ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Středisko informačních technologií ČKAIT

Verze pro tiskVerze pro tisk

ObrázekStředisko informačních technologií má na starost správu a další rozvoj počítačové sítě. Především vnitřní metalický intranet, ale také stále více užívanou bezdrátovou WIFI síť. Spravuje server, který je pro Komoru zejména emailovým a doménovým serverem. Zajišťuje správu telefonní ústředny a telefonních stanic v budově Komory. Spravuje výpočetní techniku zaměstnanců Komory v Sokolské 15. Zajišťuje výběr a nákup výpočetní techniky pro oblastní kanceláře. Dále je středisko správcem webové prezentace ČKAIT na adrese www.ckait.cz (např. nejnavštěvovanější databáze autorizovaných osob, velmi žádané otázky a odpovědi k Zelená úsporám nebo Eurokódům atd.) Technologicky je služba cloud computing a je provozována pro vnitřní potřebu orgánů a zaměstnanců Komory. Středisko také poskytuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti zmíněných spravovaných systémů. Správu členů, kteří budou mít zájem o zařazení pod Rámcovou smlouvu ČKAIT se společností T-Mobile a.s. poskytující úsporu cen hlasových a datových služeb. Správu, provoz a distribuci přihlašovacích údajů do systému PROFESIS - www.profesis.cz.

Provozní doba:
Po: 8 – 17 hodin
Ut: 8 – 17 hodin
St: 8 – 18 hodin
Čt: 8 – 17 hodin
Pá: 8 – 15 hodin

Vedoucí střediska:
Jan Jendruščák
Tel.: 227 090 217
E-mail: jjendruscak@ckait.cz

 

Petr Javorik
Tel.: 227 090 218
E-mail: pjavorik@ckait.cz

Mediální a inzertní manažerka
Mgr. Soňa Rafajová
tel.: 227 090 221
E-mail: srafajova@ckait.cz

Webinář - Navrhování drenáží pozemních staveb podle směrnice ČHIS 06

Přednášející:Ing. Antonín Žák, Ph.D. – člen České hydroizolační společnosti, stavebniny DEK a.s., FAST VUT v BrněIng. Luboš Káně, Ph.D.

Webinář - Požární bezpečnost staveb

Přednášející:plk. Ing. Michal Valouch – odbor stavebně technické prevence, MV-GŘ HZS ČRdoc. Ing.

Webinář - Průzkumné práce a jejich vliv na projektovou přípravu stavebních úprav RD

Přednášející:Ing. Martin Perlík, autorizovaný stavební inženýr a odborný poradce pro úpravy domů, 1. místo Živnostník roku hl. m.

Webinář - Zděné konstrukce – navrhování zděných staveb v prostředí Eurokódu 6

Přednášející:Ing.

Webinář - Bezpečnost práce na staveništi z pohledu soudního znalce

Přednášející:Mgr. et Mgr. Josef Senčík – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., koordinátor BOZP  Anotace:Staveniště patří k nejrizikovějším pracovištím.

Webinář - Instalace v budovách

Přednášející:Ing. Zuzana Vyoralová  Anotace:Technická zařízení budov je soubor profesí a zařízení souvisejících se stavbou. Aby objekt splňoval veškeré uživatelské nároky, je nutné, aby i rozvody jednotlivých médií byly správně navrženy a umístěny vzhledem ke konstrukci a požadavkům požární ochrany a bezpečnosti budov.

Webinář - Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení + vybrané problémy ze stavebního práva

Přednášející:JUDr. Eva Kuzmová  Anotace:Komplexní přehled dané problematiky od zjednodušených postupů spočívajících v uzavření veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí a stavební povolení, přes způsoby získání informací od stavebního úřadu.

Webinář - Nestmelené podkladní vrstvy podle nové ČSN 73 6126-1

Přednášející:Ing. Jan Zajíček  Anotace:Seminář/webinář je zaměřen na revizi ČSN 73 6126-1, do které byly promítnuty zkušenosti s jejím používáním za dobu více jak 10 let a zrušení národní přílohy v ČSN EN 13285.

Webinář - Zádržné systémy proti pádu osob

Přednášející:Ing.

Webinář - Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů

Přednášející:JUDr. Eva Kuzmová  Anotace:Seminář/webinář poskytne komplexní přehled dané problematiky, a to od zahájení řízení u stavebního úřadu, přes jeho průběh, až po vydání konečného rozhodnutí včetně možnosti obrany.