ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti Hradec Králové

Provoz oblastní kanceláře v lednu 2020

Oblastní kancelář Hradec Králové
V lednu 2020 je nutné domluvit návštěvu oblastní kanceláře telefonicky předem, a to i v případě předpokládané návštěvy v úřední dny. Děkuji za pochopení. Miroslava Dolanová, 724035703

Stavba roku 2019 - vyhodnocené stavby

Oblastní kancelář Hradec Králové
Titul STAVBA ROKU 2019 získala Smuteční síň v Broumově ČESTNÉ UZNÁNÍ získala Energeticky aktivní administrativní budova Nové Město nad Metují ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY získal Dům č.p. 92 Dřevěnka Úpice Podrobnosti viz příloha

Zpravodaj 5/19

Oblastní kancelář Hradec Králové
ZPRAVODAJ pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje Obsah Pozvánka na valnou hromadu Jednotný program činnosti 1. pol. 2020 Elektronický deník autorizované osoby Odborná exkurze po stopách Friedensreicha Hundertwassera Stavba roku 2019 Betlémská kaple v Praze 21. 10. 2019 Firma roku 2018 VALC, s.r.o. Směrnice českého svazu stavebních inženýrů pro ochranu osobních údajů Dokumenty pro dopravní stavby Změny v navrhování protiradonových opatření podle revidované ČSN 73 0601

Pozvánka na valné hromady oblastí ČKAIT v lednu 2020

Středisko vzdělávání a informací
Vážení členové, zveme Vás na valné hromady oblastních kanceláří ČKAIT, které se konají v lednu 2020.

Poptávka po typových a jiných podkladech k panelovým domům - knihovna ČKAIT

Středisko vzdělávání a informací
Nabídněte knihovně ČKAIT typové a jiné podklady k panelovým domům,technické průvodce,literaturu o stavitelství zejména do roku 1990,a jiné podklady. Kontakt:Iva Tichátel. 227 090 219e-mail knihovna@ckait.cz

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace říjen - listopad 2019

Středisko vzdělávání a informací
Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v období říjen - listopad 2019 svůj knihovní fond o níže uvedené publikace.

Jednotný program činnosti 1. pololetí 2020

Oblastní kancelář Hradec Králové
Jednotný program činnosti 1. pololetí 2020 ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové leden 2020 6. 1. 13.00 Schůze výborů 14.30 První republika http://www.ckait.cz/content/prvni-republika 7. 1. 14.00 Valná hromada únor 2020 3. 2. 13.00 Schůze výborů 14.30 Daňové přiznání AO a změny v daňových zákonech 2019/2020 http://www.ckait.cz/sites/default/files/dane_a_finance_ao.pdf březen 2020 9. 3. 13.00 Schůze výborů 14.30 Novinky v posuzování požární bezpečnosti staveb

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace srpen-září 2019

Středisko vzdělávání a informací
Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v období srpen - září 2019 svůj knihovní fond o níže uvedené publikace.

ZPRAVODAJ 4/19

Oblastní kancelář Hradec Králové
ZPRAVODAJ pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje OBSAH JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ING. JOSEF MACH OSLAVIL DEVADESÁTÉ PÁTÉ NAROZENINY SOUPIS STAVEB PŘIHLÁŠENÝCH DO SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2019 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE VYHLÁŠENÍ 16. ROČNÍKU CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2019 NOVÁ RÁMCOVÁ SMLOUVA S T-MOBILE DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POZVÁNKA NA FOR ARCH 2019 ROČNÍK 29 ZÁŘÍ 2019 Zpravodaj viz příloha

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU ZA OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ

Oblastní kancelář Hradec Králové
Oblastní kancelář ČKAIT Olomouc nabídla oblastem dotazníkový průzkum, kterého se zúčastnilo 410 autorizovaných osob z oblasti Hradec Králové. Výsledky průzkumu za oblast Hradec Králové viz přílohy.