ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti celá ČR

CAMP – nové Centrum architektury a městského plánování (Praha)

Středisko vzdělávání a informací
CAMP je nové Centrum architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Je základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a funguje jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem na společném plánování a rozvíjení Prahy.

ZPRAVODAJ 2/18

Oblastní kancelář Hradec Králové
ZPRAVODAJ pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje OBSAH JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI březen – červen 2018 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ OBLASTNÍ POBOČKA HK, z.s. ZA ROK 2017 USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE OBLASTNÍ POBOČKY ČSSI V HRADCI KRÁLOVÉ, KONANÉ DNE 12. 2. 2018 POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI PRAHA KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY Podrobnosti viz příloha

Dovolená v OK Olomouc 19. - 29. 3. 2018

Oblastní kancelář Olomouc
Z důvodu čerpání dovolené bude oblastní kancelář v Olomouci v době 19. - 29. března 2018 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 12. 2. 2018

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 12. 2. 2018 Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti 1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 15. 1.2018 2a. Nové úkoly 2b. Jednání o žádostech AO o příspěvek 3b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2018 1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017 Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 01 / 2018

Oblastní kancelář tajemnice uzavřena 19. 2. - 23. 2. 2018

Oblastní kancelář Plzeň
Oblastní kancelář tajemnice oznamuje, že je uzavřena po dobu jarních prázdnin regionu, tj. od 19. 2. do 23. 2. 2018. Po dobu nepřítomnosti využijte prosím schránku ČKAIT u vchodu do budovy, případně se obracejte na předsedu oblasti (603 216 966). Děkuji za pochopení.

Cena veřejnosti soutěže Inženýrská komora 2017

Do letošního v pořadí čtrnáctého ročníku soutěže ČKAIT – Inženýrská komora 2017 bylo přijato 19 přihlášek. Hlasovat o ceně veřejnosti můžete od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018 na adrese http://www.ckait.cz/cena-ckait/2017 Dílo, které získá nejvíce hlasů, získá cenu veřejnosti. Cena veřejnosti bude oceněna stejně jako ceny udělené porotou a získá rovněž finanční ohodnocení. Vyhlášení celé soutěže proběhne na Shromáždění delegátů – 24. března 2018 v hotelu Pyramida v Praze.

Kolaudace rodinného domu a přidělení čísla popisného po novele stavebního zákona účinné od 1.1.2018

Skutečnost, že se po 1. 1. 2018 nebudou některé stavby kolaudovat, nemění nic na tom, že stavebník a další osoby zúčastněné na výstavbě jsou nadále povinny plnit povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení, a že ustanovení § 132 stavebního zákona zavazuje stavební úřady k provádění soustavného dozoru cíleného na ochranu veřejných zájmů, práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob, a dále na kontrolu plnění jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

ZPRAVODAJ 1/18

Oblastní kancelář Hradec Králové
ZPRAVODAJ pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje OBSAH POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OBLASTNÍ POBOČKY HK, z.s. ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ HRADEC KRÁLOVÉ NOVÝM ČLENŮM ČSSI JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ 2018 ČLENSKÉ POPLATKY ČKAIT 2018 VALNÁ HROMADA ČKAIT HK 2018  USNESENÍ  ZPRÁVA PŘEDSEDY OBLASTI PŘEDNESENÁ NA VH 3. 1. 2018 VOLBA PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY NA JEDNÁNÍ VÝBORU OBLASTI 5. 2. 2018

Valná hromada OK Praha 16.1.2018

Oblastní kancelář Praha
Dne 16.1.2018 proběhla Valná hromada oblasti Praha ČKAIT. Zprávu o činnosti výboru oblasti v roce 2017, Přílohy výroční zprávy 2017, Plán činnosti výboru na rok 2017 a Usnesení z valné hromady naleznete

Pojištění kybernetických rizik

S rostoucím důrazem na automatizaci, digitalizaci a provázanost systémů ve většině odvětví ekonomiky, kybernetická rizika narůstají. Společnost může být jak přímou obětí kybernetického rizika, tak současně viníkem, který nese odpovědnost za sekundární škody vůči svým klientům. Princip odpovědnosti vůči třetím stranám posílí Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR).