ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Středisko autorizací ČKAIT

Verze pro tiskVerze pro tisk

Středisko autorizací
Středisko autorizací v sobě zahrnuje:  přijímání žádostí o udělení autorizace, vlastní autorizační proces, výkon činností občany EU.


Vedoucí střediska
Ing. Lenka Zimová   tel.: 227 090 112, e-mail: lzimova@ckait.cz

Pracovníci střediska
Irena Meryová    tel.: 227 090 125, e-mail: imeryova@ckait.cz
Eva Pechanová   tel.: 227 090 126, e-mail: epechanova@ckait.cz

Kontakty pro příjem žádostí prostřednictvím oblastních kanceláří ZDE

Kontakty na zkušební místa ZDE

test

Středisko autorizací ČKAIT
test

Novela z.360/92 Sb.

Středisko autorizací ČKAIT
Dnem 1. ledna 2017 nabývá účinnosti novela zákona 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 459/2016 Sb. Tento zákon v § 8 větě druhé mění výši poplatku za autorizační zkoušku. Místo 500,- Kč musí uchazeč v den zkoušky zaplatit 3 500,- Kč.

AUTORIZACE ČKAIT

Středisko autorizací ČKAIT
1/kdo autorizaci potřebujeFyzické osoby, provádějící vybrané činnosti ve výstavbě /§ 158 stavebního zákona/:

UZNÁVÁNÍ V RÁMCI EU

Středisko autorizací ČKAIT
UZNÁVÁNÍUznávání profesních kvalifikací z členských států EU v ČR 

KONTAKTY NA ZKUŠEBNÍ MÍSTA

Středisko autorizací ČKAIT
Zkušební místo Praha pro obor pozemní stavby: Hana Hanousková tel.: 227 090 411, e-mail: hanouskova@cssi-cr.cz pro ostatní obory :            Irena Meryová tel.: 227 090 125, e-mail: imeryova@ckait.cz