ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Lávka pro pěší a cyklisty a chodníky v prostoru Černých mostů v Táboře

Obrázek uživatele Admin2
Verze pro tiskVerze pro tisk
Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:Ing. František Košán č.č. 0101621
Obor (specializace):mosty a inženýrské konstrukce
Spoluautoři:Ing. Jan Komanec; Jiří Tuček, DiS.
Název firmy přihlašovatele:Pontex spol. s r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři:České Budějovice

Anotace:

Provedená stavba  vyřešila vedení pěšího provozu a provozu cyklistů v centru města Tábora v oblasti Černých mostů.
Provedená komunikace je stezka pro cyklisty a pěší  vedle železničního mostu, podél  elektrifikované železniční trati Tábor – Bechyně, resp. podél Mostecké ulice za mostem.
Přes Budějovickou ulici byla postavena  nová  lávka. Lávka přímá a kolmá, má 1 prosté pole o rozpětí 27,00 m. Nosná konstrukce lávky je navržena jako betonová s využitím 1 předem předpjatého nosníku z UHPC  tvaru TT.  Jedná se o moderní, subtilní a ekonomický systém s dlouholetou životností  a příznivým vzhledem.
Nosná konstrukce lávky je uložena na monolitické železobetonové úložné prahy, které jsou osazeny na opěry z armované zeminy, jež jsou umístěny vedle opěr železničního mostu. Opěra navazuje na opěrnou zeď z armované zeminy podél Mostecké ulice. Opěrná zeď a opěry z armované zeminy jsou tvořeny betonovými tvarovkami a geomříží. Zásyp geomříží byl provedený z štěrkopísku.
Při návrhu a provádění  lávky a opěrné zdi byl kladený důraz na jejich estetický vzhled. Projekt klade důraz na estetické začlenění do centra Města Tábor a dlouhodobou trvanlivost konstrukce.