2017  ZMĚNA NÁZVU OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ Z DŮVODU PLATNOSTI NOZ  POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI, z.s. HRADEC KRÁLOVÉ ČLENSKÉ POPLATKY ČKAIT ZA ROK 2017  VALNÁ HROMADA ČKAIT 2017 – USNESENÍ + FOTODOKUMENTACE  POZVÁNKY NA ODBORNÉ EXKURZE  PLASY- CENTRUM STAVITELSKÉHO DĚDICTVÍ  NA VÝCHOD OD HRADCE KRÁLOVÉ MORAVA - SLOVENSKO - MAĎARSKO  NOVELA ZÁKONA 360/92 Sb.

19. Salon architektů a inženýrů 2016–2017

Středisko vzdělávání a informací
Otevřená přehlídka myšlenek, architektonických návrhů, realizací, studií a výtvarných děl se vztahem k architektuře a stavitelství.

Osoby hostující v českém stavebnictví

Svobodný přístup odborníků – příslušníků členských států k výkonu povolání na území EU upravuje rámcově Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. Její zásady jsou rozpracovány pro konkrétní podmínky v navazujících národních zákonech. V ČR je to „Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů“, zjednodušeně nazývaný „Zákon o uznávání odborné kvalifikace“.

Zpravodaj 1/2017

Oblastní kancelář České Budějovice
Text Zpravodaje č. 1/2017 - v příloze

Usnesení z Valné hromady 2017 a delegáti na Shromáždění delegátů 25.3.2017

Oblastní kancelář Olomouc
Valná hromada oblasti se konala 17.1.2017. V příloze je Usnesení z Valné hromady a zvolení delegáti na Shromáždění delegátů dne 25.3.2017 v Praze.