ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti České Budějovice

DVD Dopravní stavby 2015 – Systém jakosti XIV.

Středisko vzdělávání a informací
Na základě dohody mezi Ministerstvem dopravy ČR a ČKAIT jsou pravidelně vydávány soubory platných dokumentů systému jakosti v oboru pozemních komunikací a staveb drah a na dráze. DVD Dopravní stavby 2015 - Systém jakosti XIV. obsahuje dokumenty platné k 31. 3. 2015. Dokumenty schválené v průběhu roku 2015, budou uvedeny na Profesis on-line, v rubrice Dopravní stavby.

PRESTA jižní Čechy 2012-2014_katalog

Oblastní kancelář České Budějovice
PRESTA jižní Čechy 2012-2014 s výsledky 8. ročníku. Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI) pod patronací Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje za spolupráce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (OK ČKAIT) Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) a Jihočeského kraje.

PRESTA jižní Čechy 2012-2014_katalog

Oblastní kancelář České Budějovice
PRESTA jižní Čechy 2012-2014 - katalog s výsledky 8.ročníku

Zpravodaj 2/2015

Oblastní kancelář České Budějovice

Zpravodaj 1/2015

Oblastní kancelář České Budějovice

PRESTA jižní Čechy 2012-2014

Oblastní kancelář České Budějovice
Cílem soutěžní přehlídky je prezentovat současné stavby v jihočeském regionu a představit charakteristickou jihočeskou výstavbu jako komplexní stavební dílo a ohodnotit ji z různých pohledů od projektového řešení přes realizaci až po řemeslný detail. Snahou je ocenit dobré výsledky práce projektantů, stavbyvedoucích, stavebních firem i stavebníků - investorů. Do této soutěžní přehlídky může každý účastník přihlásit stavby dokončené v letech 2012-2014.

Zpravodaj 5/2014

Oblastní kancelář České Budějovice

Zpravodaj 4/2014

Oblastní kancelář České Budějovice

PUBLIKACE – Otvory v panelových domech

Středisko vzdělávání a informací
Informační centrum ČKAIT vydalo publikaci Otvory v panelových domech. Autoři (Jiří Witzany, Jaromír Vrba, Václav Honzík) rozdělili publikaci na čtyři části: Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov (Witzany). Zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov (Witzany). Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav (Vrba). Doporučený postup zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů v malorozponových soustavách (Honzík).

Zpravodaj 4/2014

Oblastní kancelář České Budějovice