ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti celá ČR

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 22. listopadu 2004 Uložené úkoly: Všechny úkoly, vyplývající ze zápisu z minulé schůze výboru byly splněny. Nové úkoly: 1. Byla jmenována přípravná skupina ve složení Ing. Zídek, Ing. Pospíšil a Ing. Baxa , která zabezpečuje průběžně přípravu setkání „Malé V 4“, plánované na červen 2005 v Karlových Varech a na Mariánské. 2. Dne 7. prosince 2004 se uskuteční seminář z cyklu CŽV „SROP – zkušenosti z 1. výzvy předkládaných projektů“, přednáší Ing. Kynčilová. - MMR

Tisková oprava v mf Dnes s omluvou uveřejněna

Oblastní kancelář Plzeň
V pondělí 20.12.2004 v mf Dnes v rubrice Události na str. B/2 bylo otištěno : "Oprava. V článku Architekti .... z 16.12.2004 jsme uvedli, že v souvislosti se vstupem do EU budou moci bytové domy projektovat pouze lidé s osvědčením komory architektů. Platná legislativa umožňuje, aby tyto práce vykonávali nejen členové České komory architektů, ale i členové České komory autorizovaných inženýrů a techniků s autorizací inženýr pro pozemní stavby. Za chybu se omlouváme."---------------Ing. Klíma, ČKAIT Plzeň

Žádost o tiskovou opravu v mf Dnes

Oblastní kancelář Plzeň
Vážený pan Pavel Šafr šéfredaktor MF Dnes P.O.Box 43 Karla Engliše 519 150 00 Praha 5 V Plzni 17. prosince 2004 Věc : žádost o tiskovou opravu Žádám o tiskovou opravu nepravdivých a zavádějících informací, které Marek Pražák uvedl ve stěžejním článku sešitu B deníku MF Dnes 16.12.2004 s názvem Architekti začali vydělávat na bytech. Zcela nepravdivá je věta :V souvislosti se vstupem do Evropské unie bytové domy budou moci projektovat pouze lidé s osvědčením od komory architektů, zatímco dnes tuto práci mohou dělat i středoškoláci.

Exkurze na most přes Úhlavu

Oblastní kancelář Plzeň
Předběžně ohlášená exkurze na dálniční most na obchvatu se 7.12. nekoná, uskuteční se na druhý souběžný most v dubnu nebo květnu.

Vstupenky na FOR ARCH v Praze

Oblastní kancelář Plzeň
Ve dnech 14.9-18.9.2004 se koná v Praze15. ročník FOR ARCH. Volné vstupenky jsou k dispozici v Oblastní kanceláři u pí Jiráskové. Dřívější zveřejnění této informace znemožnil správce webu ČKAIT, který v minulých dnech prováděl neohlášené změny v přístupu.

Certifikáty odbornosti a o pojištění odpovědnosti

Oblastní kancelář Plzeň
V Oblastní kanceláři ČKAIT u pí Jiráskové jsou k vyzvednutí Certifikáty odbornosti, které jsou dokladem o absolvování 1. cyklu CŽV ČKAIT. Každý člen, který předal hlášení o své účasti v CŽV, si Certifikát může v Oblastní kanceláři převzít. Dále si všichni přijdte vyzvednout Certifikáty potvrzující účast v pojištění odpovědnosti. (Rovněž u pí Jiráskové.

Nové publikace v oblastní kanceláři

Oblastní kancelář Plzeň
Doporučujeme : Miroš Pirner, Ondřej Fischer :Zatížení staveb větrem, překlad z angličtiny :Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, kolektiv : Komplexní regenerace nosné konstrukce panel. domů T -B, zpč. varianta

Upozornění na stanovisko AR pro projektanty plynových a vodohospodářských zařízení

Oblastní kancelář Plzeň
Toto stanovisko je ukryto pod odkazem : Z jednání - Autorizační rada

FOR ARCH 2004

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
V oblastní kanceláři ČKAIT Ústí n.L. jsou k dispozici čestné vstupenky na 15. mezinárodní jubilejní stavební veletrh FOR ARCH 2004, který se koná ve dnech 14.9 - 18.9. 2004, otevřeno denně od 10.oo do 18.oo hodin v sobotu od 10.oo - 16.oo hodin. Vstupenky obdržíte u pí Urbanové tel. 475220137. Při větším počtu účastníků nám ABF Praha poskytne autobus.

Certifikát CŽV

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Upozorňujeme všechny autorizované osoby, které si ještě nevyzvedly Certifikát o pojištění, nechť si ho osobně vyzvednou v OK ČKAIT UL u pí Urbanové, tel. 475220137.