ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti České Budějovice

VÝZVA ECČB k anotaci příspěvku na konferenci v oblasti úspor energií ve Welsu

Oblastní kancelář České Budějovice
Energy Centre České Budějovice a O.Ö. Energiesparverband si Vám dovolují nabídnout možnost prezentovat Vaše projekty, zkušenosti a nápady na jedné z nejnavštěvovanějších konferencí Evropy v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů energie, na World Sustainable Energy Days (WSED) 2013 ve Welsu v Horním Rakousku. Bližší informace o podmínkách přihlášení naleznete na www.wsed.at Za ECČB jednatelka Mgr. Ivana Klobušníková, tel. 387312580, eccb@eccb.cz

Zpravodaj č.4/2012

Oblastní kancelář České Budějovice

Zpravodaj č.3/2012

Oblastní kancelář České Budějovice
V přiložené příloze.

PROFESIS 2011 – on line

Oblastní kancelář České Budějovice
Přístup přes www.ckait.cz/profesis nebo www.profesis.cz Přihlašovací jméno: 7 číslic (číslo autorizace) Heslo : 6 velkých písmen (např. XPHDRP) - údaj ze štítku na přebalu DVD doručeném v prosinci 2011. Pokud nedohledáte heslo, na požádání Vám ČKAIT vygeneruje nové.

Usnesení z VALNÉ HROMADY 2012

Oblastní kancelář České Budějovice
Usnesení z VALNÉ HROMADY 2012 Valná hromada na svém zasedání 1. SCHVALUJE 1.1. Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2011 a uplynulé volební období, přednesenou předsedou oblasti ing. Františkem Hladíkem 1.2. Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2012 1.3. Rozpočet na r.2012 2. ZVOLILA 2.1. Členy výboru oblasti na 3leté období: Ing.Vladimír Dufek, Ing. František Hladík, Ing. Jaroslav Hodina, Ing. Tomáš Chromý, Ing. Jan Jelínek, Ing. František Konečný, Ing. Radek Lukeš, Ing. Jana Máchová, Pavel Otruba

Zpravodaj č.2/2012

Oblastní kancelář České Budějovice
Zpravodaj č.2/2012 - v příloze

Zpravodaj č.1/2012

Oblastní kancelář České Budějovice
ZPRAVODAJ č.1/2012 ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE 24.únor 2012 PLES STAVBAŘŮ, garant SPS ČR 16.únor 2012 Novela vyhl. č. 23 O POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB Místo konání: SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, čas: 14-18 hod., Novela řady ČSN 73 08 a navazujících předpisů, teorie a praxe. Přednáší plk.Ing. Brabec HZS Jihočeského kraje, Ing. Burant OBO Bettermann, s.r.o. Garant: Pavel Otruba 2.březen 2012 ZÁJEZD NA VELETRH ÚSPOR ENERGIÍ 2012 DO WELSU

Mimořádné studium na VŠTE : Ekonomika podniku, Stavební management a Konstrukce staveb

Oblastní kancelář České Budějovice
Vysoká škola technicka a ekonomicka (VŠTE) v Českých Budějovicích nabízí možnost mimořádného studia bakalářského programu v rámci celoživotního vzdělávání v oboru: Ekonomika podniku, Stavební management a Konstrukce staveb. Mimořádné studium je určeno zájemcům o bakalářské studium a zároveň zájemcům, kteří chtějí rozšířit své znalosti ve vyučovacích oborech. Více informací naleznete na http://www.studiumprovas.cz . Bližší informace vám podá paní Zuzana Rowland, tel. 725869061, e-mail: rowland@mail.vstecb.cz

ZPRAVODAJ č.05_2011

Oblastní kancelář České Budějovice
ODBORNÉ AKCE 10. listopad 2011 Eurokód 7 PRO GEOTECHNIKU, ZAKLÁDÁNÍ STAVEB Místo konání: SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice, čas 14-18 hod., Seminář bude zaměřen na problematiku rizik při návrhu a výstavbě stavebních jam, speci-fické postupy navrhování, metody a technologie speciálního zakládání staveb. Informační centrum ČKAIT vydává publikaci „Rizika prací speciálního zakládání jam“, která je určena široké odborné veřejnosti, tedy zejména projektantům, zhotovitelům staveb a investorům. Autorem publikace a přednášejícím na semináři je Doc.Ing.Jan Masopust z FSV ČVUT Praha.

Usnesení z VH 2011

Oblastní kancelář České Budějovice
Valná hromada se konala v přívětivém prostředí Kongresového centra Bazilika v obchodním centru IGY v Českých Budějovicích. 167 přítomných členů oblasti, tj. 10,4% z celkového počtu členů, vyslechlo ve zprávě přednosty oblasti a předsedy výboru ing. Františka Hladíka souhrnné informace o činnosti v roce 2010. Výbor oblasti se sešel v r.2010 9 krát, na jednáních projednával aktuální stav plnění úkolů, tak jak je stanovila VH v r.2010.