ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti celá ČR

Rychlá železniční spojení v ČR

Kancelář Komory
Tisková zpráva 

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. 4. 2018

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. 4. 2018 Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti 1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze 12. 3. 2018 2a. Nové úkoly 2b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2018 1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2017 Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 01 – 03 / 2018 Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:

Kvalita ve stavebnictví jako dlouhodobé zaklínadlo

Kvalita ve stavebnictví je dlouhodobě zaklínané slovo, obdobně jako slovo korupce. Každý hovoří obecně o kvalitě, v praxi se užívají různé systémy kvality, ověřování kvality, certifikace a podobné pomocné nástroje, avšak ve výsledku je často spor o vady stavby či spor o cenu díla z důvodu vadného plnění. Současně s výběrem zhotovitele se řeší nejrůznější protikorupční opatření, ať skutečná či fiktivní, která zhoršují podmínky pro výběr optimálního zhotovitele. 

ZPRAVODAJ 3/18

Oblastní kancelář Hradec Králové
ZPRAVODAJ pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje OBSAH GDPR - PŘÍSPĚVEK ADVOKÁTA Mgr. IVO MUŠKY JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018 VYHLÁŠENÍ 15. ROČNÍKU SOUTĚŽE ČKAIT CENA INŽENÝRSKÉ KOMORY 2018 POZVÁNKA NA FESTIVAL RE:PUBLIKA 1918-2018 BRNO KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKY • ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV • NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI ZDVOJOVÁNÍ A SANACI ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ ETICS • IMPREGNACE (CHEMICKÁ OCHRANA) KONSTRUKČNÍHO DŘEVA

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018

Oblastní kancelář Hradec Králové
STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018 Královéhradecký kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové vypisuje 15. ročník veřejné neanonymní soutěž STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2018 Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. Cílem soutěže

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 12. 3. 2018

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 12. 3. 2018 1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2018 Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 01 – 02 / 2018 Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně: - režie celkem 161 004 Kč = 18 % - odborná činnost celkem 47 251 Kč = 10 %

Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi

Kancelář Komory
Vláda ČR dne 22. prosince 2014 schválila Plán odpadového hospodářství České republiky 2015 – 2024 (POH ČR). Rovněž schválila nařízení vlády č. 352/2014 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část POH ČR. V závazné části POH ČR je v kapitole 3.3.2.3 uveden jako jeden z cílů: „Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.“ Ve vazbě na tento cíl byl připraven metodický návod zveřejněn v příloze.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ STAVBY STOLETÍ

Kancelář Komory
Projekt České a slovenské stavby století si klade za cíl propagaci úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let. Vhodným způsobem tak doplňuje oslavy vzniku samostatné Československé republiky. Do projektu byla zařazena stavební a architektonická díla s ohledem na jejich význam a přínos od roku 1918 do současnosti.

Tisková konference ČKAIT (28. 3. 2018, Dům ČKAIT) na téma Statika, nebo statistika spadlých mostů, názor odborníků ČKAIT

Kancelář Komory
Tisková zpráva 4/2018Praha, 28. 3. 2018STATIKA STAVEB NEBO STATISTIKA SPADLÝCH MOSTŮ?Zamyšlení odborníků ČKAIT nad stavem elitního inženýrského oboru  

Zpravodaj 2/2018

Oblastní kancelář České Budějovice
Zpravodaj č. 2/2018 - v příloze