ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti České Budějovice

Zpravodaj 3/2013

Oblastní kancelář České Budějovice

Portály s přehledy územně plánovací činnosti

Oblastní kancelář České Budějovice
Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-s... Ústav územního rozvoje: http://www.uur.cz/iLAS/iLAS_KR_MON.ASP?KODKR=31&KODOK=3301

Zpravodaj 2/2013

Oblastní kancelář České Budějovice

Zpráva o činnosti oblasti za rok 2012

Oblastní kancelář České Budějovice
Výbor oblasti zorganizoval v roce 2012 akce v členění Přednášky a semináře 9 akcí: Požární bezpečnost staveb a elektrických rozvodů, Zásady pro projektování oprav panelových domů, PROFESIS-základní informace k novému způsobu aplikování, Stavební úpravy domů, Posouzení zdiva dle E6, Novela ZZVZ, Hospodaření se srážkovými vodami, Novela zákona o hospodaření energií a PENB, Konference Defekty budov Celkem: 206 účastníků Exkurze, společenské akce, výstavy

Usnesení z valné hromady 2013

Oblastní kancelář České Budějovice
Návrhová komise pracovala ve složení: předseda: Ing. Ivan Štětina členové: Ing. Radek Lukeš, Ing. František Zákostelecký Valná hromada na svém dnešním zasedání SCHVALUJE Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2012 přednesenou předsedou oblasti ing. Františkem Hladíkem Plán činnosti oblasti a OK ČKAIT na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 ZVOLILA

Zpravodaj č.1.2013

Oblastní kancelář České Budějovice

VÝZVA - aktualizace emailových adres

Oblastní kancelář České Budějovice
Vyzýváme členy ČKAIT, aby : - nahlásili svou aktuální e-mailovou adresu nebo - informaci, že si nepřejete informace zasílat způsobem on line. Tyto skutečnosti zasílejte na adresu: cb@ckait.cz nebo poštou do oblastní kanceláře. Děkujeme.

Zpravodaj č.5/2012

Oblastní kancelář České Budějovice

PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2010-2012

Oblastní kancelář České Budějovice
Cílem přehlídky je prezentovat současnou výstavbu v jihočeském regionu a představit jihočeské stavby jako komplexní stavební dílo. Soutěžní přehlídka hodnotí stavby z různých pohledů od projektového řešení přes realizaci až po řemeslný detail. Snahou je ocenit dobré výsledky práce projektantů, stavebních firem i stavebníků. Všechny přihlášené stavby budeme i v tomto ročníku představovat ve spojení s obchodním jménem všech účastníků výstavby, stavebníka, projektanta i zhotovitele.

Arch+Ing. Ziviltechniker - Komora architektů a Inženýrských poradců pro Horní Rakousko a Salcburk

Oblastní kancelář České Budějovice
Struktura a organizace spolkové komory v příloze.