ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti celá ČR

Informace o 3. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 18. 3. 2019

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o 3. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 18. 3. 2019 Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti 1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 18. 2. 2019 2a. Nové úkoly 2b. Rozhodnutí výboru 3b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2019 1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019 Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 01 – 02/ 2019

Česká dopravní stavba 2018

Vážení členové Komory, oslovuji ty z Vás, kteří se podílejí na projektech a zhotovení dopravních staveb, a rád bych Vás tímto vyzval k prezentaci v prestižní celostátní soutěži ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2018 jejíž 16. ROČNÍK byl vyhlášen na GALAVEČERU dne 14. 6. 2018 a jeho kategorie na tiskové konferenci 9. 1. 2019.

Publikace "ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY S KOMENTÁŘEM" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor úvodu: Ing. Danka Makalová Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2019 Formát, počet stran: A5, brožovaná, 204 stran Cena: 210,-- Kč pro odbornou veřejnost 160,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis: Nová publikace obsahuje úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ("živnostenský zákon"), základní normy upravující v ČR podmínky živnostenského podnikání, ve znění podle stavu k 1.1.2019.

Publikace "STANOVENÍ MINIMÁLNÍ NÁVRHOVÉ SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor: Ing. Linda Veselá, Ph.D. (textová část), Ing. Jan Klečka (výpočetní pomůcka) Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., 2018 Formát: A4, vazba V1, počet stran 16, tab. 9, obr. 4 Cena: 110,-- Kč pro odbornou veřejnost 90,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis: Stanovení bezpečné návrhové světlé výšky tak, aby po realizaci byly bezpečně splněny požadavky právních předpisů. Navýšení je stanoveno na základě výpočtového postupu mezních geometrických odchylek světlé výšky místností. Technický standard je určen pro projektanty i zhotovitele.

Tisková konference ČKAIT: Rekodifikace stavebního práva

Tisková konference ČKAIT na téma Rekodifikace stavebního práva – kvapná práce bez promyšlené analýzy, názor odborníků ČKAIT, se uskuteční 27. 3. 2019 v Domě ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, od 10.00 hod. Na tiskové konferenci vystoupí Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT; Ing. Robert Špalek, místopředseda ČKAIT; Ing. František Hladík, místopředseda ČKAIT; Ing. Radim Loukota, člen představenstva ČKAIT; doc. Ing. arch. Petr Durdík, předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky.

Stavba roku 2019 - výzva k přihlášení

Středisko vzdělávání a informací
ČKAIT, spoluvypisovatel soutěže STAVBA ROKU, upozorňuje na možnost přihlásit realizovaná stavební díla a stavby do 27. ročníku.

Zpravodaj 2/2019

Oblastní kancelář České Budějovice
Zpravodaj č.2/2019 v příloze.

ZPRAVODAJ 2/19

Oblastní kancelář Hradec Králové
ZPRAVODAJ pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje OBSAH JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE OBLASTNÍ POBOČKY ČSSI VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2019 PROJEKT „PAMĚŤ STAVITELSTVÍ“ NOVÁ LITERATURA PLATBA ČLENSKÝCH POPLATKŮ ČKAIT A OP ČSSI POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKY ROČNÍK 29 BŘEZEN 2019

Vyhlášení soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje 2019

Oblastní kancelář Hradec Králové
STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2019 Královéhradecký kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové vypisuje 16. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2019 Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. PROPOZICE SOUTĚŽE VIZ PŘÍLOHA