ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti celá ČR

Info z Oblastní kanceláře Plzeň

Oblastní kancelář Plzeň
Po včerejší přednášce o katastru nemovitostí se sešlo několik zajímavých informací : Dr. Bílkem předané menu k dálkovému přístupu do katastru je na adrese : http://centrum/windows-1250/DPMenu.jsp a http://centrum/windows-1250/DPMenu2.jsp Dále přišel tento mail :Zasílám Vám zajímavý odkaz pro zadání elektronického podání žádosti o vyjádření k existenci podzemních sítí Českého Telecomu. Funguje pro celou ČR (v tomto odkazu jsem však již vspoupil do Plzeňského kraje).

Informace z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 26.září 2005

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace pro webové stránky z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26. září 2005 Kontrola zápisu ze 20.6.2005 Všechny uložené úkoly byly splněny: 1. Setkání „malé V 4“ na Mariánské na 1.- 4.9.2005 proběhlo úspěšně závěrečný protokol ze setkání je součástí k zápisu 2. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT: dne 6.9.2005 se uskutečnil seminář „Udržitelná výstavba a její podpora státem a EU“ (přednášející Doc. Ing. Petr Hájek, CSc., Stavební fakulta ČVUT), kterého se zúčastnilo celkem 30 osob.

Informace z jednání OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 26.září 2005

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace pro webové stránky z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 26. září 2005 Kontrola zápisu ze 20.6.2005 Všechny uložené úkoly byly splněny: 1. Setkání „malé V 4“ na Mariánské na 1.- 4.9.2005 proběhlo úspěšně závěrečný protokol ze setkání je součástí k zápisu 2. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT: dne 6.9.2005 se uskutečnil seminář „Udržitelná výstavba a její podpora státem a EU“ (přednášející Doc. Ing. Petr Hájek, CSc., Stavební fakulta ČVUT), kterého se zúčastnilo celkem 30 osob.

Rozklad proti Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 188/03-7531/03-ORP

Kancelář Komory
V Praze dne 23.12.2003 Předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Joštova 8 601 56 Brno Účastník řízení: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2 za niž jedná předseda Komory Ing. Václav Mach právně zastoupena Mgr.Martinem Sadílkem, advokátem, Advokátní kancelář Buřič a Sadílek, Štěpánská 39, Praha 1 R O Z K L A D dle ust. § 61 zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění,

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

Kancelář Komory
V Praze dne 31.3.2005 Krajský soud v Brně Žalobce: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2 za niž jedná předseda Ing. Václav Mach právně zast. Mgr.Martinem Sadílkem, advokátem, Advokátní kancelář Buřič, Sadílek a partneři, Štěpánská 39, Praha 1 Žalovaný: Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Joštova 8, BrnoŽaloba proti rozhodnutí správního orgánuD v o j m o Doporučeně

Návrh žalobce na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu

Kancelář Komory
V Praze dne 31.3.2005 Krajský soud v Brně Žalobce: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Sokolská 15/1498, 120 00 Praha 2 za niž jedná předseda Ing. Václav Mach právně zastoupena: Mgr.Martinem Sadílkem, advokátem, Advokátní kancelář Buřič, Sadílek a partneři, Štěpánská 39, Praha 1 Žalovaný: Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Joštova 8, Brno Návrh žalobce na přiznání odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu I.

Vývoj případu UOHS a VHŘ ČKAIT

Kancelář Komory
1992 – zákon č. 360/1992 Sb §23 odst. 6, „Do působnosti Komory náleží zejména ... i) vydávat ceníky a honorářové řády“ 1993 – první vydání Výkonového a honorářového řádu (VHŘ) – v souladu s § 23 odst.6, písm. i) zákona č. 360/1992 Sb. 1996 – druhé vydání VHŘ prosinec 2002 – představenstvo ČKAIT schválilo vydání novely VHŘ (pracovní verze) jako metodickou pomůcku pro účastníky investičního procesu, která uvádí doporučený postup, jak dospět ke smluvní ceně únor 2002 – vydána pracovní verze VHŘ

Čí zájmy hájí Úřad pro ochranu hospodářskou soutěž ?

Kancelář Komory
Nemohu začít jinak než zkušeností mého přítele s cenou za projekt rodinného domu.Přišel za ním dávný spolužák, dnes úspěšný lékař - primář, že si nechal vypracovat projektovou dokumentaci na stavbu rodinného domu a projektant - architekt za to chce 800 tisíc korun českých. Dotaz lékaře - stavebního laika - zněl : mám mu to dát, je to úměrné?

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Kancelář Komory
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže R O Z H O D N U T Í Č.j. R 1/2004 V Brně dne 9. března 2005

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 15.12.2003

Kancelář Komory
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže R O Z H O D N U T Í Č. j.: S 188/03-7531/03-0RP V Bmě dne 15. prosince 2003