ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Středisko vzdělávání a informací

Verze pro tiskVerze pro tiskStředisko vzdělávání a informací ČKAIT zabezpečuje informační, vzdělávací, poradenské a další služby pro autorizované inženýry a techniky a pro orgány Komory.
Vykonává následující činnosti:
  • provozuje knihovnu a studovnu;
  • zajišťuje organizační a technický servis projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT;
  • zajišťuje semináře a webináře pro členy Komory;
  • vydává odborné publikace ČKAIT, určené všem členům Komory (základní knižnice, přílohy Z+i);
  • zajišťuje tvorbu a provoz Profesního informačního systému ČKAIT (PROFESIS);
  • zodpovídá a vyřizuje osobní, telefonické a e-mailové dotazy, podává informace novým AO o práci Komory;
  • zajišťuje poradenství v oblasti bezbariérového řešení staveb;
  • technicky a organizačně zabezpečuje činnost pracovních aktivů oborů;
  • představuje činnost a poslání ČKAIT na vybraných stavebních konferencích, veletrzích a výstavách.
Vedoucí střediska:
Ing. Dominika Hejduková, tel.: 227 090 227, e-mail: DHEJDUKOVA@ckait.cz (informační služby * organizace a řízení redakce PROFESIS * vzdělávání SVI ČKAIT * odborná redakce publikací * výstavy a veletrhy)
Pracovníci střediska:
Ing. Lenka Charousková, tel.: 227 090 228, e-mail: LCHAROUSKOVA@ckait.cz (odborná redakce PROFESIS * odborná redakce publikací * informační služby)
Ing. Renata Karasová, tel.: 227 090 215, e-mail: RKARASOVA@ckait.cz (organizace a řízení ediční činnosti * informační služby * odborná redakce PROFESIS)
Jiří Müller, tel.: 227 090 214, e-mail: JMULLER@ckait.cz (DVD Dopravní stavby * odborná redakce publikací * odborná redakce PROFESIS * informační služby)
Ivana Peřková, tel.: 227 090 213, e-mail: IPERKOVA@ckait.cz (celoživotní vzdělávání ČKAIT * správa databáze CŽV)
Marcela Rosinková, tel.: 495 408 904, 495 541 359, e-mail: icckait.hk@hsc.cz (administrativa * distribuce odborné literatury)
Mgr. Eva Stropková, tel.: 227 090 211, e-mail: ESTROPKOVA@ckait.cz (administrativa * informační služby)
Iva Tichá, tel.: 227 090 219, e-mail: KNIHOVNA@ckait.cz (knihovna a studovna * administrativa * informační a databázové služby)
Lucie Zábelková, BA, tel.: 227 090 212, e-mail:LZABELKOVA@ckait.cz (semináře SVI * odborná redakce publikací * výstavy a veletrhy * informační služby)

Seminář SVI: Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Seminář/webinář nabídne komplexní pohled na problematiku poskytování informací a ochranu osobních údajů podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Celková kapacita:  65

Přihlaste svůj návrh do soutěže Cena Inženýrské komory - do 31. 10. 2019

Středisko vzdělávání a informací
Připomínáme možnost přihlášení svého inženýrského návrhu do 16. ročníku Ceny Inženýrské komory, a to do 31. 10. 2019!

SEMINÁŘ SVI: Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Cílem semináře/webináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka. Seminář navazuje na metodickou pomůcku systému PROFESIS MP 9.2 Technický dozor stavebníka, s předpokládaným vydáním 12/2019. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ SVI: Dokumentace staveb

Právní předpisy, autorizace, oceňování, publikace. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ SVI: Odstraňování staveb

Obsahem semináře/webináře je prezentace stanovisek ochránce, které vycházejí z kauz, které řešil, judikatury správních soudů a stanovisek MMR na dané téma. Celková kapacita:  65

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace srpen-září 2019

Středisko vzdělávání a informací
Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v období srpen - září 2019 svůj knihovní fond o níže uvedené publikace.

SEMINÁŘ SVI: Poučení z havárií a závažných poruch realizovaných nosných konstrukcí staveb

Cílem semináře/webináře je preventivně varovat ostatní kolegy před nedodržováním některých základních zásad statiky a geotechniky. Seminář bude veden populárně naučnou formou. Celková kapacita:  64

SEMINÁŘ SVI: Technické předpisy a sítě elektronických komunikací

Nařízení vlády 591/2009 Sb., TP 146 ŘSD - MD, Metodická pomůcka MPO a MMR ČSN a EN pro sítě FTTx (teorie vs praxe, řešené příklady...), TNI pro vnitřní optické rozvody. Celková kapacita:  64

Seminář IC a SVI: Střechy a fasády - vady, poruchy, údržba

Vady, poruchy a údržba obalových konstrukcí střech a fasád budov. Celková kapacita:  65

Seminář IC a SVI: Navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS)

Navrhování ETICS včetně jejich dokladování a na jejich provádění, s ohledem na novelizované a připravované související normy a dokumenty a na vybrané vady a poruchy vyplývající z nesprávného provedení. Celková kapacita:  63