ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti České Budějovice

Zpravodaj č.1.2013

Oblastní kancelář České Budějovice

VÝZVA - aktualizace emailových adres

Oblastní kancelář České Budějovice
Vyzýváme členy ČKAIT, aby : - nahlásili svou aktuální e-mailovou adresu nebo - informaci, že si nepřejete informace zasílat způsobem on line. Tyto skutečnosti zasílejte na adresu: cb@ckait.cz nebo poštou do oblastní kanceláře. Děkujeme.

Zpravodaj č.5/2012

Oblastní kancelář České Budějovice

PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2010-2012

Oblastní kancelář České Budějovice
Cílem přehlídky je prezentovat současnou výstavbu v jihočeském regionu a představit jihočeské stavby jako komplexní stavební dílo. Soutěžní přehlídka hodnotí stavby z různých pohledů od projektového řešení přes realizaci až po řemeslný detail. Snahou je ocenit dobré výsledky práce projektantů, stavebních firem i stavebníků. Všechny přihlášené stavby budeme i v tomto ročníku představovat ve spojení s obchodním jménem všech účastníků výstavby, stavebníka, projektanta i zhotovitele.

Arch+Ing. Ziviltechniker - Komora architektů a Inženýrských poradců pro Horní Rakousko a Salcburk

Oblastní kancelář České Budějovice
Struktura a organizace spolkové komory v příloze.

VÝZVA ECČB k anotaci příspěvku na konferenci v oblasti úspor energií ve Welsu

Oblastní kancelář České Budějovice
Energy Centre České Budějovice a O.Ö. Energiesparverband si Vám dovolují nabídnout možnost prezentovat Vaše projekty, zkušenosti a nápady na jedné z nejnavštěvovanějších konferencí Evropy v oblasti úspor energií a obnovitelných zdrojů energie, na World Sustainable Energy Days (WSED) 2013 ve Welsu v Horním Rakousku. Bližší informace o podmínkách přihlášení naleznete na www.wsed.at Za ECČB jednatelka Mgr. Ivana Klobušníková, tel. 387312580, eccb@eccb.cz

Zpravodaj č.4/2012

Oblastní kancelář České Budějovice

Zpravodaj č.3/2012

Oblastní kancelář České Budějovice
V přiložené příloze.

PROFESIS 2011 – on line

Oblastní kancelář České Budějovice
Přístup přes www.ckait.cz/profesis nebo www.profesis.cz Přihlašovací jméno: 7 číslic (číslo autorizace) Heslo : 6 velkých písmen (např. XPHDRP) - údaj ze štítku na přebalu DVD doručeném v prosinci 2011. Pokud nedohledáte heslo, na požádání Vám ČKAIT vygeneruje nové.

Usnesení z VALNÉ HROMADY 2012

Oblastní kancelář České Budějovice
Usnesení z VALNÉ HROMADY 2012 Valná hromada na svém zasedání 1. SCHVALUJE 1.1. Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2011 a uplynulé volební období, přednesenou předsedou oblasti ing. Františkem Hladíkem 1.2. Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2012 1.3. Rozpočet na r.2012 2. ZVOLILA 2.1. Členy výboru oblasti na 3leté období: Ing.Vladimír Dufek, Ing. František Hladík, Ing. Jaroslav Hodina, Ing. Tomáš Chromý, Ing. Jan Jelínek, Ing. František Konečný, Ing. Radek Lukeš, Ing. Jana Máchová, Pavel Otruba