ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti České Budějovice

Platnost zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) – stanovisko MMR

Středisko legislativně – právní
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo dne 6. 5. 2016 stanovisko k domnělé nejasnosti platnosti a účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek (viz web MMR - zde).

Proč se český veřejný investor nemůže chovat hospodárně?

Středisko vzdělávání a informací
Ukazuje se, že Česká republika je jedinou zemí, která si sama nastavuje pravidla veřejného zadávání tak, aby v případě veřejných stavebních zakázek ztratila konkurenceschopnost ve srovnání s ostatními státy při čerpání dotací z EU. ČR je pravděpodobně jediným státem, který si preventivně zajišťuje svými pravidly a přístupem při zadávání a kontrole veřejných zakázek krácení dotací. Tato pravidla navíc neumožňují, aby se veřejný stavební investor mohl chovat účelně, hospodárně a efektivně.

Zpravodaj 2/2016

Oblastní kancelář České Budějovice
Zpravodaj č.2/2016 v příloze

Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu 2016

Středisko vzdělávání a informací
Obec architektů a Česká komora architektů opět vypisuje soutěžní přehlídku architektonických prací dokončených v uplynulém roce. Soutěžní přehlídka je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci, podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky.

Zpravodaj 1/2016

Oblastní kancelář České Budějovice
ZPRAVODAJ Č.1/2016 v příloze

Diagnostika dřevěných konstrukcí – představení publikace

Středisko vzdělávání a informací
Dne 22. ledna 2016 proběhlo představení publikace Diagnostika dřevěných konstrukcí, a to na veletrhu Střechy Praha 2016 v rámci Fóra - Dřevěné konstrukce střech. Autory publikace jsou Michal Kloiber a Miloš Drdácký, vydalo INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. Více o publikaci nalezente zde. Fotografie naleznete v příloze.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2016

Oblastní kancelář České Budějovice
USNESENÍ VALNÉ HROMADY OBLASTI ČKAIT ČESKÉ BUDĚJOVICE Návrhová komise pracovala ve složení: Ing. Ivan Štětina, Ing. Jan Mašek, Ing. Jan Beránek Valná hromada na svém dnešním zasedání SCHVALUJE Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2015 přednesenou předsedou oblasti ing. Františkem Hladíkem Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2016 Rozpočet na rok 2016 ZVOLILA Delegáty na Shromáždění delegátů dne 19.3.2016:

PROFESIS – nové pomůcky 2015

Středisko vzdělávání a informací
V roce 2015 bylo do Profesního informačního systému ČKAIT (Profesis) zařazeno 10 nových pomůcek, které jsou uvedeny níže. Dále byla do systému zařazena databáze výrobků regulovaných EU, obvykle označované CE.

Typové podklady k panelovým domům (i jiné podklady) – nabídněte knihovně ČKAIT

Středisko vzdělávání a informací
Nabídněte knihovně ČKAIT typové a jiné podklady k panelovým domům, technické průvodce, literaturu o stavitelství zejména do roku 1990, a jiné podklady. KONTAKT: Iva Tichá, e-mail: iticha@ckait.cz, tel. 227 090 219

18. Salon architektů a inženýrů 2015–2016

Středisko vzdělávání a informací
Otevřená přehlídka myšlenek, architektonických návrhů, realizací, studií a výtvarných děl se vztahem k architektuře a stavitelství.