ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti České Budějovice

PRESTA jižní Čechy 2012-2014_katalog

Oblastní kancelář České Budějovice
PRESTA jižní Čechy 2012-2014 s výsledky 8. ročníku. Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI) pod patronací Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje za spolupráce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (OK ČKAIT) Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) a Jihočeského kraje.

PRESTA jižní Čechy 2012-2014_katalog

Oblastní kancelář České Budějovice
PRESTA jižní Čechy 2012-2014 - katalog s výsledky 8.ročníku

Zpravodaj 2/2015

Oblastní kancelář České Budějovice

Zpravodaj 1/2015

Oblastní kancelář České Budějovice

PRESTA jižní Čechy 2012-2014

Oblastní kancelář České Budějovice
Cílem soutěžní přehlídky je prezentovat současné stavby v jihočeském regionu a představit charakteristickou jihočeskou výstavbu jako komplexní stavební dílo a ohodnotit ji z různých pohledů od projektového řešení přes realizaci až po řemeslný detail. Snahou je ocenit dobré výsledky práce projektantů, stavbyvedoucích, stavebních firem i stavebníků - investorů. Do této soutěžní přehlídky může každý účastník přihlásit stavby dokončené v letech 2012-2014.

Zpravodaj 5/2014

Oblastní kancelář České Budějovice

Zpravodaj 4/2014

Oblastní kancelář České Budějovice

PUBLIKACE – Otvory v panelových domech

Středisko vzdělávání a informací
Informační centrum ČKAIT vydalo publikaci Otvory v panelových domech. Autoři (Jiří Witzany, Jaromír Vrba, Václav Honzík) rozdělili publikaci na čtyři části: Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov (Witzany). Zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov (Witzany). Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav (Vrba). Doporučený postup zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů v malorozponových soustavách (Honzík).

Zpravodaj 4/2014

Oblastní kancelář České Budějovice

Zpravodaj 3/2014

Oblastní kancelář České Budějovice
ČKAIT - ČSSI - SPS ČR - ČSVH PŘIPRAVUJEME 12. červen 2014 ZANÁDRAŽNÍ KOMUNIKACE, 4. etapa – exkurze na úsek Suché Vrbné – Nové Hodějovice. Sraz účastníků v 15 hod -přihlášky a bližší informace v kanceláři. Místo srazu se upřesní dle situace na stavbě. Garant: Ing. Radek Lukeš 19. – 21. září 2014 EXKURZE SOLNOHRADSKO ČSSI ve spolupráci s ČKAIT pořádá pro své členy odbornou exkurzi do oblasti Horního Rakouska a Salzburgu. Odborný program je připraven ve spolupráci s Komorou ARCH+ING Horního Rakouska a Salzburgu. Ostatní služby zajišťuje cestovní kancelář Inter Zbiroh.