ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti celá ČR

novela vyhlášky č. 499/2006 Sb. - tisková zpráva MMR

Oblastní kancelář Praha
Projednávání vyhlášky bylo ukončeno a byla zaslána k vyhlášení ve Sbírce zákonů.Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti zveřejňuje pracovní text novelizace vyhlášky s vyznačením změn.Tento pracovní text slouží jako studijní materiál na seminář OK Praha - "Novela stavebního zákona a prováděcích vyhlášek" dne 14.12.2017.Text je ke stažení v přiloženém souboru.

PRODEJ LITERATURY NA VH 2018

Oblastní kancelář Hradec Králové
V příloze je uveden seznam literatury, která se bude prodávat na VH 2018. Pokud jste si ze seznamu vybrali již nyní, mohou Vám prodávající přivézt literaturu na VH připravenou. Objednávku zašlete na e-mailovou adresu ckaithk@hsc.cz s potřebným předstihem, t.j.: Hradec Králové nejpozději do 2. 1. 2018 do 12.00 hod. Jihlava, Pardubice nejpozději do 9. 1. 2018 do 12.00 hod. Ústí nad Labem nejpozději do 12. 1. 2018 České Budějovice, Plzeň nejpozději do 16. 1. 2018 do 12.00 hod. Ostrava, Olomouc, Zlín, Brno nejpozději do 19. 1. 2018 Karlovy Vary, Liberec nejpozději do 26. 1. 2018

ZPRAVODAJ 4/17

Oblastní kancelář Hradec Králové
ZPRAVODAJ pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje OBSAH POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKU A ODBORNOU EXKURZI OCENĚNÉ STAVBY V SOUTĚŽI STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2017 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ STAVBA ROKU 2017 SJEZD ČSSI INFORMACE Z PŘEDNÁŠKY ŠKODY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO NA STAVBÁCH A POUČENÍ Z NICH. ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ FOTO Z ODBORNÝCH EXKURZÍ - STAVBY SEVERU - LETIŠTNÍ TERMINÁL PARDUBICE - SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ CHRUDIM VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Kancelář Komory
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodáveka služeb s výkazem výměr vyšla dne 7. 12. 2017 ve Sbírce zákonů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/  v částce 144. Její účinnost je od 1. 1. 2018.

Tisková zpráva z tiskové konference 6. 12. 2017 Rychlá spojení v České republice z pohledu odborníků ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) plně podporuje současné návrhy Ministerstva dopravy České republiky a Správy železniční dopravní cesty, s. o., směřující k systémové přípravě výstavby nových železničních tratí na našem území pro vyšší rychlosti jízdy od 200 do 300 (příp. 350) km/hod.

Kolaps lávky v Troji

Kolapsem lávky v pražské Troji se na svém jednání zabýval pracovní Aktiv sdružující autorizované osoby oborů Statika a dynamika, Mosty a inženýrské konstrukce a Zkoušení a diagnostika staveb. Konstatoval, že z hlediska typu konstrukce a jejího uspořádání (předpjatý pás) se v ČR jedná o ojedinělou konstrukci a jakékoliv závěry stran bezpečnosti dalších mostů nelze v tuto chvíli zobecňovat. Pracovní Aktiv bude dále okolnosti celé kauzy sledovat a vyhodnocovat z pohledu autorizovaných osob.

E.ON Energy Globe Award ČR 2017

je jedním z nejuznávanějších ocenění v oblasti životního prostředí. Vyznamenává energeticky úsporné počiny, tzn. projekty, které šetří energii, přírodu a přispívají ochraně životního prostředí. V České republice je pět soutěžních kategorií: Mládež, Obec, Kutil, Firma a Stavba. Nejlepší projekty v jednotlivých kategoriích získávají prestižní ocenění a věcné ceny od partnerů, a také možnost účastnit se světového finále této soutěže.Vyhodnocení soutěže na ČT1  14. 10. 2017 výrazně přispělo ke zviditelnění ČKAIT.  

Přehled Valných hromad ČKAIT 2018

Středisko vzdělávání a informací
Přehled Valných hromad ČKAIT v roce 2018 je ke stažení ve formátu PDF.

ČKAIT Brno 4.12.2017

Oblastní kancelář Brno
Úřední hodiny oblastní kanceláře ČKAIT Brno v pondělí 4. prosince 2017 jsou od 13 hodin. Děkujeme za pochopení.

OCENĚNÉ STAVBY V SOUTĚŽI STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2017

Oblastní kancelář Hradec Králové
SOUTĚŽ STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2017 OCENĚNÉ STAVBY Soutěž je pořádaná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje, ve spolupráci s Krajským úřadem, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR