ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Středisko vzdělávání a informací

Verze pro tiskVerze pro tiskStředisko vzdělávání a informací ČKAIT zabezpečuje informační, vzdělávací, poradenské a další služby pro autorizované inženýry a techniky a pro orgány Komory.
Vykonává následující činnosti:
  • provozuje knihovnu a studovnu;
  • zajišťuje tvorbu, nákup a provoz informačních databází;
  • zajišťuje organizační a technický servis projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT;
  • vydává odborné publikace ČKAIT, určené všem členům Komory (základní knižnice, přílohy Z+i);
  • zajišťuje tvorbu a provoz Profesního informačního systému ČKAIT (PROFESIS);
  • zodpovídá a vyřizuje osobní, telefonické a e-mailové dotazy, podává informace novým AO o práci Komory;
  • zajišťuje poradenství v oblasti bezbariérového řešení staveb;
  • technicky a organizačně zabezpečuje činnost pracovních aktivů oborů;
  • představuje činnost a poslání ČKAIT na vybraných stavebních konferencích, veletrzích a výstavách.
Vedoucí střediska:
Ing. Dominika Hejduková, tel.: 227 090 226, e-mail: dhejdukova@ckait.cz (informační a databázové služby * odborná redakce publikací * DVD Dopravní stavby * výstavy * odborná redakce PROFESIS)
Pracovníci střediska:
Ing. Renata Karasová, tel.: 227 090 215, e-mail: rkarasova@ckait.cz (organizace a řízení ediční činnosti * informační a databázové služby * odborná redakce PROFESIS * výstavy)
Jiří Müller, tel.: 227 090 214, e-mail: jmuller@ckait.cz (DVD Dopravní stavby * odborná redakce publikací * odborná redakce PROFESIS * informační služby)
Ivana Peřková, tel.: 227 090 213, e-mail: iperkova@ckait.cz (celoživotní vzdělávání ČKAIT * správa databáze StavEduk)
Marcela Rosinková, tel.: 495 408 904, 495 541 359, e-mail: icckait.hk@hsc.cz (administrativa * distribuce odborné literatury)
Mgr. Eva Stropková, tel.: 227 090 211, e-mail: estropkova@ckait.cz (administrativa * informační a databázové služby * DVD Dopravní stavby)
Iva Tichá, tel.: 227 090 219, e-mail: iticha@ckait.cz (knihovna a studovna * administrativa * informační a databázové služby)
Lucie Zábelková, BA, tel.: 227 090 212, e-mail:lzabelkova@ckait.cz (odborná redakce publikací * výstavy * informační služby)

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace do 3/2019

Středisko vzdělávání a informací
Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v období do března 2019 knihovní fond o níže uvedené publikace. Využívejte informační zdroje Komory, které nabízí knihovna a studovna nejen pro členy Komory, ale i pro odbornou veřejnost!

SEMINÁŘ SVI: Duševní vlastnictví ve stavebnictví

Seminář a WEBINÁŘ na téma "Duševní vlastnictví ve stavebnictví". Celková kapacita:  65

Stavba roku 2019 - výzva k přihlášení

Středisko vzdělávání a informací
ČKAIT, spoluvypisovatel soutěže STAVBA ROKU, upozorňuje na možnost přihlásit realizovaná stavební díla a stavby do 27. ročníku.

KONFERENCE: Inženýrský den 2019 - Hospodaření vodou

ČKAIT a ČSSI organizují již tradičně konferenci Inženýrský den 2019. V letošním roce na téma Hospodaření vodou.  U příležitosti Inženýrského dne bude vydána stejnojmenná ročenka - Stavební kniha 2019.

SEMINÁŘ SVI: Příroděblízká protipovodňová opatření x revitalizace vodních toků

V rámci semináře budou definovány základní principy příroděblízkých protipovodňových opatření (PBPO) a revitalizace vodních toků (RVT); budou porovnány rozdíly v přístupu a návrhu obou typů opatření v krajině a na korytech vodních toků. Součástí semináře je i představení aktualizované metodiky Operačního programu životního prostředí (OPŽP) pro příroděblízká protipovodňová opatření. Celková kapacita:  63

SEMINÁŘ SVI: Hodnocení existujících dřevěných a ocelových konstrukcí

PROGRAM:principy hodnocení existujících kovových a dřevěných nosných konstrukcí, stanovení a aktualizace základních veličin na základě diagnostického průzkumu, hodnocení typických poruch kovových a dřevěných konstrukcí a jejich zohlednění v analýze a hodnocení konstrukce, hodnocení únavové životnosti kovových konstrukcí, příklady řešení vybraných problémů kovových a dřevěných konstrukcí. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ SVI: Zkušenosti z projektů vysokorychlostnícht tratí v zahraničí

Představení projektů vysokorychlostních tratí na Taiwanu, v Korei, v Číně; systém Rheda a CRTS-II; mechanizace. --------PŘEDNÁŠÍ: Ing. František Smatana (SR)MODERUJE: Ing. František Mráz, ČKAIT TERMÍN KONÁNÍ: 11. 4. 2019, od 14 hod.MÍSTO KONÁNÍ: Zasedací místnost, dům ČKAIT, Vrchlického sad 2, Brno; Poznámka: v případě většího zájmu může dojít k přesunu místa konání. Celková kapacita:  35

Ouvertura Stavebního veletrhu Brno 2019

ČKAIT a Stavební veletrhy Brno pořádají v předvečer zahájení Stavebního veletrhu Brno 2019 tradiční Ouverturu na téma

SEMINÁŘ SVI: Autorská práva

 PROGRAM: Projektová dokumentace jako autorské dílo na objednávku. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a její význam v souvislosti s přechodem majetkových práv autorských na objednatele/stavebníka. Ochrana autorských práv u databází. Navrhování staveb metodou BIM (Building Information Modeling = spojení grafického 3D modelu a negrafických informací zpracovaných ve formě databáze). Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ SVI: Hodnocení existujících betonových a zděných konstrukcí

Principy hodnocení existujících nosných konstrukcí z betonu a zdiva, stanovení a aktualizace základních veličin na základě diagnostického průzkumu, hodnocení typických poruch betonových a zděných konstrukcí a jejich zohlednění v analýze a hodnocení konstrukce, příklady řešení vybraných problémů betonových a zděných konstrukcí. Celková kapacita:  65