ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti Karlovy Vary

Informace o 9. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 7.10. 2019

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o 9. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 7.10. 2019 1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019 Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 01 – 09 / 2019 Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně: - režie celkem 650 930,-Kč = 71 % - odborná činnost celkem 307 953,-Kč = 62 %

Informace o 8. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. 9. 2019

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o 8. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16. 9. 2019 Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti 1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 5. 8. 2019 2a. Nové úkoly 2b. Rozhodnutí výboru 3a. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2019 1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019 Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 01 – 08 / 2019

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace srpen-září 2019

Středisko vzdělávání a informací
Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v období srpen - září 2019 svůj knihovní fond o níže uvedené publikace.

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 5. 8. 2019

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 5. 8. 2019 Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti 1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 24.6.2019 2a. Nové úkoly 2b. Rozhodnutí výboru 3a. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2019 1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019 Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 01 – 06 2019

Informace o 6. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24. 6. 2019

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o 6. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 24. 6. 2019 Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti 1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 27.5.2019 2a. Nové úkoly 2b. Rozhodnutí výboru 3b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2019 1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019 Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 01 – 05 2019

Poradna pro Bezbariérové řešení staveb – NEKONÁ SE v době letních prázdnin

Středisko vzdělávání a informací
V době letních prázdnin (červenec a srpen) se Poradenství pro bezbariérové užívání staveb v Praze nekoná.

PUBLIKACE: Navrhování základových a pažicích konstrukcí (2. vydání) - zdarma pro obory G+S+M

Středisko vzdělávání a informací
Publikace rozšiřuje publikaci vydanou v roce 2012.

Informace o 5. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 27. 5. 2019

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o 5. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 27. 5. 2019 Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti 1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 15. 4. 2019 2a. Nové úkoly 2b. Rozhodnutí výboru 3b. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2019 1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019 Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj za období 01 – 04 2019

Memorandum Inženýrského dne 2019 - Hospodaření vodou

Neznámý zdroj
Memorandum Inženýrského dne 2019 na téma „Hospodaření vodou“konaného dne 24. dubna 2019 na Fakultě stavební VUT v Brně   Motto: Účelné hospodaření vodou a její větší retence na našem území – jediná možná cesta naší blízké budoucnosti.  Česká republika má co do své hydrografické sítě, oproti většině našich sousedních zemí, značný hendikep.

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace do 5/2019

Středisko vzdělávání a informací
Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v období do poloviny května 2019 knihovní fond o níže uvedené publikace. Využívejte informační zdroje, které nabízí knihovna a studovna ČKAIT nejen pro své členy, ale i pro odbornou veřejnost!