ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Revitalizace statku v Horoměřicích č.p. 1

Obrázek uživatele Admin1
Verze pro tiskVerze pro tisk
Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:
Ing. Karel Sehyl č.č. 0000570
Obor (specializace):pozemní stavby
Spoluautoři:Ing. Jan Haspra
Název firmy přihlašovatele:ARCH TECH – Ing. Karel Sehyl
Přihlášeno na oblastní kanceláři:Praha

Anotace:

Každý projekt rekonstrukce začíná zaměřením stávajícího stavu, průzkumy a studií, která bere na zřetel požadavky zadavatele a je přijata obyvateli obce, jako je tomu v tomto případě.
Kvalitní dispoziční studie, která od samého začátku zohlední a respektuje konstrukční systém, aspektuje prostorové možnosti s minimálními zásahy do nosné konstrukce včetně krovu a vloží náplň dispozice se všemi potřebnými atributy tak, aby byl zachován genius loci tohoto objektu a prostředí, je vynikající startovní pozicí pro další stupně projektové dokumentace. Kvalitní studie s architektonickým umem ve spojení s citem pro konstrukci vždy přinesou efekt. Odtržené architektonické řešení bez technické erudice, bez respektování principu nosné konstrukce, bez potřebné znalosti normativů a provozních potřeb odsuzují dílo k nedokonalosti a k problémům včetně zvyšování nákladů jak na stavbu, tak i na provoz. Studie rovněž řeší propojení stávajících fungujících prostorů s nově navrženými. Tím byl splněn požadavek propojit staré s novým do funkčního celku. Zda byl nalezen a splněn modus vivendi tohoto díla nechávám na rozhodnutí komise ČKAIT.