ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti Hradec Králové

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace srpen-září 2019

Středisko vzdělávání a informací
Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v období srpen - září 2019 svůj knihovní fond o níže uvedené publikace.

ZPRAVODAJ 4/19

Oblastní kancelář Hradec Králové
ZPRAVODAJ pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje OBSAH JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ING. JOSEF MACH OSLAVIL DEVADESÁTÉ PÁTÉ NAROZENINY SOUPIS STAVEB PŘIHLÁŠENÝCH DO SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2019 KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE VYHLÁŠENÍ 16. ROČNÍKU CENY INŽENÝRSKÉ KOMORY 2019 NOVÁ RÁMCOVÁ SMLOUVA S T-MOBILE DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POZVÁNKA NA FOR ARCH 2019 ROČNÍK 29 ZÁŘÍ 2019 Zpravodaj viz příloha

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU ZA OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ

Oblastní kancelář Hradec Králové
Oblastní kancelář ČKAIT Olomouc nabídla oblastem dotazníkový průzkum, kterého se zúčastnilo 410 autorizovaných osob z oblasti Hradec Králové. Výsledky průzkumu za oblast Hradec Králové viz přílohy.

PŘIHLÁŠENÉ STAVBY DO SOUTĚŽE STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2019

Oblastní kancelář Hradec Králové
AUTOBUSOVÝ TERMINÁL, HOSTINNÉ DŮM č.p. 92 DŘEVĚNKA, ÚPICE ENERGETICKY AKTIVNÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, NÁCHODSKÁ 2106, 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ HOŘICE – LÁVKA PŘES SILNICI I/35 REKONSTRUKCE OCELOVÉHO MOSTU V KUKSU p.č. 550 a 559 (NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA) RESTAURANT KIBO A VJEZD DO SAFARI JOSEFA VÁGNERA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM SMUTEČNÍ SÍŇ, BROUMOV Podrobnosti o jednotlivých stavbách viz příloha

ZPRAVODAJ 3/19

Oblastní kancelář Hradec Králové
ZPRAVODAJ pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje OBSAH JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI OCENĚNÍ V SOUTĚŽI DŮM ROKU 2019 OBLAST HRADEC KRÁLOVÉ PŘIVÍTALA DVOUTISÍCÍHO ČLENA OBLASTI KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA SE ZAMĚŘENÍM NA STAVEBNÍ PROBLEMATIKU PŘIPOMENUTÍ UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK SOUTĚŽE STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2019 NOVÝ KRAJSKÝ MANAŽER SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR (SPS) HRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE

Poradna pro Bezbariérové řešení staveb – NEKONÁ SE v době letních prázdnin

Středisko vzdělávání a informací
V době letních prázdnin (červenec a srpen) se Poradenství pro bezbariérové užívání staveb v Praze nekoná.

JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 2. pololetí 2019, ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové

Oblastní kancelář Hradec Králové
JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI 2. pololetí 2019 ČKAIT, OP ČSSI, SPS v ČR Hradec Králové září 9. 9. !!! 13.00 Schůze výborů HSC zasedačka !!! 14.00 NAVRHOVÁNÍ OCHRANY POZEMNÍCH STAVEB PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍ VODY PODLE SMĚRNICE ČHIS 01 – 2. ČÁST (POKROČILÁ) http://www.ckait.cz/content/navrhovani-ochrany-pozemnich-staveb-pred-nez... 10. – 11. 9. 9.00 ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM

PUBLIKACE: Navrhování základových a pažicích konstrukcí (2. vydání) - zdarma pro obory G+S+M

Středisko vzdělávání a informací
Publikace rozšiřuje publikaci vydanou v roce 2012.

Memorandum Inženýrského dne 2019 - Hospodaření vodou

Neznámý zdroj
Memorandum Inženýrského dne 2019 na téma „Hospodaření vodou“konaného dne 24. dubna 2019 na Fakultě stavební VUT v Brně   Motto: Účelné hospodaření vodou a její větší retence na našem území – jediná možná cesta naší blízké budoucnosti.  Česká republika má co do své hydrografické sítě, oproti většině našich sousedních zemí, značný hendikep.

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace do 5/2019

Středisko vzdělávání a informací
Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v období do poloviny května 2019 knihovní fond o níže uvedené publikace. Využívejte informační zdroje, které nabízí knihovna a studovna ČKAIT nejen pro své členy, ale i pro odbornou veřejnost!