Informace z oblasti České Budějovice | ČKAIT
ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti České Budějovice

Zpravodaj 4/2014

Oblastní kancelář České Budějovice

PUBLIKACE – Otvory v panelových domech

Středisko vzdělávání a informací
Informační centrum ČKAIT vydalo publikaci Otvory v panelových domech. Autoři (Jiří Witzany, Jaromír Vrba, Václav Honzík) rozdělili publikaci na čtyři části: Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov (Witzany). Zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov (Witzany). Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav (Vrba). Doporučený postup zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů v malorozponových soustavách (Honzík).

Zpravodaj 4/2014

Oblastní kancelář České Budějovice

Zpravodaj 3/2014

Oblastní kancelář České Budějovice
ČKAIT - ČSSI - SPS ČR - ČSVH PŘIPRAVUJEME 12. červen 2014 ZANÁDRAŽNÍ KOMUNIKACE, 4. etapa – exkurze na úsek Suché Vrbné – Nové Hodějovice. Sraz účastníků v 15 hod -přihlášky a bližší informace v kanceláři. Místo srazu se upřesní dle situace na stavbě. Garant: Ing. Radek Lukeš 19. – 21. září 2014 EXKURZE SOLNOHRADSKO ČSSI ve spolupráci s ČKAIT pořádá pro své členy odbornou exkurzi do oblasti Horního Rakouska a Salzburgu. Odborný program je připraven ve spolupráci s Komorou ARCH+ING Horního Rakouska a Salzburgu. Ostatní služby zajišťuje cestovní kancelář Inter Zbiroh.

DVD Dopravní stavby 2014 – Systém jakosti XIII

Středisko vzdělávání a informací
Na základě dohody mezi Ministerstvem dopravy ČR a ČKAIT jsou pravidelně vydávány soubory platných dokumentů systému jakosti v oboru pozemních komunikací a staveb drah a na dráze. DVD ROM Dopravní stavby 2014 - Systém jakosti XIII. obsahuje dokumenty platné k 31. 3. 2014. Dokumenty schválené v průběhu roku 2014, budou uvedeny na Profesis on-line, v rubrice Dopravní stavby.

Zpravodaj 3/2014

Oblastní kancelář České Budějovice

Zpravodaj 02/2014

Oblastní kancelář České Budějovice

Usnesení z VH 2014

Oblastní kancelář České Budějovice
Návrhová komise pracovala ve složení: předseda: Ing. Ivan Štětina; členové: Ing. František Bostl, Ing. Jan Mašek Valná hromada na svém dnešním zasedání 1. SCHVALUJE 1.1. Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2013 přednesenou předsedou oblasti ing. Františkem Hladíkem 1.2. Plán činnosti oblasti a OK ČKAIT na rok 2014 2. ZVOLILA Delegáty na Shromáždění delegátů 2014: Ing. Dufek, Ing. Hatáková, Ing. Hladík, M.Hladíková, Ing. Hodina, Ing. Jelínek, Ing. Kadaně, Ing. Máchová, Ing. Mašek, P.Otruba, Ing.Straka

Zpravodaj 1/2014

Oblastní kancelář České Budějovice

Zpravodaj 5/2013

Oblastní kancelář České Budějovice
VÝZVA ČKAIT Komora připravuje seznam autorizovaných osob jako nabídku pro veřejné zadavatele, které by se chtěli k zadávacím zakázkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyjadřovat nebo být členy v hodnotících komisích pro tyto VZ – blíže viz. strana č.8. Půjde o smluvní vztah mezi Vámi a vypisovatelem soutěže. Na otázky ohledně financování odpovědět neumíme – neřeší je ani zákon o veřejných zakázkách. Bude na Vás, jak se se zadavatelem dohodnete.