ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti České Budějovice

Zpravodaj 02/2014

Oblastní kancelář České Budějovice

Usnesení z VH 2014

Oblastní kancelář České Budějovice
Návrhová komise pracovala ve složení: předseda: Ing. Ivan Štětina; členové: Ing. František Bostl, Ing. Jan Mašek Valná hromada na svém dnešním zasedání 1. SCHVALUJE 1.1. Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2013 přednesenou předsedou oblasti ing. Františkem Hladíkem 1.2. Plán činnosti oblasti a OK ČKAIT na rok 2014 2. ZVOLILA Delegáty na Shromáždění delegátů 2014: Ing. Dufek, Ing. Hatáková, Ing. Hladík, M.Hladíková, Ing. Hodina, Ing. Jelínek, Ing. Kadaně, Ing. Máchová, Ing. Mašek, P.Otruba, Ing.Straka

Zpravodaj 1/2014

Oblastní kancelář České Budějovice

Zpravodaj 5/2013

Oblastní kancelář České Budějovice
VÝZVA ČKAIT Komora připravuje seznam autorizovaných osob jako nabídku pro veřejné zadavatele, které by se chtěli k zadávacím zakázkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyjadřovat nebo být členy v hodnotících komisích pro tyto VZ – blíže viz. strana č.8. Půjde o smluvní vztah mezi Vámi a vypisovatelem soutěže. Na otázky ohledně financování odpovědět neumíme – neřeší je ani zákon o veřejných zakázkách. Bude na Vás, jak se se zadavatelem dohodnete.

Zpravodaj 4/2013

Oblastní kancelář České Budějovice

Pomoc obcím a občanům po povodních

Oblastní kancelář České Budějovice
ZPRAVODAJ - mimořádné číslo Výbor se na Vás obrací se žádostí o spolupráci a nabídku vašich služeb a odborných zkušeností při odstraňování následků červnové povodně 2013 v Jihočeském kraji. Vaši nabídku směřujte prosím na adresy obcí a občanům Jihočeského kraje nejvíce povodní postižených. Pro usnadnění vaší práce připojujeme v příloze soubory: Zpravodaj_povodně Nejvíce postižené obce Adresy SÚ a ÚP Za výbor Ing.František Hladík, předseda oblasti ČKAIT České Budějovice

Zpravodaj 3/2013

Oblastní kancelář České Budějovice

Portály s přehledy územně plánovací činnosti

Oblastní kancelář České Budějovice
Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-s... Ústav územního rozvoje: http://www.uur.cz/iLAS/iLAS_KR_MON.ASP?KODKR=31&KODOK=3301

Zpravodaj 2/2013

Oblastní kancelář České Budějovice

Zpráva o činnosti oblasti za rok 2012

Oblastní kancelář České Budějovice
Výbor oblasti zorganizoval v roce 2012 akce v členění Přednášky a semináře 9 akcí: Požární bezpečnost staveb a elektrických rozvodů, Zásady pro projektování oprav panelových domů, PROFESIS-základní informace k novému způsobu aplikování, Stavební úpravy domů, Posouzení zdiva dle E6, Novela ZZVZ, Hospodaření se srážkovými vodami, Novela zákona o hospodaření energií a PENB, Konference Defekty budov Celkem: 206 účastníků Exkurze, společenské akce, výstavy