ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti celá ČR

Dovolená 27.5.2019 - 29.5.2019

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Ve dnech 27.5.2019 - 29.5.2019 bude OK ČKAIT Ústí nad Labem uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.

Zpravodaj 3/2019

Oblastní kancelář České Budějovice
Zpravodaj 3/2019 - v příloze

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace do 5/2019

Středisko vzdělávání a informací
Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v období do poloviny května 2019 knihovní fond o níže uvedené publikace. Využívejte informační zdroje, které nabízí knihovna a studovna ČKAIT nejen pro své členy, ale i pro odbornou veřejnost!

Konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu s tématem Vizuální smog se uskuteční 21. – 22. 5. 2019 v Havlíčkově Brodě

Je to již její 5. ročník. Program a diskusi bude moderovat Bc. Libor Honzárek, zástupce předsedy Oblastní kanceláře ČKAIT v Jihlavě, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a místostarosta Havlíčkova Brodu.Další informaceProgram

Publikace" Stavební kniha 2019 – Hospodaření vodou" k prodeji v OK Plzeň

Oblastní kancelář Plzeň
Autor: Kolektiv autorů Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha, 2019 Formát, počet stran: A4, vazba V2, 128 stran, 88 obrázků, 9 tabulek ISBN: 978-80-88265-15-3 Cena pro autorizované osoby 380,- Kč, pro ostatní odbornou veřejnost 460,- Kč. Anotace: Ne nadarmo se o ČR tvrdí, že je střechou Evropy, a právě proto již řadu let platí fakt, že každá zadržená a využitá voda nebo kapka deště na našem území se s trochou nadsázky řečeno „počítá“.

ČKAIT z titulu oficiálního připomínkového místa Legislativní rady vlády (čl. 5 odst. 1 písm. f) zaslala v roku 2019 do 30.4.2019 připomínky ke čtyřem legislativním návrhům.

Středisko legislativně – právní
K návrhu Akčního  plánu boje s korupcí na rok 2019 (mezirezortní připomínkovací řízení proběhlo v období  4.1.2019 – 28.1.2019) Komora 28.1.2019 odeslala jednu zásadní připomínku. Připomínka nebyla akceptována.Návrh a připomínka ČKAIT.

Připomínky ČKAIT k návrhu novely stavebního zákona týkající se elektronického stavebního deníku

Středisko legislativně – právní
ČKAIT obdržela 29.4.2019 od skupiny poslanců žádost o stanovisko k jejich návrhu, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Návrh a stanovisko Komory odeslané 30.4.2019 emailem naleznete v přílohách.

Připomínky ČKAIT k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Středisko legislativně – právní
MŠMT ČR poslalo do mezirezortního připomínkovacího řízení v období 10.4.2019 – 6.5.2019 návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Informace o 4. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15. 4. 2019

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o 4. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 15. 4. 2019 1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019 Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 01 - 03 – 2019: za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně: - režie celkem 221 101 Kč = 24 % - odborná činnost celkem 58 727 Kč = 12 %

STAVBA ROKU 2019

Kancelář Komory
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) je jedním z vypisovatelů soutěže STAVBA ROKU. Dne 23. 4. 2019 se od 9.30 hod. uskuteční tisková konference na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Informace zde Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz