ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Lávka přes Horní nádraží v Karlových Varech

Obrázek uživatele Admin2
Verze pro tiskVerze pro tisk
Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:Ing. Jan Procházka č.č. 0002030
Obor (specializace):pozemní stavby
Spoluautoři:Ing. Luděk Oberhofner; Ing. Marcel Zoufálek; Ing. Jakub Rudolský; Ing. Juraj Nosko
Název firmy přihlašovatele:PONTIKA, s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři:Karlovy Vary

Anotace:

Účelem lávky je bezbariérový přechod pro pěší a cyklisty přes kolejiště žst. Karlovy Vary. Požadavkem bylo navrhnout takovou konstrukci, která nebude přímo zasahovat do kolejiště (žádná podpěra v kolejišti) a zároveň bude splňovat podmínky pro zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy a na dráze. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dva vetknuté ocelové symetrické (podle podélné osy) oblouky nakloněné ve svislé a ve vodorovné podélné rovině (v horní části jsou k sobě nakloněné a zároveň se rozevírají směrem ke schodišti). Oblouky jsou obdélníkového průřezu, svařované z plechů a mají proměnnou výšku průřezu. V horní části jsou oblouky zajištěny osmi příčlemi. Mezilehlá mostovka je do oblouků v místech kontaktu
vetknuta, v části pod oblouky je zavěšena. Mostovka je v zavěšené části tvořena dvěma krajními ocelovými RHS profily zavěšenými na obloucích přes rektifikovatelné tyčové závěsy. V severní části je krajní pole mostovky v části nad oblouky uloženo na posuvných čepech kotvených v severní opěře. Desku mostovky pak tvoří železobetonová monolitická deska vetknutá do boků krajních ocelových nosníků. Schodišťovou část mostovky tvoří ocelová ortotropní konstrukce (bez žb.desky) vetknutá do boků hlavních nosných oblouků.