ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Informace z oblasti Ústí nad Labem

Poradna pro Bezbariérové řešení staveb – NEKONÁ SE v době letních prázdnin

Středisko vzdělávání a informací
V době letních prázdnin (červenec a srpen) se Poradenství pro bezbariérové užívání staveb v Praze nekoná.

Publikace "NAVRHOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH A PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ (2. vydání)" k prodeji v OK ČKAIT Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor: Jan Masopust Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha 2018, 2. vydání Formát, počet stran. B5, vazba V2, 368 stran Cena: 450,-- Kč pro odbornou veřejnost 390,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis: Publikace "NAVRHOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH A PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ" rozšiřuje v roce 2012 vydanou a již rozebranou publikaci stejného názvu. Ta reagovala na vydání normy ČSN EN 1997-1, Eurokéd 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecné zásady, jenž se od roku 2010 stala v České republice jedinou platnou normou pro navrhování geotechnických konstrukcí.

Publikace "STAVEBNÍ KNIHA 2019 - HOSPODAŘENÍ VODOU" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor: Kolektiv autorů Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha, 2019 Formát, počet stran: A4, vazba V2, 128 stran, 88 obrázků, 9 tabulek Cena: 460,-- Kč pro odbornou veřejnost 380,-- Kč pro autorizované osoby Popis: Ne nadarmo se o ČR tvrdí, že je střechnou Evropy, a právě proto již řadu let platí fakt, že každá zadržená a využitá voda nebo kapka deště na našem území s s trochou nadsázky řečeno "počítá".

PUBLIKACE: Navrhování základových a pažicích konstrukcí (2. vydání) - zdarma pro obory G+S+M

Středisko vzdělávání a informací
Publikace rozšiřuje publikaci vydanou v roce 2012.

Memorandum Inženýrského dne 2019 - Hospodaření vodou

Neznámý zdroj
Memorandum Inženýrského dne 2019 na téma „Hospodaření vodou“konaného dne 24. dubna 2019 na Fakultě stavební VUT v Brně   Motto: Účelné hospodaření vodou a její větší retence na našem území – jediná možná cesta naší blízké budoucnosti.  Česká republika má co do své hydrografické sítě, oproti většině našich sousedních zemí, značný hendikep.

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace do 5/2019

Středisko vzdělávání a informací
Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v období do poloviny května 2019 knihovní fond o níže uvedené publikace. Využívejte informační zdroje, které nabízí knihovna a studovna ČKAIT nejen pro své členy, ale i pro odbornou veřejnost!

Publikace "100 STALETÝCH MOSTŮ NA STŘEDOVĚKÝCH KUPECKÝCH CESTÁCH" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor: Petr Vlček Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2019 Formát, počet stran: 148 x 210 mm, brožovaná, 220 stran Cena: 390,-- Kč pro odbornou veřejnost 340,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis:

Knihovna a studovna ČKAIT - nové publikace do 3/2019

Středisko vzdělávání a informací
Knihovna a studovna ČKAIT rozšířila v období do března 2019 knihovní fond o níže uvedené publikace. Využívejte informační zdroje Komory, které nabízí knihovna a studovna nejen pro členy Komory, ale i pro odbornou veřejnost!

Publikace "ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY S KOMENTÁŘEM" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor úvodu: Ing. Danka Makalová Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2019 Formát, počet stran: A5, brožovaná, 204 stran Cena: 210,-- Kč pro odbornou veřejnost 160,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis: Nová publikace obsahuje úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ("živnostenský zákon"), základní normy upravující v ČR podmínky živnostenského podnikání, ve znění podle stavu k 1.1.2019.

Publikace "STANOVENÍ MINIMÁLNÍ NÁVRHOVÉ SVĚTLÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Autor: Ing. Linda Veselá, Ph.D. (textová část), Ing. Jan Klečka (výpočetní pomůcka) Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., 2018 Formát: A4, vazba V1, počet stran 16, tab. 9, obr. 4 Cena: 110,-- Kč pro odbornou veřejnost 90,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT Popis: Stanovení bezpečné návrhové světlé výšky tak, aby po realizaci byly bezpečně splněny požadavky právních předpisů. Navýšení je stanoveno na základě výpočtového postupu mezních geometrických odchylek světlé výšky místností. Technický standard je určen pro projektanty i zhotovitele.