ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti Ústí nad Labem

VÝSTAVA: Bydliště: panelové sídliště; Plány, realizace, bydlení 1945–89

Středisko vzdělávání a informací
Uměleckoprůmyslové museum v Praze pořádá výstavu Bydliště: panelové sídliště; Plány, realizace, bydlení 1945–89. Výstava je vyvrcholením výzkumného a výstavního projektu Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí (zkráceně Paneláci), který probíhal v letech 2013–2017. Tým badatelů zkoumal 73 českých sídlišť především z uměleckohistorického hlediska, věnoval se jejich architektuře a urbanismu, demografickým charakteristikám obyvatel a možnostem památkové ochrany. --------------

Publikace "ROZSAH POŽADAVKŮ PRO OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PŘEDPISŮ PODLE ZÁKONA č. 360/1992 Sb. 15. VYDÁNÍ" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor: kolektiv autorů Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, Praha 2017 Formát, počet stran: A5, brož., 180 stran Cena: 265,-- Kč pro odbornou veřejnost 190,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis: 15. aktualizované vydání publikace obsahuje zkušební otázky, které jsou uspořádané do 18 oborů. Soubor otázek a ověřených odpovědí může sloužit nejen jako příručka k autorizační zkoušce, ale i jako příručka při řešení každodenních problémů ve stavební praxi.

Publikace "STAVEBNÍ ZÁKON 183/2006 VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM K 1.1.2018" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Vydavatel, rok vydání: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., 2017 Formát, počet stran: A5, vazba V2, str. 204 ISBN: 978-80-87438-92-3 Cena: 210,-- Kč pro odbornou veřejnost 160,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis: Ke dni 31.7.2017 byl stavební zákon celkem 22x novelizován. Publikace obsahuje úplné znění zákona (po zapracování všech změn) k tomuto datu. V textu úvodního komentáře je přehled a informace k vybraným novelám a cenný přehled dalších prováděcích předpisů.

Publikace "REKONSTRUKCE AREÁLU KOLONÁDY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH VE VZPOMÍNKÁCH PROJEKTANTA" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor: Pavel Janeček Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha 2017 Formát, počet stran: B5, vazba brožovaná, 148 stran Cena: 390,-- Kč pro odbornou veřejnost 330,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis:

Změna poskytovatele ČSN online od 1.1.2018

Středisko vzdělávání a informací
Od 1. 1. 2018 dochází k organizační změně týkající se Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), poskytovatele služby ČSN online.

Knihovna ČKAIT - nové publikace roku 2017

Středisko vzdělávání a informací
Upozorňujeme na nové publikace v knihovně a studovně ČKAIT. Stav: leden - listopad 2017. Přehled naleznete v příloze této informace.

Poradna pro Bezbariérové řešení staveb – Praha, Ostrava

Středisko vzdělávání a informací
ČKAIT nabízí možnost konzultovat bezbariérové řešení staveb autorizovaným osobám i odborné veřejnosti v Praze a Ostravě.

Publikace "EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor: kolektiv autorů, překlad Ing. Jindřich Řičica Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., 2017, 1. vydání Formát, počet stran: A4, vazba V2, 74 stran Cena: 205,-- Kč pro odbornou veřejnost 195,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis:

Publikace "NOVÉ KROVY" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor: Lubomír Jelínek, Petr Červený, František Řáha Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2017 Formát, počet stran: B5, V2, 252 stran Cena: 400,-- Kč pro odbornou veřejnost 330,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis: Téma dřevěných krovů je žádaným tématem pro stavební praxi.

Publikace "PODLAHOVÁ A UŽITNÁ PLOCHA BUDOV" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor: Marie Báčová Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2016 Formát, počet stran: A5, brož., 28 stran Cena: 130,-- Kč pro odbornou veřejnost 95,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis: Termín podlahová (užitková, užitná) plocha bytu (domu), resp. obytná plocha, má v právních předpisech různé významy. Vždy je proto třeba zkoumat, pro jaký účel a podle jakého právního předpisu má být tento údaj uváděn.