ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Středisko vzdělávání a informací

Verze pro tiskVerze pro tiskStředisko vzdělávání a informací ČKAIT zabezpečuje informační, vzdělávací, poradenské a další služby pro autorizované inženýry a techniky a pro orgány Komory.
Vykonává následující činnosti:
  • provozuje knihovnu a studovnu;
  • zajišťuje tvorbu, nákup a provoz informačních databází;
  • zajišťuje organizační a technický servis projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT;
  • vydává odborné publikace ČKAIT, určené všem členům Komory (základní knižnice, přílohy Z+i);
  • zajišťuje tvorbu a provoz Profesního informačního systému ČKAIT (PROFESIS);
  • zodpovídá a vyřizuje osobní, telefonické a e-mailové dotazy, podává informace novým AO o práci Komory;
  • zajišťuje poradenství v oblasti bezbariérového řešení staveb;
  • technicky a organizačně zabezpečuje činnost pracovních aktivů oborů;
  • představuje činnost a poslání ČKAIT na vybraných stavebních konferencích, veletrzích a výstavách.
Vedoucí střediska:
Ing. Dominika Hejduková, tel.: 227 090 226, e-mail: dhejdukova@ckait.cz (informační a databázové služby * odborná redakce publikací * DVD Dopravní stavby * výstavy * odborná redakce PROFESIS)
Pracovníci střediska:
Ing. Renata Karasová, tel.: 227 090 215, e-mail: rkarasova@ckait.cz (organizace a řízení ediční činnosti * informační a databázové služby * odborná redakce PROFESIS * výstavy)
Ivana Peřková, tel.: 227 090 213, e-mail: iperkova@ckait.cz (celoživotní vzdělávání ČKAIT * správa databáze StavEduk)
Marcela Rosinková, tel.: 495 408 904, 495 541 359, e-mail: icckait.hk@hsc.cz (administrativa * distribuce odborné literatury)
Mgr. Eva Stropková, tel.: 227 090 211, e-mail: estropkova@ckait.cz (administrativa * informační a databázové služby * DVD Dopravní stavby)
Iva Tichá, tel.: 227 090 219, e-mail: iticha@ckait.cz (knihovna a studovna * administrativa * informační a databázové služby)

VÝSTAVA: Bydliště: panelové sídliště; Plány, realizace, bydlení 1945–89

Středisko vzdělávání a informací
Uměleckoprůmyslové museum v Praze pořádá výstavu Bydliště: panelové sídliště; Plány, realizace, bydlení 1945–89. Výstava je vyvrcholením výzkumného a výstavního projektu Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí (zkráceně Paneláci), který probíhal v letech 2013–2017. Tým badatelů zkoumal 73 českých sídlišť především z uměleckohistorického hlediska, věnoval se jejich architektuře a urbanismu, demografickým charakteristikám obyvatel a možnostem památkové ochrany. --------------

Změna poskytovatele ČSN online od 1.1.2018

Středisko vzdělávání a informací
Od 1. 1. 2018 dochází k organizační změně týkající se Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), poskytovatele služby ČSN online.

SEMINÁŘ: Stavební zákon po novele

Pro velký zájem pořádá Středisko vzdělávání a informací ČKAIT další seminář k novele stavebního zákona, která je účinná od 1. ledna 2018! Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ: Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018

Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018 je zaměřeno na poruchy a vady dřevěných konstrukcí střech, a to v oblasti konstrukčně statické, tepelně technické se zaměřením na oblast kondenzace vodní páry a v oblasti chyb při provádění staveb. Součástí přednášek bude i postavení technického dozoru při provádění staveb v kontextu novely stavebního zákona. Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami. PROGRAM:

SEMINÁŘ: Odborné vedení stavby

Oprávnění k provádění staveb, povinnosti zhotovitele stavby, přípustnost stavby, poznatky z kontrolní činnosti stavebních úřadů. -------------- PŘEDNÁŠEJÍCÍ: zaměstnanec MMR MÍSTO KONÁNÍ: Dům ČKAIT, posluchárna v 1. patře, Sokolská 15, Praha 2 DATUM A ČAS KONÁNÍ: 30. května 2018, od 14 hod. ORGANIZAČNÍ GARANT: Ivana Peřková, tel. 227 090 213, e-mail: iperkova@ckait.cz Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ: Vady staveb a možnosti jejich řešení

Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ: Recyklace v silničním stavitelství. Podkladní vrstvy – změny v normách a předpisech

Vznik a používání recyklovaných materiálů, přehled některých recyklačních technologií a souvisejících předpisů se zaměřením na recyklační technologie za studena podle TP 208. Změny v normách a předpisech, týkajících se podkladních vrstev. Seminář je zaměřen na dosavadní zkušenosti s používáním ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1 a některé náměty, které by bylo vhodné uplatnit; a dále se zabývá očekávanou revizí ČSN EN 13285. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ: Nová zelená úsporám

Nové Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám, návaznost NZÚ na programy Dešťovka a kotlíkové dotace. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ: Řízení a kontrola provádění staveb

Řízení a kontrola provádění staveb. Celková kapacita:  69

SEMINÁŘ: Osvětlení pozemních komunikací

Světlo – součást našeho života. Využíváme ho denně k různým činnostem. Celková kapacita:  65